Denný Text na pondelok 13. októbra 2014:

Vy i Boh ste svedkami, ako verne, spravodlivo a čestne sme sa správali k vám veriacim.” – 1. Tesaloničanom 2:10.

Čo majú spoločné Dalila, Abšalóm a Judáš Iškariotský? Každý z nich sa dopustil zrady: Dalila zradila muža, ktorý ju miloval, sudcu Samsona, Abšalóm zradil svojho otca, kráľa Dávida, Judáš zradil svojho Pána, Krista Ježiša. Každý z nich svojím opovrhnutiahodným konaním druhým veľmi ublížil. Ale prečo by nás to malo zaujímať? Istá súčasná spisovateľka zaraďuje zradu k najbežnejším necnostiam dnešných čias. To nás neprekvapuje. Keď Ježiš hovoril o znamení „záveru systému vecí“, povedal: „Jedni druhých [budú] zrádzať.“ ​(Mat. 24:3, 10) Zrada je „čin v prospech nepriateľa vlastného národa, štátu, rodiny, priateľa“, „porušenie vernosti, priateľstva“. Takýto nedostatok vernosti je potvrdením, že žijeme v „posledných dňoch“, keď sú ľudia podľa Pavlovej predpovede „neverní, zradcovia“. (2. Tim. 3:1, 2, 4) Nevernosť a zrada spôsobuje bolesť a utrpenie. w12 4/15 2: 1, 2

Komentár:

To, že boli Pavol a Barnabáš lojálni, bezúhonní a čestní, ešte nemusí nutne znamenať, že aj vodcovia Spoločnosti Strážna Veža budú presne takí! Práve naopak. Niektorí sa už prejavili ako zradní. Keď príde deň tmy, stanú sa náhle lojálnymi, bezúhonnými a vzpriamenými? Okrem toho, keď Ježiš predpovedal, že sa mnohí navzájom zradia a budú sa navzájom nenávidieť, nemal na mysli ľudí vo svete alebo „synov tohto systému“, ako ich Ježiš volal. Nie je skutočne pozoruhodné, že sa ľudia na svete navzájom nenávidia a jednajú navzájom zradne. Ježiš predpovedal rozchod osôb spojených s jeho zborom. Príčinou toho bude určite zrada niektorých mužov vo vedení organizácie! Potom sa naplní Micheášovo proroctvo:

“Najlepší z nich je ako bodliak, najpoctivejší z nich je horší ako tŕnistý plot. Ale príde deň, o ktorom hovorili tvoji strážcovia, deň účtovania. Vtedy ich pochytí panika. Neverte svojmu druhovi, nedôverujte blízkemu priateľovi. Daj pozor, čo hovoríš tej, ktorá leží v tvojom náručí. Lebo syn pohŕda otcom, dcéra sa stavia proti matke a nevesta proti svokre. Nepriateľmi človeka sú členovia jeho vlastnej rodiny.” – Micheáš 7:4-6.

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com