Keďže náhodnému čitateľovi, ktorý si prezerá stránky tejto knihy, nemusí byť zrejmé, cítim, že je dôležité zdôrazniť, že na rastúcom trhu publikácií proti svedkom Jehovovým napísaných bývalými členmi a náboženskými kritikmi sa tieto myšlienky vyjadrili na nasledujúcich stranách sú v skutočnosti potvrdenie viery svedkov Jehovových. Priznávam, že autor je celkom úprimne presvedčený,  že Jehovovi svedkovia doteraz zohrávali osobitnú úlohu pri prepracovávaní univerzálneho účelu Boha; najmä pri vydávaní životne dôležitých kresťanských doktrín a pravdy, dávno stratených od Veľkého Odpadnutia, ktoré vyvolalo Kresťanstvo pred storočiami.

Spoločnosť Strážna Veže slúžila v prvom rade ako zárodok a zhromažďovacie miesto pre pomazaných kresťanov, aby vytvorili združenie. V dôsledku duchovného oživenia, ktoré sa začalo pred viac ako 100 rokmi, prví medzinárodní biblickí študenti a teraz svedkovia Jehovovi svedčia o tom, že vstúpili do osobitného vzťahu s Bohom Jehovom.

Tento vzácny vzťah však so sebou prináša zodpovednosť . Pretože svedkovia Jehovovi zastupujú Jehovu Boha pred svetom, organizácia – najmä jej vedenie – nesie pred Bohom Všemohúcim veľkú zodpovednosť.

Táto kniha predstavuje názor,  že proroctvá poukazujú na hroziaci, bezprecedentný, vojnovú kalamitu, globálny finančný kolaps a chaos, ktorý v skutočnosti bude slúžiť ako skutočný znak tajného príchodu a prítomnosti Ježiša Krista. Vtedy pokračujúca neviditeľná Kristova prítomnosť začne proroctvom určenú lehotu súdu pre tých, ktorí nesú meno Jehovu Boha pred svetom – menovite svedkov Jehovových. Rozsudok, ktorý začína domom Božím, potom prechádza do celého súdu sveta.

Aj keď práca, ktorá je tu uvedená, je určite v rozpore s v súčasnosti akceptovanými prorockými interpretáciami Strážnej veže, verím, že odchod nie je taký veľký, aby bol nezrozumiteľný pre tých, ktorí už poznajú už položený základ. Určite však vyvstanú otázky: „Nemala by organizačná lojalita pohnúť všetkými svedkami Jehovovými, aby počkali, kým to bude mať správne Strážna veža, ak je potrebná nejaká revízia? Je nesprávne, že by niekto vzal na seba, aby súkromne zverejňoval svoje vlastné interpretácie Písma?“

Odpoveď: Úprimne povedané, problémy sú omnoho hlbšie a závažnejšie, ako ich možno napraviť niekoľkými doktrinálnymi „úpravami“. Je znepokojivejšie, že vedenie organizácie nie je vôbec naklonené takémuto kurzu. Môj motív zverejnenia tohto diela je neúmyselne schválený samotnou Strážnou vežou – citovanou v predslovi na predchádzajúcej stránke, stojí za to ju zopakovať:

„Keď sú ľudia vo veľkom nebezpečenstve zo zdroja, o ktorom nemajú podozrenie alebo ich zavádzajú tí, ktorých považujú za svojich priateľov, je to neľútostné varovať ich? Môžu radšej neveriť varovaniu. Môžu sa mu dokonca vzoprieť. Oslobodzuje to však človeka od morálnej zodpovednosti varovať ich? “

Strážna veža prideľuje osobnú „morálnu zodpovednosť“ všetkým svedkom Jehovovým; prinútiť nás varovať našich netušiacich susedov pred prízrakom neviditeľných duchovných nebezpečenstiev a hrozbou hroziaceho rozsudku Jehovu. Znepokojujúcou otázkou však je, čo ak sú svedkovia Jehovovi sami vo „veľkom nebezpečenstve zo zdroja , o ktorom netušia“? A čo najviac znepokojujúce, čo keď je tento zdroj veľkého nebezpečenstva je zakomponovaný do samotnej Spoločnosti Strážnej veže?

„To je nemožné!“ – Jehovovi svedkovia sa pravdepodobne k takéjto myšlienke sprotivia.

Ale je to skutočne také nemysliteľné?

Samotná skutočnosť, že toľko kresťanov verí v neochvejné vedenie organizácie, dáva tejto inštitúcii neuveriteľnú moc nad životom svedkov Jehovových. Zdá sa, že pokušenie pre mužov tak zmocnených zneužívať tento druh moci je takmer vždy neodolateľné .

Ak je však spoločnosť Strážna veža nápomocná pri zverejňovaní pravdy, ako je podľa tohto autora presvedčené, ako je možné, aby ju Jehovovi ľudia tiež tak nevedome zavádzali?

Zoberme si pár otázok: Každý vie, že Boh napríklad nie je súčasťou nejakej tajomnej Trojice; alebo že jeho osobné meno je Jehova, nevyhnutne znamená, že skutočne poznáme Boha? Alebo to znamená, že samotná skutočnosť, že Jehovovi svedkovia zvestujú ostatným, znamená, že následne slúžime Jehovovi spôsobom, ktorý sa mu skutočne páči? Židia v Biblii napokon poznali Božie meno. Ako organizácia tiež uctievali Jehovu spôsobom, ktorý predpísal zákon. Ale skutočne ho poznali ?

Je možné, že niektorí z popredných mužov z Bethelu sú v podobnej situácii ako starí židovskí kňazi, ktorí mu formálne slúžili, ale nepoznali Jehovu? Na zodpovedanie tejto otázky je dôležité vedieť, čo to znamená poznať Jehovu. Napríklad z Písma vyplýva, že Jehova je hlboko znepokojený znevýhodnenými – najmä sirotami a vdovami.

Boh kladie taký veľký dôraz na starostlivosť o tých, ktorí to potrebujú, aby z neho urobil samotný základ kresťanstva. Jakub 1:27 definuje pravé uctievanie v jednej vete: „Forma uctievania, ktorá je čistá a nepoškvrnená z hľadiska nášho Boha a Otca, je táto: starať sa o siroty a vdovy v ich súžení a udržiavať sa bez poškvrny sveta.”

Podľa Biblie nie je skutočné uctievanie definované iba kázaním o Bohu a Ježišovi, ale skôr napodobňovaním ich prejavov nežného milosrdenstva voči sirotám a vdovám v čase ich problémov. Kresťania tým dokazujú, že poznajú Boha. Uvedomujeme si, samozrejme, že Jehova sa  stará nielen o doslovné siroty a doslovné vdovy. Boh sa stará o každého – ale predovšetkým o  deti. Keď sa učeníci pokúsili odohnať deti, ktoré k nemu prišli, pri jednej príležitosti ich Ježiš pokáral slovami: „Nechajte malé deti samy a prestaňte im brániť v tom, aby prišli ku mne, pretože nebeské kráľovstvo patrí k ním podobným. “

Ak “nebeské kráľovstvo patrí podobným tým,” iste Jehova nie je veľmi spokojný, ak by stratil aspoň jedno dieťa, alebo akýmkoľvek spôsobom im zabránil vo vstupe do kráľovstva.

Je však tragické, že presne to urobila Strážna veža!

Určite nie! Spoločnosť zverejnila najrôznejšie informácie pre deti a mládež”, môžu odpovedať niektorí zo svedkov Jehovových.

Áno je to pravda; Spoločnosť vydáva množstvo kníh a časopisov na tony! Podľa dobre uverejnených správ z Ameriky, Austrálie, Kanady, Spojeného kráľovstva, Dánska, Švédska a ďalších krajín však politika ohľadne sexuálneho zneužívania detí v Betheli tiež priamo viedla k trvalému poškodeniu tisícok detí; niektoré skutočnosti sú uvedené v tejto publikácii. (Pozri kapitoly s názvom: Amos, Hosea a Sofoniáš)

Ak teraz poznáme Jehovu – ale ak skutočne poznáme Jehovu – možno by bol potešený inštitúciou, ktorá vydáva milióny biblických príbehov pre deti na celom svete, ktorá však zavrie oči a zloží ruky, keď sa znásilnia tie isté deti sexuálne a sú obťažované mužmi, ktorí sa nazývajú Svedkovia Jehovovi? Je nemysliteľné, že Jehova takúto vec ospravedlní! Znovu zvážte vlastné odôvodnenie Strážnej veže uverejnené v predslove:

Čo vedie k tomu, že lož je zahmlená? Nepomáha ticho klamstvu, aby prešlo ako pravda, aby malo voľnosť ovplyvniť mnohých, možno im vážne ublížiť? Čo sa stane, keď bude dovolené zneužitie právomoci a nemorálnosť zostane nevystavená a nepodmienená? Nie je to ako prikryť infekciu bez toho, že by ste ju museli vyliečiť a zabrániť jej šíreniu?

Oddelenie vzťahov s verejnosťou Strážnej veže trvá na tom, že jeho politika týkajúca sa zneužívania detí je zdravá. Oddelenie písania učí, že Svedkovia Jehovovi žijú v „duchovnom raji bez predátorov“. Medzitým právne oddelenie Strážnej veže pokojne vedie vojnu proti legitímnym nárokom sexuálne zneužívaných detí svedkov Jehovových – niekedy dokonca aj s odsúdenými pedofilmi a zamestnávajúcimi ich. “Svedkovia“, ktorí nie sú „svedkami“, aby chránili „záujmy kráľovstva“. Právnici Strážnej veže v najväčšej miere šokujú, že Kresťanstvo zavrhli tvrdením, že kresťanskí starší nenesú zodpovednosť za ochranu detí zoskupenia pred sexuálnymi dravcami!

Strážna veža predstavuje vážne nebezpečenstvo pre duchovných Svedkov Jehovových v iných dokonca viac zákerných spôsobov. Desať rokov (1992 – 2001) sa nadšene „nepolitická“ biblická spoločnosť Strážnej veže zapojila do politického partnerstva s OSN ako oficiálne schválená mimovládna organizácia – ktorej fakty sú plne zdokumentované v kapitole s názvom „Podivní priatelia v posteli“. Byť pridruženou mimovládnou organizáciou vyžadovalo, aby Strážna veža použila časť svojich zdrojov určených Bohu na šírenie pozitívnych informácií o OSN – čo urobila. A čo je horšie, všetci Jehovovi svedkovia boli nevedomky zapletení do distribúcie literatúry – niektoré z nich boli napísané konkrétne na podporu globálnej agendy OSN; a ktorý bol údajne predložený OSN ako dôkaz našej podpory toho! Z pohľadu Jehovu to znamená priame odpadnutie a duchovné cudzoložstvo.

Malo by sa tak drzé konanie a nemravnosť nechať tak vystavené a nepodmienené? Podľa Strážnej veže sú kresťania povinní znovu odhaliť takúto zlobu a varovať tých, ktorí o takýchto veciach nevedia!

Zatiaľ čo Strážna veža slúžila Jehovovým záujmom, jej „úspech“ ju priviedol tou istou cestou pýchy a korupcie ako jej duchovní predchodcovia – Izrael a Júda. Rovnako ako tieto inštitúcie pôvodne slúžili ako správcovia pravdy – ale stali sa potláčateľmi pravdy – aj Strážna veža. Táto publikácia sa snaží držať prorockú šošovku na organizácii, aby umožnila čitateľovi vidieť ju tak, ako ju vidí Jehova.

Zatiaľ čo svedkovia Jehovovi boli privilegovaní na objavenie mnohých vzácnych drahokamov pravdy z biblických strán, tragicky boli tiež zvádzaní k tomu, aby si cenili takzvané ‘mačacie zlato’ – najmä to, čo sa týka predpokladu, že Kristovo kráľovstvo bolo založené v roku 1914. Ale Otázka, na ktorú sa mnohí Jehovovi svedkovia nevyhnutne pýtajú, je: Ak Kristus nebol ustanovený za kráľa v roku 1914, ako by sme mohli byť tak slepí?

Jediným spôsobom, ako pochopiť, ako môže taká obrovská chyba pretrvávať tak dlho, je potvrdenie diagnózy samotného Jehovu, ako bolo zaznamenané u Izaiáša. Tam sa Jehova pýta: „Kto je slepý, ak nie môj sluha, a kto je hluchý ako môj posol, ktorého pošlem? Kto je slepý, ako ten, ktorý je odmenený, alebo slepý ako služobník Jehovov? Bol to prípad, keď ste videli veľa vecí, ale vy ste ich neprestávali sledovať. Bol to prípad otvorenia uší, ale neprestali ste počúvať. “

Ako Jehovovi poslovia a služobníci dnes, náš bol „prípadom videnia mnohých vecí“, čo sa týka jednoduchosti a zložitosti vzácneho Božieho slova pravdy – ale my sme sa stále nepozerali. Počuli sme veľa veľkých a úžasných zasľúbení Božích, ktoré sú obsiahnuté v Písmach – ale my sme ich prestávali počúvať.

Zámerom tejto zbierky esejí je zohrávať malú úlohu pri odhaľovaní povahy a približného rozsahu slepoty, ktorá v súčasnosti zviera Jehovových svedkov – a tiež kultivovať očakávania Božieho nápravného zásahu.

Aj keď bol Jeremiáš poverený Jehovom, aby roztrhol a vykorenil – ale tiež aby budoval a sadil – informácie tu uvedené nie sú v žiadnom prípade určené ako posledné slovo o Božom Slove, ale slúžia na vyčistenie desaťročia starej akumulácie neusporiadanej dogmy, ktorú sme doteraz považovali za autentickú pravdu – zničiť a vykoreniť také falošnosti – až do konca, aby milovníci Božej pravdy mohli byť pripravení prestávať a zasadiť sa s pravdivejším semenom.

Úprimnou nádejou autora je, že toto dielo by mohlo rozsvietiť svetlo pred cestou, aby počas kritickej hodiny súdu, ktorý určite príde, mohli všetci svedkovia Jehovovi a iní viery prekážať potenciálnym kameňom úrazu na našej ceste a napokon aj ťažiť z Božej disciplíny a inštrukcie; do konca toho, aby sme konečne prežili vzácnu česť skutočne slúžiť ako svedkovia Jehovovi – zjednoteným odovzdaním hlasu najvyššiemu ohlasovaniu všetkých čias: „Samotný Jehova sa stal kráľom!“

Apoštol Pavol nám okrem toho pripomína:

„Lebo náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvu, proti mocnostiam, proti mocnostiam tohto sveta temnoty, proti duchovným zástupom zla v nebeských oblastiach .“ (Efezským 6:12, Biblia Americas)

 

O knihe

Táto práca je výsledkom desaťročí intenzívneho výskumu hebrejských proroctiev a Zjavenia, ako aj dôkladného štúdia všetkých publikácií Strážnej veže, spojeného s ochotnou indoktrináciou do konšpiračného pohľadu na históriu.

Prvé vydanie knihy Sám Jehova sa stal kráľom vyšlo v roku 2005 a vydanie sa zhodovalo s mojím vylúčením. Napriek tomu byť označený za odpadlíka je nevyhnutné zlo, ktoré treba vydržať, aby ste získali potrebnú slobodu prejavu povedať, čo treba povedať.

Toto vydanie knihy vyšlo v roku 2010. Pôvodným zámerom tejto publikácie bolo rozšíriť posolstvo prorokov staroveku, a tým premietnúť Jehovov autoritatívny hlas do moderného sveta v malom, ale možno významnom predstihu pred autentickým druhým príchodom Ježiša Krista s jeho prejavom.

Aj keď sa nepovažujem za spisovateľa a určite nie som znalcom Biblie v klasickom zmysle slova, a nemám žiadne akademické diplomy, ktorými by som sa mohli chváliť, žiaľ, teraz nemám ani žiadne uznania v rámci organizácie Svedkov Jehovových, s ktorými by som sa mohol odporučiť – napriek tomu ma núti presvedčenie, že musím povedať niečo veľmi dôležité; a preto verím, že je to povinnosť pred Bohom, a sa to aspoň pokúsiť sprostredkovať – nech je Jehova mojím sudcom.

Zatiaľ čo svet technológií rýchlo mení spoločnosť, aspoň na povrchnej úrovni, k najhlbšej zmene dôjde niekedy v blízkej budúcnosti. Táto „zmena“ ovplyvní každého človeka žijúceho na tejto planéte. Hroziaca „zmena“ je krach súčasného systému a začiatok Jehovovho dňa. Ako povedal Ježiš, náhle to príde na celú obývanú zem.

          Oceňujem, že Spoločnosť Strážna Veža vytvorila vynikajúci Preklad nového sveta Svätých písiem, a som tiež hlboko vďačnź za to, že poskytla vzdelávací a služobný školiaci program, ktorý vo mne pomohol rozvinúť úctivú lásku k Biblii a praktickú disciplínu k zbožnosti, oddanosti a za to, že mi pomohla vštepiť odhodlanie hlásať Božie slovo so všetkou smelosťou a pevným presvedčením.  Som obzvlášť vďačný, že som poznal toľko Jehovových svedkov, ktorí prejavili hlbokú lásku k pravde a trvalú vieru v Jehovu a Ježiša hodnú nasledovania.

Tu sa však uznáva, že pre Jehovových svedkov môže byť bolestivé, ba dokonca traumatické, keď teraz uvažujú o úplnej nepravdivosti niektorých vrúcne zastávaných názorov; ale určite je to nevyhnutná trauma, ktorú musia nakoniec zniesť všetci praví kresťania – niektorí skôr, iní neskôr, a aby mohli ísť vpred v úplnom naplnení Božieho odhaľujúceho sa predsavzatia.

Robert King   Jehovov strážca