„Staré príslovie hovorí: ‘Politika robí podivných spojencov’… Ale keď niečo ohrozuje ich spôsob pôsobenia … spoja svoje sily s bývalými súpermi alebo dokonca s nepriateľmi a ohavne spolupracujú.“ – Strážna veža z 15. marca 1967 –

Je to pravda – politika robí čudných spojencov. Ale náboženstvo a politika sú ešte horšími spojencami. Nikde to nie je zrejmejšie ako v absurdnom politickom partnerstve medzi profesionálne „politicky neutrálnou“ Strážnou Vežou a domnelým „ohavným“ – OSN! Je to neuveriteľné, aj keď mnohí z Jehovových svedkov sú informovaní o tejto záležitosti, jednoducho odmietajú veriť, že Strážna Veža mohla niekedy urobiť takúto kompromisnú alianciu. Ale urobilo to! Nasledujú fakty o podivnej záležitosti.

8. októbra 2001 Stephen Bates, korešpondent pre náboženské záležitosti novín The Guardian v Londýne, pôvodne prelomil príbeh odhaľujúci spoločnosť Strážna Veža, Biblická a traktátna Spoločnosť, ktorá bola zaregistrovaná na Ministerstve zahraničných vecí OSN ako oficiálne uznaná mimovládna organizácia. Neznámym miliónom svedkom Jehovovým sa ukázalo, že Strážna Veža bola takmer desať rokov tajne pridružená k OSN!

Strážna Veža bezpochyby predvídala vlnu kritiky v súvislosti s vlnou tsunami a možno aj oficiálne vyšetrovanie OSN, rýchlo požiadala o ukončenie pridruženia mimovládnych organizácií k DPI. Krátko nato Paul Gillies, hovorca Strážnej veže v Londýne, vydal vyhlásenie v časopise The Guardian tvrdiac, že bolo potrebné zaregistrovať túto organizáciu ako mimovládnu organizáciu, aby mali výskumní pracovníci Betelu prístup do knižnice Dag Hammarskjöld v ústredí OSN v New Yorku, a to bolo všetko. Avšak po očakávanej záplave telefonátov svedkov Jehovových z celého sveta – mnohí z nich si prečítali tento príbeh na internete – o niekoľko týždňov neskôr vydala Správna Rada podrobnejšie „vysvetlenie“, aby uspokojila cestovných služobníkov Strážnej Veže. Oficiálny pobočkový list naznačoval, že vzťah MVO Strážnej veže nebol vôbec tajný. V úvodnej vete Strážna Veža uvádza: „Z dôvodu zverejnených obvinení oponentov, že máme tajné väzby na OSN, sa niekoľko pobočiek pýtalo na túto záležitosť a my sme odpovedali.“ (kliknite sem pre dokument WT . Kliknutím na ňu zväčšíte lightbox)

Vzhľadom na skutočnosť, že Strážna Veža nikdy nezverejnila svoje spojenie ako mimovládna organizácia s OSN v žiadnej zo svojich publikácií, predtým, ako to publikoval The Guardian, žiadny zo svedkov Jehovových na svete nevedel o vzťahu! Ani početné dozorné úrady Strážnej Veže neboli informované o tejto záležitosti. Je preto určite nevhodné, aby Riadiaci Orgán kauzálne zamietol túto záležitosť ako obyčajné „obvinenia oponentov, že sme tajne spojení s OSN“. Až do dnešného dňa veľká väčšina svedkov Jehovových stále nevie o tejto záležitosti! Na rozdiel od ich starostlivo vypracovanej tlačovej správy bolo spojenie Strážnej Veže s Organizáciou Spojených národov tajné a v mnohých ohľadoch stále je utajené!

Bolo potrebné registrovať sa ako NGO

List adresovaný pobočkám opakuje pôvodné tvrdenie Strážnej Veže, že sa snažili o členstvo ako mimovládna organizácia výlučne s cieľom získať prístup do knižnice Spojených národov. Riadiaci Orgán konkrétne uviedol: „Našim cieľom pri registrácii na Ministerstve informácií ako mimovládna organizácia (MVO) v roku 1991 bolo sprístupnenie výskumných materiálov o zdravotných, ekologických a sociálnych problémoch, ktoré sú k dispozícii v zariadeniach knižnice OSN. Knižnicu sme používali mnoho rokov pred rokom 1991, ale v tomto roku bolo potrebné sa zaregistrovať ako mimovládna organizácia, aby sme k nej mali nepretržitý prístup.“

Betel iste vo veľkej miere využíva knižnicu OSN. Strážna Veža a Prebuďte sa! časopisy sú plné stoviek štatistík a faktov získaných z desiatok agentúr a úradníkov OSN. (pozri PDF nižšie) Existuje tiež veľa publikovaných fotografií v časopisoch, ktoré sú akreditované v archívoch OSN/DPI. Nie je pochýb o tom, že Strážna Veža používala archívy OSN už mnoho rokov, ako sa uvádza. Po vyšetrovaní sa však ukázalo, že vstup do knižnice Organizácie Spojených národov nebol vôbec obmedzený na mimovládne organizácie, ako tvrdí Strážna Veža – aspoň nie skôr ako 11. septembra 2001!

Na základe priamej e-mailovej odpovede vedúceho knižničného úradu v knižnici Dag Hammarskjölda boli dočasne udelené dočasné kvalifikované vedecké a výskumné prístupy bez toho, aby boli zástupcami organizácie so štatútom pridruženého MVO. Až nedávno, v dôsledku zvýšenej bezpečnosti po teroristických útokoch z 11. septembra v New Yorku, OSN znemožnila prístup k zariadeniu všetkým úradníkom okrem úradníkov OSN – výnimkou sú zástupcovia mimovládnych organizácií. Strážna Veža bola, samozrejme, pridružená k OSN ako mimovládna organizácia už dávno pred 9 – 11 a odčlenila sa až o mesiac neskôr po 11. septembri 2001!

Okrem toho, že knižnica Dag Hammarskjöld sa neobmedzovala len na MVO, existuje mnoho ďalších spôsobov, ako môžu jednotlivci a organizácie zhromažďovať informácie z OSN. Jedným zo spôsobov je poskytnutie viac ako 400 depozitných knižníc sponzorovaných OSN po celom svete. Depozitné knižnice sú zvyčajne univerzitné knižnice s malou časťou venovanou archivácii materiálov OSN. OSN okrem depozitných knižníc udržuje po celom svete aj sieť informačných centier (UNIC); tieto slúžia ako pobočky pre DPI. Ich účelom je sprístupniť informácie novinárom a výskumníkom, ktorí nemajú prístup k knižnici Dag Hammarskjöld. Nielen to, ale v posledných rokoch OSN sprístupnila obrovské množstvo dokumentov online. K dispozícii je tiež veľa publikácií OSN, ktoré je možné zakúpiť. Tvrdenie, že v roku 1991 bolo potrebné sa zaregistrovať ako mimovládna organizácia, nie je preukázateľne pravdivé! V liste riadiaceho orgánu adresovanom pobočkám sa uvádza:

„Registračné dokumenty predložené OSN, ktoré máme v evidencii, neobsahujú žiadne vyhlásenia, ktoré by boli v rozpore s našimi kresťanskými presvedčeniami.“

Vedúci pobočiek boli presvedčení, že stať sa pridruženou mimovládnou organizáciou je jednoducho záležitosťou vyplnenia niekoľkých registračných dokumentov a žeby nič nemalo byť proti tomu, aby to bolo pre kresťanské svedomie Jehovových svedkov nevhodné. Stať sa schválenou mimovládnou organizáciou je však omnoho viac, než len podpísanie niekoľkých registračných formulárov. Tento spisovateľ priamo kontaktoval DPI e-mailom a tento úrad ho informoval, že v roku 1992 (rok, keď bola Strážna Veža prijatá ako mimovládna organizácia), bolo štandardným postupom, keď DPI zasielalo novým členom brožúru a uvítací list, v ktorom presne uvádzali , čo sa očakáva od mimovládnych organizácií. V liste sa okrem iného uvádza:

„Hlavným účelom pridruženia mimovládnych organizácií k Ministerstvu informácií Spojených národov je redistribúcia informácií s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti o zásadách, činnostiach a úspechoch Organizácie Spojených národov a jej agentúr. Preto je dôležité, aby ste nás informovali o informačnom programe vašej organizácie, ktorý sa týka OSN, vrátane zasielania otázok týkajúcich sa vašich relevantných publikácií. Prikladáme brožúru „Organizácia Spojených národov a mimovládne organizácie“, ktorá vám poskytne niekoľko informácií o vzťahoch s mimovládnymi organizáciami.“

V rozpore so Strážnou Vežou nevhodným popretím, poskytnuté informácie, ktoré im DPI v skutočnosti dala jasne robí, že je vyhlásenie “v rozpore s našimi kresťanskými učeniami”! Očakáva sa od svedkov Jehovových, že sa domnievajú, že právne oddelenie Strážnej Veže tieto dokumenty vôbec nepreskúmalo, alebo že dvaja povinní podpisovatelia žiadosti o registráciu zaväzovali celú organizáciu k politickému spojenectvu s OSN bez toho, aby sa zvážili alebo prediskutovali všetky dôsledky?

Ešte viac znepokojujúce je, že Strážna Veža informuje, že Organizácia Spojených národov zmenila kritériá pridruženia a jazyk žiadosti bez ich vedomia po tom, čo sa Strážna Veža pôvodne uchádzala o účasť v MVO; takže registračné dokumenty, ktoré mali v spise, neboli aktuálne. V odvetvovom liste sa uvádza:

„Kritériá pre združenie mimovládnych organizácií – aspoň v ich najnovšej verzii – stále obsahujú podmienky, ktorý si nemôžeme dovoliť. Keď sme si to uvedomili, okamžite sme svoju registráciu stiahli. Sme vďační, že sme na túto záležitosť boli upozornení.“

Toto tvrdenie sa tiež javí ako nepravdivé. Ak nie, nechajte Strážnu Vežu vyhotoviť originálne dokumenty, ktoré majú v spise a ktoré neobsahujú jazyk, ktorý je v rozpore s vierou svedkov Jehovových. Podľa ministerstva verejných informácií, kritériom pre MVO, ktorá bola pôvodne založená v roku 1968 pod názvom “Kedy DPI Vzťahy s mimovládnymi organizáciami začať?” sa uvádza:

„V roku 1968 vyzvala Hospodárska a sociálna rada (ECOSOC) uznesením 1297 (XLIV) z 27. mája DPI, aby združila mimovládne organizácie, berúc do úvahy list a duch svojho uznesenia 1296 (XLIV) z 23. mája 1968, kde uviedla, že mimovládna organizácia…sa zaväzuje podporovať prácu OSN a propagovať informácie o jej zásadách a činnostiach v súlade so svojimi vlastnými cieľmi a cieľmi a povahou a rozsahom svojich právomocí a činností“.

Strážna Veža sa snaží vyvolať dojem, že iba „najnovšia verzia kritérií pridruženia mimovládnych organizácií“ OSN je nevhodná. Fakty však ukazujú inak. Pre organizáciu, ktorá sa zdanlivo zameriavala na všetky výpovede OSN v posledných rokoch, je jednoducho neuveriteľné, že nevie o základných vzťahoch medzi MVO a DPI!

Strážna Veža tiež zanedbáva detail, že každá mimovládna organizácia si musí zvoliť aspoň jednu kategóriu mimovládnych organizácií, s ktorou sa chce združiť, a od mimovládnych organizácií sa tiež vyžaduje, aby pravidelne aktualizovali svoju žiadosť o mimovládnu organizáciu a uviedli svoju konkrétnu oblasť záujmu. V roku 1997 Strážna Veža zmenila rozsah svojho záujmu v OSN tak, aby zahŕňal otázky ľudských práv. Aký to má význam? To naznačuje, že Betel vedel, že ich pridruženie k DPI znamenalo, že OSN a mnoho ďalších mimovládnych organizácií by uznalo Strážnu Vežu a jej záujem o podporu konkrétnych otázok súvisiacich s OSN. Fakty ukazujú, že Strážna Veža urobila presne to!

To rozširuje dôveryhodnosť nad limit, pretože sa domnievajú, že kľúčoví úradníci Strážnej Veže nevinne zaregistrovali organizáciu v OSN ako mimovládna organizácia, ktorá si neuvedomila, že to bolo porušením ich politickej neutrality. Strážna Veža považuje za odpadlíctvo, ak by sa ktorýkoľvek z Jehovových svedkov pripojil k YMCA (Kresťanské združenie mladých mužov), aby jednoducho využil cvičebné zariadenia. Takto bola odpoveď na otázku od čitateľov v čísle 1. januára 1979, ktorá sa týka Strážnej Veže a členstva v YMCA:

„Pri vstupe do YMCA ako člen osoba prijíma alebo schvaľuje všeobecné ciele a princípy organizácie. Neplatí jednoducho za niečo, čo dostáva, napríklad pri nákupe vecí, ktoré sa predávajú verejnosti v obchode. Jeho členstvo nie je iba vstupným preukazom, ako keď si človek kupuje vstupenky do divadla. Členstvo znamená, že človek sa stal neoddeliteľnou súčasťou tejto organizácie založenej s určitými náboženskými cieľmi vrátane podpory vzájomného vyznávania. Preto ak by sa jeden z Jehovových svedkov stal členom takéhoto takzvaného „kresťanského“ združenia, by to predstavovalo odpadlíctvo!“

Ak sa stať členom YMCA znamená, že člen „prijíma alebo schvaľuje všeobecné ciele a princípy organizácie“, ako to uvádza Strážna Veža, a ich „členstvo znamená, že človek sa stal neoddeliteľnou súčasťou tejto organizácie“ nemala by sa Strážna Veža držať rovnako prísneho štandardu, pokiaľ ide o to, aby sa stala politickým partnerom Organizácie Spojených národov – aj keby to bolo údajne iba za účelom využitia ich knižničných zariadení?

Strážna Veža na jednej strane trvá na tom, že členstvo jednotlivca v YMCA nie je iba vstupným preukazom, ale predstavuje všeobecné prijatie a potvrdenie náboženských zásad tejto organizácie. Pokiaľ však ide o samotnú Strážnu Vežu, Betel neodmieta členstvo v OSN/DPI, pretože to nie je nič iné ako získanie preukazu! Zapojila sa však Strážna Veža do politického partnerstva s OSN? Na zodpovedanie tejto otázky je potrebné zistiť, čo je MVO. Čo presne vlastne je mimovládna organizácia?

NGOs sa stali partnermi DPI od roku 1947

Vo svete sú doslova desiatky tisíc mimovládnych organizácií. Väčšina z nich však nemá štatút MVO v OSN. Niektoré mimovládne organizácie sú veľmi vplyvné – tešia sa tomu, čo sa nazýva „poradný štatút“ s najvyššou úrovňou Organizácie Spojených národov. Ďalšia kategória mimovládnych organizácií je menej vplyvná – dostanú to, čo sa nazýva „pridružené postavenie“ s ministerstvom informácií pre verejnosť OSN. S DPI je spojených len asi 1400 mimovládnych organizácií. Podľa vlastnej definície OSN, mimovládna organizácia spojená s DPI je ne vládna organizácia, ktorá pracuje v partnerstves s OSN. Ako príklad možno uviesť, že na stránke OSN DPI-NGO vtedajší generálny tajomník OSN Kofi Annan vyhlásil účel mimovládnych organizácií: „Ak sa má náležite riešiť globálny program OSN, partnerstvo s občianskou spoločnosťou všeobecne nie je možnosť, je to nevyhnutnosť.“

Cieľom mimovládnych organizácií je uľahčiť toto partnerstvo medzi OSN a celosvetovou občianskou spoločnosťou. Sekcia DPI/NGO na webovej stránke OSN podrobnejšie vysvetľuje dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú mimovládne organizácie: „Mimovládne organizácie sú partnermi DPI od svojho založenia v roku 1947. Sekcia mimovládnych organizácií DPI je súčasťou divízie pomoci DPI a slúži ako jej kontakt s OSN. Poskytuje množstvo informačných služieb občianskej spoločnosti a iným partnerom vrátane akademickej obce, vzdelávacích inštitúcií a širokej verejnosti.“

Oddelenie verejných informácií je rozdelením rozsiahlej byrokracie OSN a je zodpovedné za šírenie informácií v mene Organizácie Spojených národov. Na tento účel DPI požiadala o pomoc širokú škálu neziskových občianskych skupín, ktoré majú záujem podporovať globálny program OSN. Podľa DPI slúžia kvalifikované organizácie v politickom partnerstve s OSN. Ako spolupracujú MVO a DPI? DPI sa pýta a odpovedá na túto otázku: „Sekcia DPI / MVO dohliada na partnerstvá s pridruženými MVO, aby lepšie podporovala prácu OSN. Mimovládne organizácie, ktoré majú záväzok a prostriedky na uskutočňovanie účinných informačných programov so svojimi zložkami a so širším publikom o činnostiach OSN, môžu požiadať o pridruženie k DPI. Mimovládne organizácie môžu šíriť informácie prostredníctvom bulletinov, vestníkov a brožúr, rozhlasových alebo televíznych programov alebo prostredníctvom verejných aktivít, ako sú konferencie, prednášky, semináre alebo workshopy.“

Podľa vyhlásení prevzatých priamo z webovej stránky OSN sa očakáva, že všetky akreditované mimovládne organizácie budú spolupracovať s ministerstvom verejných informácií využívaním vlastných zdrojov „na vykonávanie efektívnych informačných programov so svojimi voličmi a širšiemu publiku o činnostiach OSN“, inými slovami povedané povedané: od mimovládnych organizácií sa požaduje, aby propagovali v mene OSN. List Strážnej Veže adresovaný pobočkám dokonca cituje ten istý citovaný dokument OSN, v ktorom je uvedený účel mimovládnych organizácií. Strážna Veža však cituje iba selektívne z poznámky pod čiarou, v ktorej sa uvádza: „OSN okrem toho informuje mimovládne organizácie, že pridruženie mimovládnych organizácií k DPI nepredstavuje ich začlenenie do systému OSN…“

Je pravda, že mimovládne organizácie nie sú začlenené do vládneho systému OSN. Mimovládne organizácie, ako názov napovedá, sú mimovládne organizácie. Keby boli „začlenené do systému OSN“, stali by sa vládnymi organizáciami. Strážna Veža tento problém iba zahmlieva. Nejde o to, či mimovládne organizácie majú vládnu autoritu od OSN. Kľúčovým bodom je, že všetky mimovládne organizácie pridružené k DPI sa považujú za politické partnerstvo s OSN! Vzhľadom na to, že Strážna Veža citovala samotný dokument, ktorý načrtol kritériá pre mimovládne organizácie, aby sa stali partnermi s OSN, je nepredstaviteľné, že úradníci Strážnej Veže nevedeli, že DPI považuje všetky mimovládne organizácie za partnerské vzťahy s OSN.

Je možné, že DPI by udelila štatút pridruženej MVO Strážnej Veži jednoducho preto, že žiadateľ chcel použiť knižnicu OSN a nevyžadovala od nich, aby dodržali svoje zmluvné povinnosti? Nie, to nie je rozumné. Jednako, ako už bolo uvedené, nebol prístup do knižnice obmedzený na MVO. Podľa DPI je dôvodom, prečo sa mimovládne organizácie nabádajú na používanie knižnice a prístup k iným zariadeniam a brífingom a tak ďalej, je to, že tieto organizácie môžu byť efektívnejšie pri vzdelávaní verejnosti o činnostiach OSN. Preto DPI dôkladne skúma všetkých žiadateľov, aby sa skutočne akceptovala iba malá časť žiadateľov! Návrh, že OSN vedome udelila Strážnej Veži výnimku z povinností svojho partnerstva, je čisto fikciou! Uvádzame kontextovú ponuku, ktorú pripisuje vedúci DPI Pavol Hoeffel, prevzatý z Insight na webovej stránke News , ktorý objasňuje proces preskúmania:

„Štatút DPI je pod dohľadom odboru verejných informácií OSN (UNDPI), ktorý riadi archívne a výskumné zariadenia OSN. Podľa Pavla Hoeffela, vedúceho sekcie DPI / NGO v OSN, organizácia musí existovať aspoň tri roky a musí poskytnúť dôkaz o spolupráci s OSN. Finančné záznamy organizácie sa musia odovzdať na preskúmanie UNDPI a ideály a filozofia organizácie nesmú byť v rozpore so všeobecnými misiami a politikou OSN. “Musíme byť opatrní, s kým súhlasíme,” hovorí Hoeffel. Výhodou tohto štatútu je, že mimovládne organizácie získavajú prístup do všetkých zariadení a konferencií OSN a môžu zbierať informácie o svojich záujmových oblastiach v knižnici OSN. V súčasnosti hovorí: ročne o štatút DPI požiada asi 250 organizácií, z ktorých je 40 až 50 prijatých. Teraz existuje 1400 mimovládnych organizácií so štatútom DPI. “

DPI nielen starostlivo preveruje všetkých pôvodných žiadateľov o MVO, ale prebieha aj každoročný akreditačný proces. DPI disociuje mimovládne organizácie, ktoré už nespĺňajú podmienky. Nižšie je uvedený citát od úradníka OSN, v ktorom sa uvádza, že mimovládne organizácie sa podrobujú „prísnemu preskúmaniu“ a tie, ktoré už nespĺňajú uvedené kritériá, sa oddeľujú.

„Raymond Sommereyns, predseda Výboru DPI pre mimovládne organizácie a riaditeľ verejnej divízie DPI, poznamenal, že polročné stretnutie víta novú skupinu vysokokvalifikovaných mimovládnych organizácií na spoluprácu s OSN. „Zároveň, podrobne skúmame tie mimovládne organizácie, ktoré už nespĺňajú kritériá pre pridruženie k DPI.“ Zoznam odlúčených mimovládnych organizácií bude k dispozícii vo februári 2003.“ Keby sa Strážna Veža v skutočnosti nedodržiavala podmienky dohody, DPI by ich pravdepodobne zrušila. Strážna Veža však pôsobila ako mimovládna organizácia v rokoch 1992 – 2001 a bola odčlenená iba na základe ich vlastnej žiadosti, nie preto, že nespĺňali požiadavky združenia!

Dohodli sa na splnení kritérii pre združenie

Podľa Pavla Hoeffela bol Strážnej Veži udelený status pridruženého DPI, pretože súhlasili so splnením stanovených požiadaviek pre mimovládne organizácie. Nižšie je uvedený výňatok z oficiálnej odpovede OSN na otázky týkajúce sa tejto záležitosti. Je určený špeciálne pre svedkov Jehovových na webovej stránke DPI OSN: „Sekcia mimovládnych organizácií nedávno získala množstvo otázok týkajúcich sa asociácie Spoločnosti biblickej a trakčnej spoločnosti v New Yorku s Strážnou Vežou a Ministerstvom verejných informácií (DPI). Táto organizácia požiadala o pridruženie v roku 1991 a bola jej udelená v roku 1992. Prijatím pridruženia k DPI sa organizácia dohodla na splnení kritérií pridruženia vrátane podpory a dodržiavania zásad Charty Organizácie Spojených národov a záväzku a prostriedkov na vedenie efektívne informačné programy so svojimi zložkami a pre širšie publikum o činnostiach OSN.“

Na rozdiel od toho, čo tvrdí Strážna Veža, proces vybavovania žiadostí pre mimovládne organizácie vyžaduje oveľa viac ako len podpis formulára žiadosti. Ak organizácia spĺňa kritériá – má prostriedky na oslovenie širšieho publika a záväzok k politickým ideálom Organizácie Spojených národov – od každej potenciálnej mimovládnej organizácie sa vyžaduje, aby dodržiavala nasledujúci postup, ako je predpísané na webovej stránke DPI/NGO:

Požadované aplikačné materiály zahŕňajú:

• Vyplnený formulár žiadosti pre mimovládne organizácie

• Kompletný súhrn žiadosti

• Kópia zakladateľskej listiny alebo stanov organizácie

• Úradný doklad o neziskovom štatúte vydaný orgánmi verejnej moci a oslobodenie od dane

• Kópia posledného kontrolovaného ročného rozpočtu alebo finančného výkazu organizácie, ktorú vyhotovil kvalifikovaný a nezávislý účtovník.

• Dôkaz o aktívnom informačnom programe týkajúcom sa OSN: najmenej šesť (6) rôznych typov vzoriek najnovších informačných materiálov organizácie (napr. Spravodajca, periodiká, pásky rozhlasových alebo televíznych programov, konferenčné správy, webová stránka, výstrižky správ). )

• Dva (2) odporúčacie listy od organizácií (OSN alebo iných)

• Referencie (pozri otázku 21 vo formulári žiadosti)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je nepochybné, že Strážna Veža musela preukázať svoju schopnosť a trvalý záväzok viesť informačnú kampaň v mene OSN. Nie je možné dospieť k inému záveru, okrem toho, že vysvetlenie záležitosti mimovládnych organizácií Strážnou Vežou je úplný výmysel!

OSN je rúhanie a falošné predstieranie

Nie je pochýb o tom, že Strážna Veža bola povinná postupovať rovnako ako všetci ostatní žiadatelia o MVO. V takom prípade by Betel musel predložiť „dôkaz o aktívnom informačnom programe relevantnom pre OSN“. Aby sa v plnej miere dodržiavala, každá potenciálna mimovládna organizácia musí predložiť najmenej šesť (6) rôznych typov vzoriek z najobľúbenejších organizácií a najnovšie informačné materiály. “To nevyhnutne znamená, že Strážna Veža by musela predložiť vzorky zo Strážnej Veže a Prebuďte sa! časopisov. Ale tu je miesto, kde sa vzťah medzi Strážnou Vežou a OSN skutočne stáva prípadom zvláštnych spoločníkov. Následuje napríklad výber poznámok z rôznych publikácií Strážnej Veže za posledné desaťročie, ktoré sa zaoberajú OSN:

  • “Toto božské kráľovstvo skôr zničí OSN, bez ohľadu na to, koľko nebeských anjelov môže byť potrebných na to!” – Strážna veža 2-1-1985
  • „Potom, v roku 1945, sa objavila organizácia Organizácie Spojených národov, ktorú duchovenstvo kresťanstva chválilo a zbožňovalo ako nádej ľudstva na mier … Dnes málokto verí, že OSN má schopnosť zabrániť vypuknutiu vojen a konfliktov. Jeho existencia len málo obmedzuje strach z tretej svetovej vojny alebo z jadrového holokaustu. “- Strážna veža 2-15-1985
  • „Pôvodne to bola Liga národov. Teraz je to OSN. V skutočnosti ide o sprisahanie proti Božiemu kráľovstvu. Jeho cieľom je robiť to, čo môže urobiť iba Božie kráľovstvo – nastoliť trvalý mier…. Čo tento grafický jazyk predpovedá? Tieto politické prvky zastúpené v OSN sa obrátia proti svetovej ríši falošného náboženstva, aby ho zničili. Znamená to však, že sa nakoniec obrátia proti skutočným predstaviteľom Božieho kráľovstva Krista, konkrétne svedkom Jehovovým. Aký bude výsledok? “- Prebuď sa! 4.8.1985
  • „Ako nástupca Ligy vznikla Organizácia spojených národov 24. októbra 1945. Neskôr rímski pápeži označili OSN za „konečnú nádej na harmóniu a mier a najvyššie fórum mieru a spravodlivosti.” „Áno, Liga národov, spolu s jej nástupcom, OSN, sa skutočne stala modlom, „nechutnou vecou“ v očiach Boha a jeho ľudu.“ – Watchtower 6-15-1996
  • „Pri najväčšom naplnení tohto znaku je ohavnou Ligou Národov a ich nástupcom, OSN. Toto svetové mierové usporiadanie považuje kresťanstvo za náhradu Božieho kráľovstva. Aké je to ale ohavné! Preto sa politické sily spojené s OSN časom obrátia na kresťanstvo (antitypický Jeruzalem) a pustošia ju.“- Strážna veža 3-15 – 1990
  • “Spočiatku boli vyjadrené veľké nádeje pre OSN … Obyvatelia Zeme obdivovali tento nový kolos, pôsobiaci z jeho impozantného veliteľstva na NY East River Street.” Skutočný mier a bezpečnosť však unikli OSN … OSN nemá odpovede. A prečo? Pretože Dár života celému ľudstvu nemôže byť OSN. Jeho životnosť bude krátka, pretože podľa Božieho nariadenia „ide o zničenie.“ Zakladatelia a obdivovatelia OSN nemajú svoje mená zaznamenané v Božom zvitku života … OSN je vlastne rúhavé falšované Božské mesiášske Kráľovstvo jeho kniežaťa mieru, Ježiša Krista …“- Zjavenie – jeho veľké vyvrcholenie , s. 250

Nie je žiadnym tajomstvom, že podľa výkladu biblického proroctva Strážnej Veže je OSN šarlátovou šelmou Zjavenia a „ohavnou vecou“ v očiach Božích. Svedkovia Jehovovi distribuovali milióny kópií publikácií Strážnej Veže po celom svete, v ktorých vyjadrili názor, že OSN je falšovaním Božieho Kráľovstva a že nakoniec OSN prevezme vedúcu úlohu pri ničení všetkého organizovaného falošného náboženstva na celom svete skôr, ako bude definitívne zničená Božím prichádzajúcim kráľovstvom.

Je zrejmé, že svedkovia Jehovovi nepodporujú princípy OSN. Strážna Veža neprispela ani s jedným z citovaných článkov ako príklad zdieľania rovnakých ideálov ako OSN. Napodiv však DPI očividne ani netušila pohľad Strážnej Veže na OSN. Alebo možno áno. To ešte treba vidieť. Avšak, to, čo je zrejmé, že cieľom kvalifikovať sa ako NGO Strážna Veža bola nútená prijať viac akomodačné postavenie voči OSN, a aspoň napísať niektoré pozitívne články o Organizácii spojených národov, aby ich mohli predložiť DPI ako vzorku ich záväzku dodržiavať zásady Organizácie Spojených národov.

Keďže sa od mimovládnych organizácií očividne vyžaduje, aby pravidelne predkladali vzorky svojej práce DPI ako dôkaz svojho pokračujúceho záväzku voči OSN – ak nie každoročne, aspoň štvrťročne, vynútilo to použitie veľmi ľstivého spôsobu zo strany autorov Strážnej Veže, aby nedošlo k vzbudeniu podozrenia zo strany Jehovových svedkov, ktorí sa ako ministri miestnej samosprávy nevedomky zapletli do distribúcie literatúry, ktorá nenápadne chválila OSN ako dôstojnú inštitúciu, pričom ju striedavo odsudzuvali ako satanský podvod!

Čo sa robí v spojených národoch

Zdá sa, že prvý zistiteľný posun v prístupe k OSN nastal v roku 1985. To je obdobie, keď Strážna Veža začala upozorňovať na nadchádzajúci „medzinárodný rok mieru“ Organizácie Spojených národov v roku 1986. Jehovovi svedkovia sa samozrejme o tento medzinárodný rok mieru zaujímali, pretože sme cítili, že to môže viesť k naplneniu biblického proroctva. V tom čase sa teda nezdalo byť na mieste, keď Strážna Veža ocenila ušľachtilé (ale márne) úsilie OSN o nastolenie mieru. Medzinárodný rok mieru nepochybne prešiel zbytočne.

Avšak v roku 1991, v tom istom roku, kedy sa Strážna Veža pôvodne uchádzala o pridruženú mimovládnu organizáciu, Prebuďte sa! časopis vydával záhadný kúsok, ktorý mal podľa všetkého vyvolávať u unáhlených čitateľov dojem, že Jehovovi svedkovia skutočne podporovali politické ciele OSN. Článok s názvom Prebuďte sa! zo dňa 8. septembra 1991 bol nazvaný: „Čo sa deje v OSN?“ Úvodná veta uvádza: „V OSN sa niečo deje. Deje sa prekvapivý vývoj, ktorý ovplyvní možno vašu budúcnosť. Svetoví lídri sú kvôli tomu veľmi optimistickí.“

K akým „prekvapujúcim vývojom“ časopis odkazoval? V článku sa uvádza, ako národy začali propagovať OSN po skončení Studenej Vojny s optimistickým presvedčením, že by konečne mohla napĺňať svoje vlastné ideály. Vskutku, podľa Prebuďte sa! sa zdalo, že vierohodnosť predstáv o tom, že OSN nedokázala nastoliť svetový mier, spočívala v tom, že jednotlivé národy úplne nespolupracovali s OSN. Zdalo sa, že Prebuďte sa! opakovalo výzvu, aby OSN získala viac právomocí s cieľom presadiť svoje vyhlásenia!

Z trojdielnej série však zjavne chýbala zmienka o tom, že by OSN bola symbolickou šarlátovou šelmou Zjavenia alebo „ohavnou vecou, ktorá spôsobuje púšť“. Neprítomná nebola ani zmienka, že OSN môže byť modernou modlou alebo falšovaným Kristovým kráľovstvom! V skutočnosti nebolo ani jediné slovo o tom, ako Božie kráľovstvo nahradí všetky existujúce kráľovstvá na Zemi. Namiesto toho, ocenili ich „vznešené ciele“ a úprimné úsilie, podľa Prebuďte sa! Dúfali, že hovorili o možnosti, že obnovenému OSN by sa skutočne podarí priniesť svetový mier a bezpečnosť do vojnového sveta.

Nepochybne, v 8. septembra 1991, Prebuďte sa! bol viditeľný odklon od predchádzajúcich spisov Strážnej Veže o OSN. Záverečný odsek na strane 10 predstavuje nejednoznačné dvojité vystúpenie, ktoré bolo očividne dômyselne navrhnuté tak, aby zanechalo neinformovaných čitateľov s dojmom, že Jehovovi svedkovia veria, podobne ako bahajská viera podporujúca OSN, že OSN je Božím nástrojom, ktorý má priniesť mier. V nasledujúcej citácii si pozorne všimnite, ako by mohol neznámy čitateľ ľahko vytvoriť dojem, že OSN by mohla dosiahnuť iné politické ciele, ako očakávali Jehovovi svedkovia.

„Svedkovia Jehovovi pevne veria, že Organizácia spojených národov bude hrať veľmi dôležitú úlohu vo svetových udalostiach vo veľmi blízkej budúcnosti. Tento vývoj bude nepochybne veľmi vzrušujúci. A výsledky budú mať ďalekosiahly vplyv na váš život. Žiadame vás, aby ste vo svojom okolí požiadali svedkov Jehovových o ďalšie podrobnosti v tejto veci. Biblia jasne vykresľuje obraz, ktorý ukazuje, že OSN bude čoskoro udelená moc a autorita. OSN potom urobí niektoré veľmi úžasné veci, ktoré vás môžu ohromiť. A budete nadšení, keď sa dozviete, že ešte stále existuje lepšia cesta, ktorá určite prinesie večný mier a bezpečnosť!“

Keby mal čitateľ skutočne nasledovať návrh Prebuďte sa! časopisu a požiadať jedného zo Svedkov Jehovových v ich okolí „o ďalšie podrobnosti v tejto veci“, určite by zistili, že vzrušujúci vývoj, ktorý očakávajú Jehovovi svedkovia, súvisí s OSN, ktorá plní svoju úlohu prorockého ôsmeho kráľa knihy Zjavenie 17. a 18. kapitola. Strážna Veža v minulosti napísala správy o tom, ako bude OSN čoskoro oprávnená národmi stať sa militarizovaným tyranom, a potom iniciuje hrozný holokaust, ktorý zničí všetko organizované náboženstvo zo zeme – vrátane kresťanstva!

Toto sú „úžasné veci“, ktoré svedkovia Jehovovi očakávajú v budúcnosti! Ale prečo sa prebudiť! autori to jednoducho hovoria?

Tento článok Prebuďte sa! je zrozumiteľný iba vzhľadom na to, že je potrebné, aby sa mimovládne organizácie uchádzali o vzorky svojho záväzku voči ideálom Organizácie Spojených národov. Na základe týchto poznatkov je úplne jasné, prečo bol záverečný odsek nejednoznačne formulovaný tak, aby sa javil pre svedkov Jehovových prijateľne, zatiaľ čo nenápadne dáva neznámym čitateľom (napríklad recenzentov DPI) úplne iný dojem. Vzhľadom na hanebnú legendu Strážnej Veže, namiesto zváženia otázky „Čo sa deje v OSN?“, Relevantnejšou otázkou pre premýšľajúcich Jehovových svedkov je: Čo sa deje v Beteli ?

Päťdesiat rokov sklamaných snáh

Po prijatí za pridruženú mimovládnu organizáciu v roku 1992 zamestnanci pre Strážnu Vežu aj Prebuďte sa! zrejme napísali niekoľko článkov, ktoré boli konkrétne určené na preukázanie DPI, že Jehovovi svedkovia zdieľajú rovnaké politické ideály ako Organizácia Spojených národov. Ako príklad toho, ako spoločnosť Strážna Veža si ďalej plnila svoj záväzok voči DPI, pri príležitosti 50. výročia založenia OSN v roku 1995 bol v Strážnej Veži z 1. októbra uverejnený článok s názvom „Päťdesiat rokov frustrovaného úsilia.“ Nasledujúca citácia je ukážkou vysokej chvály, ktorou časopis Strážna Veža chválil ohavnú vec:

„Organizácia Spojených národov vyvíja 50 rokov značné úsilie o dosiahnutie svetového mieru a bezpečnosti. Pravdepodobne to mohlo zabrániť tretej svetovej vojne a rozsiahle ničenie ľudského života pomocou jadrových bômb sa neopakovalo. OSN poskytla miliónom detí jedlo a lieky. Prispela k zlepšeniu zdravotných noriem v mnohých krajinách a okrem iného zabezpečila čistejšiu pitnú vodu a imunizáciu proti nebezpečným chorobám. Humanitárna pomoc bola poskytnutá miliónom utečencom.“

Pre inštitúciu, ktorá tvrdí, že je politicky neutrálna, sa určite zdá, akoby Strážna Veža bola uctená prednosťou OSN. Opýtajte sa sami seba: Kedy si spoločnosť pripomenula narodenie jednotlivého národa pri príležitosti výročia vzniku? Prečo napríklad nesláviť narodenie Spojených štátov 4. júla? A prečo vyčleniť humanitárnu pomoc poskytovanú prostredníctvom OSN, akoby to bolo niečo jedinečné na svete? Podľa dôkazu o ich nestrannosti celkové výdavky Organizácie Spojených národov za rok 1995 prekročili 13 miliárd dolárov. Z tejto sumy je asi sedem miliárd dolárov uvedených ako „dobrovoľné výdavky“, ktoré sa pravdepodobne použili na humanitárne účely. Len v roku 1995 však samotná japonská vláda prispela viac ako 14 miliardami dolárov na zámorské rozvojové príčiny – viac ako dvojnásobok príspevku OSN, Strážna Veža napriek tomu oceňuje štedré humanitárne úsilie OSN, pričom vynecháva akékoľvek ocenenia jednotlivých národov alebo organizácie pre ich charitatívne práce.

Napríklad Mierové Jednotky sú určite vynikajúcim príkladom chvályhodnej celosvetovej humanitárnej organizácie. Vyškolili a nasadili tisíce dobrovoľníkov zo Spojených štátov, aby pomohli pri rozvoji krajín tretieho sveta. Prečo je to však tak, že Strážna Veža ani raz neuznala chvályhodné príspevky spoločnosti Amerických Mierových Jednotiek k zlepšeniu ľudstva? V časopise SV Prebuďte sa! sú doslova stovky odkazov a Strážna Veža tiež informuje verejnosť o programoch OSN a ani jedno slovo za pochvalu za Mierové Jednotky! Prečo je to tak? Ako môže Strážna Veža tvrdiť, že je politicky neutrálna, keď sa natiahla tak dlho, aby vychvaľovala cnosti OSN, chválila úsilie a úspechy svojich nespočetných agentúr a programov, zatiaľ čo úplne ignorovala ostatné organizácie, ktoré robia podobné veci?

Ale to ide ešte hlbšie. Strážna Veža síce zdanlivo kritizuje Organizáciu Spojených národov za to, že doteraz nespájala svet v mieri, ale v skutočnosti odráža „kritiku“ najhorúcejších podporovateľov OSN! Akým spôsobom? Primárni architekti OSN pôvodne zamýšľali, že OSN by mala nakoniec nahradiť systém národného štátu nedemokratickou socialistickou svetovou vládou. Napríklad britský autor HG Wells napísal knihu z roku 1932 s názvom Otvorená Konšpirácia, v ktorej Wells žiada zrušenie tradičných náboženstiev, ako aj národných štátov. Tu je citát z knihy:

„Základná organizácia súčasných štátov je jednoznačne stále vojenská a to je presne to, čo svetová organizácia nemôže byť. Vlajky, uniformy, národné hymny, vlastenectvo svedomito kultivované v kostole a škole, chvast a zanietené vlastenectvo našich konkurenčných suverenít patria do fázy vývoja, ktorý bude nahradený Otvoreným Sprisahaním. Musíme sa zbaviť tohto neporiadku.“

Po načrtnutí plánu otvoreného sprisahania pre svetovú vládu propaganda globalistov v posledných desaťročiach neustále zaútočila na nacionalizmus ako na metlu ľudstva, čo Wells nazýva „konkurenčné suverenity“. Na tento účel si Strážna Veža požičala globalistickú vlastnú dôveryhodnosť biblickým posilňovaním výzvy na zrušenie náboženstva a systému národného štátu a vytvorenie nového svetového poriadku. Podobnosť „kráľovského posolstva Strážnej Veže“ a propagandy globalistov umožňuje s istotou ľahké falšovanie. Preto dokážeme rozoznať slabé ozveny propagandy HG Wellsa v tej istej Strážnej Veži venovanej pri príležitosti 50. výročia OSN. Tu je citácia:

„Organizácia Spojených národov sa zdá byť taká mocná, že jej úsilie je často brzdené politikou a médiami. OSN nemá moc, ak nemá podporu svojich členov. Ale bez súhlasu verejnosti nebude veľa členov OSN podporovať OSN.“

Zdá sa teda, že Strážna Veža podporuje argument, že populizmus a tvrdohlavý nacionalizmus sú skutočnými dôvodmi, pre ktoré OSN doteraz nevytvorila utópiu. Strážna Veža tiež zjavne súhlasí s tým, že Organizácia Spojených národov je bezmocná, ak nemá verejnú podporu. A čo čitatelia nevedia, Strážna Veža robila presne to, čo sa očakáva od mimovládnych organizácií spojených s DPI. Tento článok obviňuje falošné náboženstvo ako bojovníka za vojnu a nepokoj, a hoci sa spomína skutočnosť, že biblické proroctvo predpovedá zničenie babylonského náboženstva v rukách ôsmeho kráľa podobného zvieraťu, priamo nepripojuje OSN k proroctvu, ako to Strážna Veža mala pri mnohých príležitostiach predtým, ako sa stala mimovládnou organizáciou na pridruženej úrovni.

Naviac sa hovorí, že Strážna veža z roku 1995 sa ľstivo posúva od svojej predchádzajúcej interpretácie, že šarlátová šelma špecificky symbolizuje OSN; namiesto toho teraz zviera predstavuje iba nešpecifické „vlády“, ktoré sa obrátia na náboženstvo. Ako príklad toho, ako Strážna Veža falšovala svoje vlastné prorocké interpretácie – zdanlivo na ubezpečenie OSN – čítame na strane 6: „Tieto vlády sú znázornené ako ‘šarlátová šelma červenej farby’, na ktorej smilnica jazdí pohodlne. Táto mocná a nemorálna žena, známa ako ‘Babylon Veľký’, je pomenovaná po starom Babylone, kolíske modlárskeho náboženstva. Dnes je vhodné, že smilnica predstavuje všetky svetové náboženstvá, ktoré sa prelínajú s vládami.“

Snáď najviac znepokojujúce je však to, že v osobitnej kolónke toho istého čísla Strážna Veža pripúšťa, že v minulosti identifikovali OSN ako šarlátovú šelmu; ale účel pomocných informácií nemá nič spoločné s potvrdením biblického proroctva. Namiesto toho sú doplňujúce informácie nehanebným pokusom písomne ospravedlniť svoje vlastné odovzdanie sa OSN tým, že upozornia Jehovových svedkov na to, že Boh prikazuje kresťanom, aby prejavili úctu vládnym „vyšším autoritám“ – najmä OSN! Zdalo by sa, akoby Riadiaci Orgán využil svoju cirkevnú moc nad svedkami Jehovovými na zmiernenie akéhokoľvek podozrenia, ktoré by sa mohlo vyskytnúť, pokiaľ ide o vhodnosť priateľskejšieho vzťahu Strážnej Veže s OSN. Pod názvom „Pohľad kresťanov na OSN“ sú svedkovia Jehovovi informovaní:

„V biblickom proroctve sú ľudské vlády často symbolizované divými šelmami. Časopis Strážna Veža teda už desaťročia identifikovala divoké zvieratá z kapitol 13 a 17 Zjavenia s dnešnými svetskými vládami. Patrí sem aj OSN, ktorá je v kapitole Zjavenie 17 znázornená ako šarlátová šelma so siedmimi hlavami a desiatimi rohmi. Toto biblické postavenie však neospravedlňuje žiadnu formu neúcty voči vládam alebo ich úradníkom … Svedkovia Jehovovi vnímajú organizáciu Spojených národov ako iné vládne orgány sveta. Uznávajú, že Organizácia Spojených národov naďalej existuje na základe Božieho súhlasu. V súlade s Bibliu svedkovia Jehovovi náležite rešpektujú všetky vlády a poslúchajú ich, pokiaľ si taká poslušnosť nevyžaduje, aby hrešili proti Bohu.” Strážna Veža sa však zámerne snaží oceniť úspechy OSN a propagovať svoje množstvo programov a agentúr a tak ďaleko presahovala iba uznanie a preukázanie rešpektu voči OSN. Podriadenie sa vládnym „vyšším autoritám“ nevyžaduje, aby kresťania propagovali v ich prospech, je to tak?

Medzinárodný rok

Existujú ďalšie príklady, ktoré svedčia o tom, že Strážna Veža usilovne hľadala spoluprácu s OSN a jej DPI. Napríklad sa zdalo, že Betel obzvlášť rád spomína vyhlásenia OSN za mimoriadne roky. Takže, v súlade so svojou povinnosťou informovať verejnosť o širokom spektre otázok súvisiacich s OSN, 22. júla 1999, Prebuďte sa! predstavil sériu článkov o starnutí. Stalo sa tak, že rok 1999 bol tiež „Medzinárodným rokom starších osôb“ OSN. Niet divu, že časopis Prebuďte sa! uverejnil toto oznámenie:

“Keď som dosiahol 60 rokov…teraz sa rátam medzi štatistikami, ktoré som spomínal predtým, uviedol generálny tajomník OSN Kofi Annan nedávno počas začatia Medzinárodného roka starších osôb … Pomôcť tvorcom politík vyrovnať sa s výzvami, ktoré prináša táto ‘demografická revolúcia’, a získať lepšie uznanie ‘hodnoty staroby v spoločnosti’ sa Valné zhromaždenie OSN v roku 1992 rozhodlo vyhlásiť rok 1999 za Medzinárodný rok starších osôb.“

Časopis Strážna Veža diskutoval problémy v rodine a pohodlne upozornil na skutočnosť, že 1994 bol tiež len tak náhodou “Medzinárodný rok Rodiny” OSN: „Rodina – na ktorú sa OSN pokúsila zamerať pozornosť sveta. Ako? Vyhlásením roku 1994 za „Medzinárodný rok rodiny“. Hoci svetoví vodcovia, sociológovia a rodinní poradcovia rýchlo nariekajú nad takými vecami, ako je nárast nelegitímnych pôrodov a prudký nárast rozvodovosti, pomaly prichádzajú s uskutočniteľným, realistickým riešením týchto problémov. “ (9-15-95)

Rok 1995 mal byť „rokom tolerancie“ – vyhlásila OSN, o čom pozorne informovala čitateľská Strážna Veža 1. októbra toho istého roku: „V súlade s ich vyhlásením OSN vyhlásila rok 1995 za rok tolerancie. Realisticky povedané, však bude niekedy možné dosiahnuť mier a bezpečnosť vo svete rozdelenom náboženstvom? “ Rok 1998 bol vyhlásený OSN za „Medzinárodný rok oceánu“, ktorému sa venoval Prebuďte sa! v dvoch samostatných vydaniach toho roku. 8. júna 1998, Prebuďte sa! informoval aj svojich čitateľov, že OSN vyhlásila roky 1997-2006 za desaťročie odstránenia chudoby!“

Strážna Veža z 1. januára 2001 oneskorene oznámila, že rok 2000 bol vyhlásený za „Medzinárodný rok kultúry mieru“. Rok 2001 bol OSN vyhlásený za „medzinárodný rok dobrovoľníkov“. Len niekoľko mesiacov predtým, ako bola Strážna Veža odhalená a prinútená urýchlene rozpustiť svoje členstvo ako mimovládna organizácia, článok v časopise Prebudte sa ! 22. júla bol venovaný dobrovoľníckej činnosti. Aj keď nie je prekvapujúce, že sa dobrovoľnícka práca svedkov Jehovových po celom svete prekvapuje jasne, Prebuďte sa! tiež dal reklamu „Medzinárodnému roku dobrovoľníkov“ OSN:

„OSN dúfa, že IYV 2001 (Medzinárodný rok dobrovoľníkov) prinesie viac žiadostí o služby dobrovoľníkov, viac ponúk od ľudí, ktorí budú slúžiť ako dobrovoľníci, a vo viac finančných prostriedkov a možností pre dobrovoľnícke organizácie na riešenie rastúcich potrieb spoločnosti. Na ciele tejto rezolúcie OSN sa zapojilo celkom 123 vlád. “

Strážna Veža si však nielen pripomínala a propagovala súčasné krízové výpravy OSN, napríklad Medzinárodný rok dobrovoľníkov; oni tiež informovali čitateľskú verejnosť o posledných iniciatívach OSN rovnako. Napríklad OSN vyhlásila, že rok 1979 bol „Medzinárodným rokom dieťaťa“. Viac ako pravdepodobné, 8. decembra 2000, vydanie časopisu Prebuďte sa! bol tiež časopisom, ktorý Betel poslal recenzentom DPI ako dôkaz ich neustálej podpory globálnej agende OSN. Toto konkrétne číslo časopisu Prebuďte sa! sa venuvalo oceneniu UNICEF a propagácii „Medzinárodného roku dieťaťa“. Článok s názvom „Priebežné hľadanie riešení“ sa otvára nadšeným podporovaním UNICEF:

„Organizácia Spojených národov sa od svojho vzniku zaujíma o deti a ich problémy. Na konci roku 1946 založil Medzinárodný fond OSN pre núdzové situácie detí (UNICEF) ako dočasné opatrenie na starostlivosť o deti v oblastiach zničených vojnou…Potreby detí dostali väčší význam v roku 1959, keď Organizácia Spojených národov prijala Deklaráciu práv dieťaťa… Organizácia Spojených národov preto uznala, že je naďalej potrebné riešiť problémy detí a v súlade s jej deklarovanými cieľmi urobili 1979 – Medzinárodný rok dieťaťa. Vládne, občianske, náboženské a charitatívne skupiny na celom svete rýchlo reagovali na hľadanie riešení!“

Iní však nezdieľajú posúdenie Prebuďte sa! o záujmu OSN o deti a to z dobrého dôvodu. Napríklad bývalý predstaviteľ OSN Denis Halliday označil sankcie sponzorované OSN proti Iraku za formu genocídy, pri ktorej pravdepodobne zomrelo viac ako milión Iračanov – mnohí z nich boli dojčatá a deti. Na rozdiel od Prebuďte sa! žiariaceho potvrdenie ich partnera OSN zrejme nebolo Detským fondom OSN tak zaujímavé o nešťastnú situáciu hladujúcich irackých detí.

Komentár samozrejme uzatvára povinným odkazom na Božie kráľovstvo, ktoré je odpoveďou; je však evidentne vedľajšie k zameraniu na OSN a ich neustálemu hľadaniu riešenia problémov detí. Aj v tomto článku článok falšuje jedinečnosť dobrých správ tým, že nehanebne tlieska OSN pre zdieľanie rovnakých vznešených ideálov ako samotné Božie kráľovstvo. Na záver Awake! neúprosne sa tryská: „Podľa Božieho kráľovstva budú mať ľudia možnosť vychovávať deti vyváženým spôsobom. Mladí ľudia budú vychovaní v duchu mieru a univerzálneho bratstva, ideálu stanoveného v Deklarácii OSN o právach dieťaťa. Už nikdy viac nebude potrebný Medzinárodný rok dieťaťa alebo Dohovor o právach dieťaťa.“

Asi najhorúcejšou propagáciou Strážnej Veže na podporu OSN bolo vydanie časopisu Prebuďte sa! z 22. novembra 1998. Zdá sa, že Strážna Veža dobrovoľne prispela pri príležitosti 50. výročia podpísania Všeobecnej deklarácie ľudských práv napísaním desaťstránkového článku na propagáciu tejto udalosti. Zatiaľ čo priemerní Jehovovi svedkovia tejto príležitosti neprikladali žiadny význam, Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) to určite urobil – a rovnako to urobila aj Strážna Veža! Webová stránka OHCHR propagovala 50. výročie uverejnením zoznamu „Viac ako päťdesiat nápadov na pripomenutie si Všeobecnej deklarácie ľudských práv“. Táto webová stránka ponúkla návrhy vládam, školám a mládežníckym skupinám a áno, mimovládnym organizáciám.

Nasledovali tri návrhy pre MVO:

  • Predefinujte každodenný život/prácu z hľadiska ľudských práv.
  • Vzdelávajte členstvo a komunitu o tom, ako sa činnosti organizácie týkajú ľudských práv.
  • Distribujte volebným obvodom informačné a vzdelávacie materiály (napr. Reklamné plagáty, letáky, kalendáre ukazujúce udalosti v oblasti ľudských práv, obrázky OSN).

Je zrejmé, že Strážna Veža sa zaviazala implementovať najmenej dva z návrhov na pripomenutie deklarácie. Nepochybne sa vynaložilo úsilie na distribúciu informácií vrátane fotografií OSN s cieľom vzdelávať „členstvo a komunitu“ o „činnostiach organizácie“ týkajúcich sa ľudských práv. Prebuďte sa! dokonca zverejnili základné princípy Deklarácie ľudských práv, akoby išlo o Desatoro. Bolo to pochopiteľné, vzhľadom na skutočnosť, že rok predtým, ako sa Strážna Veža zaregistrovala v DPI ako mimovládna organizácia so zvláštnymi záujmami v oblasti ľudských práv.

Rovnako ako v prípade iných kompromitujúcich článkov, ktoré Betel zverejnil, je premyslenou flim-flammeriou Prebuďte sa! zámerom upokojiť Jehovových svedkov tým, že urobia symbolickú zmienku o Jehovovi, zatiaľ čo vyvolávajúc v nezasvätenom čitateľovi dojem, že Kristovo kráľovstvo má určité abstraktné spojenie s OSN. Článok o ľudských právach končí formálnym odkazom na Božie navrhované riešenie: „Tak ako Biblia ukazuje, že Stvoriteľ je zdrojom fakúlt, ktoré sú základom ľudských práv, informuje nás tiež o tom, že je zdrojom svetovej vlády, ktorá ich zabezpečuje. Táto nebeská vláda je neviditeľná, ale skutočná. V skutočnosti sa milióny ľudí, možno nevedomky, modlia za túto svetovú vládu, keď hovoria o tom, čo sa bežne nazýva Pánova modlitba: „Nech príde tvoje kráľovstvo!“

Prebuďte sa! neinformuje čitateľa o tom, že Božie kráľovstvo nie je súčasťou súčasného politického zriadenia. Nezmieňuje sa ani o skutočnosti, že Boh má v úmysle odstrániť porušovanie ľudských práv a vojnu zničením všetkých pozemských politických inštitúcií – vrátane Organizácie Spojených národov. Namiesto toho je čitateľovi ponechaná nejasná predstava Nového Veku, že Boh je zdrojom ľudského úsilia o založenie svetovej vlády.

Výhľad z 29. poschodia

V tvrdom rozpore s kresťanskou neutralitou Betel zašiel tak ďaleko, že poslal zástupcu Strážnej Veže do sídla OSN s cieľom vypočuť si úradníka pre ľudské práva v súvislosti s osobitným výročím. Strážna Veža vedela, že Jehovovi svedkovia nevedia o vtedajšej súvislosti s mimovládnymi organizáciami, a tak zdanlivo zneužila svoju duchovne cudzoložnú aféru tým, že zverejnila skutočnosť, že k nedovolenému spojeniu došlo vysoko na 29. poschodí ústredia OSN. Prebuďte sa! rozhovor s názvom „Pohľad z 29. poschodia“ je označený nasledujúcimi poznámkami, ktoré sa objavujú na strane 6:

„Keď vystúpite z výťahu na 29. poschodie budovy OSN v New Yorku, malá modrá značka ukazuje cestu k Úradu vysokého komisára pre ľudské práva (OHCHR). Táto kontaktná kancelária predstavuje ústredie OHCHR v Ženeve vo Švajčiarsku – ústredné miesto pre činnosť OSN v oblasti ľudských práv. Zatiaľ čo Mary Robinson, vysoká komisárka pre ľudské práva, vedie OHCHR v Ženeve, Elsa Stamatopoulou, rodená v Grécku, je vedúcou kancelárie v New Yorku. Začiatkom tohto roku pani Stamatopoulouová láskavo prijala Prebuďte sa! spisovateľa štábu aby sa pozrel späť na päť desaťročí aktivít v oblasti ľudských práv.“

V článku sa nespomína, že ako predstaviteľka Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva nepochybne dôvod, prečo pani Stamatopoulouová „láskavo prijala! spisovateľa a zamestnca v kancelárii v New Yorku je preto, že spoločnosť Strážna Veža bola v tom čase aktívna mimovládna organizácia pre ľudské práva. Ako už bolo uvedené, mimovládne organizácie sú v partnerstve s OSN, a preto im je poskytnutý lepší prístup k zariadeniam OSN. Ak by spoločnosť Strážna Veža nebola v tom čase akreditovanou mimovládnou organizáciou OSN, spisovateľ pravdepodobne by nemohol mať povolený ani vstup na 29. poschodie veže OSN. (To tiež naznačuje, že Betel vedela, že status ich mimovládnych organizácií na úrovni spolupracovníkov im dal viac než len prístup do knižnice OSN!) Samotný rozhovor s pani Stamatopoulouovou je tiež poučný. Na otázku od Prebuďte sa! zástupcu, že čo vidí do budúcnosti, uviedla:

„Rozvoj globálnej kultúry ľudských práv. Mám na mysli to, že prostredníctvom vzdelávania by sme mali ľudí viac informovať o ľudských právach. To je, samozrejme, obrovská výzva, pretože zahŕňa zmenu mentality. Preto pred desiatimi rokmi OSN začala celosvetovú verejnú informačnú kampaň s cieľom informovať ľudí o ich právach a krajinách o ich zodpovednosti. OSN okrem toho určila roky 1995 až 2004 za „Dekádu vzdelávania o ľudských právach“.

Pani Stamatopoulouva zopakovala, že cieľom OSN je „vychovávať ľudí“, najmä pokiaľ ide o otázky ľudských práv. A hoci sa nespomína osobitne dôležitá úlohu, v ktorej v tomto ohľade zohrávajú mimovládne organizácie, alebo možno zastupiteľ Prebuďte sa! diskrétne rozhodol, že nebudú opakovať svoje komentáre, a ak áno, je úplne jasné, že Prebuďte sa! pri tejto príležitosti slúžil ako sprostredkovateľ mimovládnych organizácií pri OSN tým, že hrdo informoval a vzdelával svojich čitateľov o otázkach ľudských práv.

Aby sme však uviedli veci, čo sa týka nevhodnosti slávnostného článku k 50. výročiu podpísania deklarácie, ako aj nespravodlivosti osobného pohovoru s úradníkom OSN v samotnych útrobách ústredia OSN, jednoducho sa musíme opýtať, prečo sa Betel nikdy nezúčastnil rozhovoru, napríklad senátora alebo kongresmana USA pri príležitosti výročia podpísania Deklarácie nezávislosti Spojených štátov; možno na schodoch Capitol Hill alebo niečo také. Takáto vec by samozrejme urážala citlivosť mnohých svedkov Jehovových; Strážna Veža očividne nepovažovala spomienku na osobitnú príležitosť OSN za porušenie ich politickej neutrality.

V súlade s duchom „Dekády výchovy k ľudským právam“, niekoľko mesiacov po príležitosti 50. výročia podpísania Deklarácie ľudských práv, 8. januára 1999, Prebudte sa! časopis zverejnil ďalšiu sériu článkov o ľudských právach, tentokrát transparentne odovzdaných OSN na ochranu práv svedkov Jehovových. Najviac urážlivo sa segment ľudských práv uzavrel obscénnym vyhlásením, že Ježišovo takzvané zlaté pravidlo bolo v navrhovanej deklarácii OSN inšpiráciou pre „niektoré hodnoty“. Zdá sa, že veľa článkov v Prebuďte sa!, ktoré sa zaoberajú mnohými zdravotnými, sociálnymi a taktiež aj environmentálnymi problémami na svete, iba zriedka spomínajú biblické riešenie týchto problémov, a ak, potom ako len dodatok. Zdá sa, že existuje niekoľko spoločenských neduhov, ktoré sa v časopise Prebuďte sa! diskutujú, ktoré sa ale nepoužívajú ani ako príležitosť na citáciu niektorých úradníkov OSN.

Ale okrem odporúčaných článkov, ktoré ohlasujú posolstvo OSN, ktoré sa pravidelne objavovalo v Strážnej Veži aj v Prebuďte sa! časopisov, v časti „Pozeranie na svet“ časopis Prebuďte sa! je plný faktov a drobností prevzatých z množstva agentúr OSN. V priemere každé vydanie Prebuďte sa! odkazuje aspoň na Organizáciu Spojených národov alebo niektorú agentúru OSN. Je pravda, že väčšina odkazov je neškodných, ale nezabudnite, že primárnou povinnosťou Strážnej Veže voči DPI bolo šírenie informácií o OSN – bez ohľadu na to, aké nevýhodné. Hľadanie v Prebuďte sa! pomocou CD ROM je medzi rokmi 1991-2001 výraz „Organizácia Spojených národov“ doslova viac rozšírenejší ako presná fráza „Božie kráľovstvo“. Samozrejme existujú aj iné spôsoby vyjadrenia každého pojmu, ale berúc do úvahy všetky rôzne skratky OSN ktoré sa objavujú aj v literatúre spoločnosti Strážna Veža (napr. UNICEF, WHO), zdá sa, že Jehovovo kráľovstvo bolo odsunuté na druhé miesto v Prebuďte sa! časopise, po OSN!

Misia do Afriky

Svedkovia Jehovovi by nemali byť naivní k tomu, že spoločnosť Strážna Veža získala po pridružení mimovládnej organizácie mieru politickej postavy s OSN. Účelom bolo zjavne zhromaždiť podporu v mene svedkov Jehovových, ktorí čelia ťažkým situáciám v rôznych krajinách na celom svete. A očividne partnerstvo s OSN sa nezmenilo, čo samotná organizácia zrádza, ako je nasledujúca krátka správa, ktorá sa objavila v správe Prebuďte sa! 22. júla 2001:

„Jeden denník v Kongu (Kinshasa) ocenil humanitárnu prácu svedkov Jehovových ako ‘praktickú a nie formálnu’. Úradníci Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) tiež vyjadrili svoju podporu. Jedna úradníčka UNHCR v Konžskej demokratickej republike bola taká potešená usporiadaním úsilia, ktoré vynakladajú svedkovia, že im dobrovoľne poskytla svoje vozidlo.“

Do akej miery dostala Strážna Veža pomoc priamo od OSN? Je ťažké povedať. Ukazuje sa však, že išlo o omnoho viac ako len o použitie vozidla pri jednej príležitosti. Pri snahe dostať sa na koniec rokovaní Strážnej Veže s OSN tento výskumník zistil, že Strážna Veža splodila takmer tucet dcérskych mimovládnych organizácií v rôznych európskych krajinách. Napríklad predtým, ako v roku 1992 získala štatút pridruženej neziskovej organizácie Strážna Veža, vo Francúzsku bola v roku 1990 založená mimovládna organizácia s názvom Aidafrique. Aký bol jej zamýšľaný účel? Zambijská denná pošta zo 17. júna 1999 pod nadpisom „Francúzski úradníci mimovládnych organizácií vstúpili na pomoc utečencom v Kongu“, uviedli:

„V súčasnosti sa v krajine očakáva, že dvaja úradníci organizácie Aid Afrique poskytnú dodatočnú humanitárnu podporu tisícom utečencom, ktorí utiekli z problémových krajín Konga. Záchranárske zdroje poskytujú zbory svedkov Jehovových v Belgicku, Francúzsku a Švajčiarsku. Aid Afrique je európska medzinárodná humanitárna organizácia založená vo Francúzsku v roku 1990 s cieľom priniesť pomoc do kritických oblastí Afriky. Prostredníctvom úsilia UNHCR v Tanzánii organizácia minulý rok rozdelila utečencom v regióne Kigoma viac ako 20 ton potravín a liekov. V roku 1997 vynaložila spoločnosť Aid Afrique na humanitárnu pomoc bývalému Zairu 820 000 dolárov.“

Zambijské správy ukazujú, že mimovládna organizácia Aidafrique dokázala dosiahnuť svoje humanitárne ciele len prostredníctvom spolupráce s UNHCR. Ak však sekulárne médiá v Afrike otvorene informujú o kooperatívnych podnikoch Aidafrique s rôznymi agentúrami OSN, prečo nie je Strážna Veža jasnejšia v informovaní Jehovových svedkov o svojich úspechoch? Ak je vzťah Strážnej Veže s Organizáciou Spojených národov taký čestný režim, prečo to nezverejňovať – keďže má toľko iných programov sponzorovaných OSN? Najpravdepodobnejším dôvodom založenia dcérskych mimovládnych organizácií, ako je Aidafrique, bolo predovšetkým udržanie známejšej značky Strážnej Veže na pozadí a mimo titulnej strany.

Je zaujímavé, že pred niekoľkými rokmi svedkovia Jehovovi vo Francúzsku nezávisle vydali brožúru s názvom „Misia v Afrike“. V nej podrobne vysvetlili činnosti mimovládnej organizácie Aidafrique. Na stranách 9 – 10 bol uvedený odhaľujúci komentár: „Naša činnosť bola často brzdená ťažkosťami najmä v regióne. Vzdialenosti sú obrovské a komunikačné linky v krajine sú takmer neexistujúce. Najlepším spôsobom cestovania, ak nie jediným, je lietadlo. Často sme používali lietadlá Vysokej komisie OSN pre utečencov (HCR). Administratívne formality nás tiež zadržali “

Nikto nespochybňuje motívy svedkov Jehovových v snahe poskytnúť záchrannú pomoc pre záchranu životov bratom v Afrike, ktorým zachránili život. Bolo to správne a kresťanské. Otázkou však je – za akú cenu? Stojí za to urobiť dohodu s Diablom, aby ste zachránili dušu? Jehovovi svedkovia v Malawi si to nemysleli. Neboli dokonca ochotní kúpiť si 25-centovú politickú občiansku kartu, napriek tomu, že tak neurobili, vyvolala sa proti nim hrozná pogroma!

Časté používanie lietadiel OSN je veľmi nákladnou výhodou a Strážna Veža bezpochyby získala výhody, ktoré by sa neuskutočnili, keby sa nestala pridruženou mimovládnou organizáciou a založením pomocných mimovládnych organizácií, ako je Aidafrique, s cieľom užšej spolupráce s organizáciou OSN. Prinajmenšom je zrejmé, že vzťah Strážnej Veže s OSN je komplikovanejší, ako boli doteraz ochotný priznať Riadiaci Orgán svedkov Jehovových. Strážna Veža je skutočne oveľa politickejšie zapojená, ako si uvedomujú Jehovovi svedkovia!

V októbri 2000 viedli portugalské noviny Publico rozhovor s dohľadom pobočky Strážnej Veže v Portugalsku. Brat Candeias, ktorý poprel, že došlo k nejakému kompromisu, v momente nestráženého momentu neúmyselne pripustil, že dôvod, prečo Strážna Veža kultivovala vzťahy s OSN, je otázkou politickej vhodnosti pri poskytovaní humanitárnej pomoci svedkom Jehovovým. Uvádza sa v ňom: „Bez podpory OSN by nebolo možné distribuovať humanitárnu pomoc.“

Vedúci portugalskej pobočky bol zrejme tiež korešpondentom, ktorého úlohou bolo napísať článok 22. augusta 1997, v Prebuďte sa! týkajúce sa OBSE (Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe). Dôvodom, prečo sa portugalský korešpondent venoval tejto téme, je skutočnosť, že OBSE usporiadala dôležitý politický samit v portugalskom Lisabone v decembri 1996. Zrejme sa brat Candeias osobne zúčastnil na konferencii, a preto článok, ktorý napísal s najväčšou pravdepodobnosťou, napodiv uzavrel na základe správy o poveternostných podmienkách v deň samitu z pohľadu pozorovateľa; spolu so zaseknutou poznámkou o Božom kráľovstve. Nižšie je uvedený výpis:

„Zdá sa, že sálavé popoludňajšie slnko na konci summitu vytváralo atmosféru všeobecného optimizmu, a to napriek pripomienkam tlače, ktoré sa týkali jeho nejasných výsledkov. Bez ohľadu na úspech alebo neúspech OBSE si môžu milovníci mieru všade byť istí, že skutočný mier a bezpečnosť sa čoskoro zrealizujú na celom svete pod vládou Božieho kráľovstva.“

Aj keď iba povrchne podávajú správy o OBSE pracovnej porase v Lisabone, Prebudte sa! časopis nespomenul, že sa na samite zúčastnilo množstvo zástupcov mimovládnych organizácií. Webová stránka OBSE však obsahuje podrobné záznamy o rokovaniach a ukazuje, že niektoré mimovládne organizácie sa na konferencii dokonca zúčastnili. Portugalskému korešpondentovi bolo s najväčšou pravdepodobnosťou povolené zúčastniť sa na politickej konferencii na vysokej úrovni ako zástupca európskej mimovládnej organizácie – v tomto prípade „Združenie svedkov Jehovových“. Nie je preto prekvapujúce, že dozorný úradník neskôr úprimne priznal politickú motiváciu, ktorá stojí za partnerstvom Strážnej Veže s OSN, pretože sa zjavne domnieval, že bol poverený osobným pozorovaním a podávaním správ o dianí na politickom samite vládnych a mimovládnych organizácií.

Samit OBSE v Lisabone nebol v skutočnosti jedinou politickou konferenciou, na ktorej sa zúčastnili svedkovia Jehovovi. Napríklad v októbri 2000 organizácia Balkán pre ľudské práva uverejnila petíciu pre OBSE, ktorú podpísali početné mimovládne organizácie (nepochybne mnohé z tých istých mimovládnych organizácií, ktoré sa zúčastnili na lisabonskom samite niekoľko rokov predtým). Jednou z nich bola mimovládna organizácia s názvom „Administratívne centrum pre svedkov Jehovových v Rusku“.

Aké je správne stredisko pre svedkov Jehovových v Rusku? Je to ďalšia mimovládna organizácia zriadená na zastupovanie Jehovových svedkov. Nepochybne to nie je mimovládna organizácia rovnakým spôsobom, ako by Strážna Veža bola medzinárodnou mimovládnou organizáciou spojenou s UN-DPI, ale zjavne slúži podobnému účelu. V petícii OBSE, ktorú podpísali svedkovia Jehovovi v Rusku, sa uvádza „Dolu podpísané mimovládne organizácie hodnotili stretnutia ľudskej dimenzie v priebehu rokov a v rôznych formách ako významné pre vlády a mimovládne organizácie, aby vyjadrili obavy v oblasti ľudských práv v zúčastnených štátoch. Preto sa na nich aktívne podieľali správami a intervenciami a nabádali ostatné mimovládne organizácie, aby konali rovnako.”

Petícia potvrdzuje, že dcérska ruská mimovládna organizácia zastupujúca Strážnu Vežu a Jehovovi svedkovia sa dobrovoľne podieľala s mnohými ďalšími mimovládnymi organizáciami vrátane Scientologickej cirkvi na zvyšovaní „obáv v oblasti ľudských práv v zúčastnených štátoch“. Podpísaním petície Správne centrum pre svedkov Jehovových v Rusku pripúšťa, že aktívne „povzbudzuje ďalšie mimovládne organizácie“, aby sa zapojili do zásahov do ľudských práv. Dôkazy sú samozrejme ohromujúce, že materská organizácia v Brooklyne využila svoje zdroje na „vyjadrenie obáv v oblasti ľudských práv“.

Čo presne je OBSE? Podľa encyklopédie Wikipedia online, OBSE je najväčšou medzivládnou organizáciou na svete zameranou na bezpečnosť a jej právna existencia je založená v charte OSN. Hoci OSEC nemá žiadnu armádu, je oprávnená využívať vojenské zdroje NATO a OSN. Zdá sa, že OBSEC je iba regionálnym rozšírením Organizácie Spojených národov. Aj keď Strážna Veža mohla rozpustiť svoje tajné pridruženie k OSN priamo, stále je veľmi zapojená do OBSE, dcérskej spoločnosti OSN. V skutočnosti existuje mnoho ad hoc (keď sú potrebné) mimovládnych organizácií, ktoré zriadila Strážna Veža s cieľom legálne zastupovať Jehovových svedkov vo vládnych záležitostiach. Prehľadávanie archívov webových stránok OSEC ukazuje, že Strážna Veža a rôzne mimovládne organizácie zastupujúce Jehovových svedkov podali vyše 150 petícií!

Napríklad v máji 1999 sa v Ženeve konala výročná konferencia Komisie OSN pre ľudské práva. Medzi mnohými prítomnými vládnymi a mimovládnymi organizáciami boli tri mimovládne organizácie zastupujúce Jehovových svedkov. Boli to vyššie uvedené „Združenia svedkov Jehovových“ a „Jehovovi svedkovia v Rusku“, ako aj tretia mimovládna organizácia s názvom „Európske združenie svedkov Jehovových na ochranu náboženskej slobody.“ (Kliknite sem, ak chcete získať PDF účastníkov)

Ďalšími NGOS sú: „Consistoire National des Temoins de Jehovah“, francúzska mimovládna organizácia; „Zväz svedkov Jehovových“ a „Zastúpenie Spoločnosti pre biblické a traktárne veže v Pensylvánii“; ktoré sú mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v krajine Gruzínsko. A nakoniec: „Spoločnosť Watch Tower Bible & Tract Society, Poľsko.“ Politické aktivity Strážnej Veže ako mimovládnej organizácie sa neobmedzujú iba na Európu. V roku 1999 austrálska vláda usporiadala vypočutia s pozvanými zástupcami mimovládnych organizácií mnohých náboženstiev s cieľom napredovať v spolupráci a ľudských právach. Oficiálny záznam uvádza predstaviteľov Strážnej Veže ako Donald MacLean – riaditeľ austrálskej pobočky – a Vincent Toole, právny poradca Strážnej Veže. Záznam oficiálneho výboru Hansard je k dispozícii online.

Priatečľstvo so svetom je nepriateľstvo s Bohom

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, pokiaľ ide o kritériá pre mimovládne organizácie uverejnené samotnou OSN, a na bohaté dôkazy o tom, že Strážna Veža bola pri plnení svojich povinností ako mimovládna organizácia pridružená na úrovni najpoddajnejšia, ako aj potvrdzujúci dôkaz o priamej účasti zo strany Strážnej Veže úradníci na mnohých politických konferenciách, vrátane partnerstva s inými náboženskými mimovládnymi organizáciami pri podpisovaní petície, ktorá naliehala na ďalšie organizácie, aby sa aktívnejšie zapojili do propagácie – nie povedomia o Božom kráľovstve, ale na zvyšovanie povedomia o ľudských právach, je dokázaný podvod a pokrytectvo Strážnej Veže holý. Bez ohľadu na zdanlivo ušľachtilý motív takejto politickej angažovanosti, oprávňuje konanie v mene humanitárnych alebo dokonca teokratických cieľov nadviazať priateľstvo so svetom? Kde je Božia dôvera a strach? Ak ide o „Jehovovu organizáciu“, ako to má byť, nedá sa podceňovať následky pre duplicitu Strážnej Veže pri duchovnej prostitúcii so svojím podivným spoločníkom. Biblia hovorí veľmi jasne ku kresťanom o Jakubovi 4: 4, ktorý znie:

„Cudzoložnice, neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvo s Bohom? Každý, kto sa preto chce stať priateľom sveta, sa stáva nepriateľom Božím!” Boli však aktivity Strážnej Veže ako mimovládnej organizácie rovnako vážne? Áno, aspoň podľa Strážnej Veže to je! Tu je to, čo 1. januára 1978, Strážna Veža povedala, že kresťanstvo podporuje OSN: „Kresťanské diela zahŕňali podporu ľudským schémam mieru, zatiaľ čo Ježiš učil pravých kresťanov, aby sa modlili za Božie kráľovstvo ako nástroj na dosiahnutie mieru na tejto zemi. Katolickí a protestantskí vodcovia označili OSN za „poslednú nádej človeka na mier!”

Ako sa však ukázalo, od všetkých mimovládnych organizácií pridružených k OSN sa vyžaduje, aby poskytli svoju podporu uskutočňovaním informačných kampaní v mene Organizácie Spojených národov, ktoré Strážna Veža, nepochybne, uskutočňovala. To znamená, že Strážna Veža a nepriamo všetci svedkovia Jehovovi sú vinní za podporu politického systému vytvoreného človekom. Je iróniou, že vo svojom odsúdení na krestanstvo sa Strážna Veža neúmyselne odsudzuje nasledujúcim vyhlásením z 1. novembra 1972, Strážna veža : „Logicky teda kresťanstvo patrí do Organizácie Spojených národov a je pre ľudskú (nie božskú) vládu … Kresťanstvo uverilo svojmu menu a preto to nie je ospravedlniteľné!“

Ak je kresťanstvo neospravedlniteľné a odmietlo tvrdenie, že je kresťanské „tým, že patrí do Organizácie Spojených národov“, o čo viac je neospravedlniteľné partnerstvo Strážnej Veže s Organizáciou Spojených národov? Aspoň Kresťanstvo bolo otvorené a čestné, pokiaľ ide o podporu OSN; zatiaľ čo Strážna Veža je vinná z hrubého pokrytectva! Strážna Veža sa chovala rovnako ako nemravná cudzoložnica, tajne sa vkrádala v tieni a klamal, keď ju prichytili. Je pravda, že to sú silné slová. Je skutočne spravodlivé obviňovať Strážnu Vežu z praktizovania modloslužby, duchovnej prostitúcie a pokrytectva? Podľa vlastných slov Strážnej Veže pri odsúdení kresťanstva je opäť odpoveďou áno:

„Trvalé priateľstvo Kresťanstva s politikmi a vojenskými silami a veľkými podnikateľskými znalcami tohto sveta je verejný škandál … Náboženské sekty Krestanstva sa dopustili duchovného cudzoložstva aj ‘svojimi špinavými modlami’. Jednou z najnovších a najväčších vecí, ktoré majú byť Jej vzorom je ‘obraz’ symbolického divokého zvieraťa svetovej politiky, konkrétne OSN, ku ktorej patrí väčšina z kresťanských národov. “- Kniha Národy vedia

Ak je kresťanská „trvalá priateľskosť s politikmi“ opäť verejným škandálom, tajné spojenie Strážnej Veže s Organizáciou Spojených národov je viac trestuhodné, pretože Jehovovi svedkovia sa môžu pochváliť tým, že sa takúto svetskosť nepodporujú! Akým spôsobom urobilo Kresťanstvo modlu z Organizácie Spojených národov, zatiaľ čo Strážna veža nie? Zatiaľ čo Strážna Veža pravdepodobne nevyhlásila OSN alebo Ligu národov za politický prejav Božieho kráľovstva na zemi, ako to urobili niektorí z kresťanských duchovných; Napriek tomu, ak je Organizácia Spojených národov skutočne „ohavnou vecou“ proroctva, ako veria svedkovia Jehovovi, nepredstavuje neustála účasť Strážnej Veže na jej všetkých výrokoch oslavu „špinavej modly“, ako to vyjadril Jehova Boh?

Faktom je, že spoločnosť Strážna Veža sa stala ochotným politickým partnerom s agentúrou Satanovho sveta a množstvo dôkazov svedčí o tom, že Organizácia podriadene plnila povinnosť tohto partnerstva. Strážna veža nielenže slúžila OSN, ale spreneverila využívanie zdrojov – ľudských i materiálnych – určených výlučne Bohu Jehovovi. Podľa Jehovovho rozsudku to znamená duchovnú prostitúciu, modlárstvo a odpadnutie. Pre takúto zlobu sú nevyhnutné následky. V roku 1951, pred viac ako polstoročím, sa 15. septemberové číslo Strážnej Veže pýši tým, že Jehovovi svedkovia „odmietajú vstúpiť do partnerstva s odpornou ligou národov alebo OSN“.

Ó ako sa veci zmenili

Niet divu, že Jehova vyjadruje svoje sklamanie a údiv nad poľutovaniahodným pokrytectvom svojich organizovaných ľudí a hovorí v Izaiášovi 1:21: „Ó, ako sa z verného mesta stala prostitútka!” Vzhľadom na to, ako Strážna Veža praktizuje to, čo kruto a ostro odsúdili, je lepšie pochopiť, prečo Jehova už dávno uviedol v Ezechielovi 7:27: “Naložím s nimi podľa ich skutkov a budem ich súdiť tak, ako súdili oni. A spoznajú, že som Jehova.‘“

Nasledujúca príloha PDF poskytuje dodatočne približnú mieru, do akej išla Strážna Veža informovať verejnosť o všetkých programoch a činnostiach OSN. Ako sa ukazuje počas rokov ich partnerstva s MVO v OSN, slová „OSN“ a „všetky súvisiace agentúry, ktoré tvoria OSN“, sa v časopise Prebuďte sa! objavujú častejšie ako výrazy „Božie kráľovstvo“ alebo „Božie kráľovstvo“.

Inštalačné hĺbky PDF