„Pomysli však na duchovný raj, ktorý si teraz užívame. V porovnaní so zdravotným stavom, v ktorom sme kedysi boli, sme boli duchovne uzdravení. “   – 15. októbra 2004, Strážna veža – .

V Izaiášovi nie je nikde bolestnejšia duchovná slepota ako v pretrvávajúcom presvedčení, že medzi svedkami Jehovovými v súčasnosti existuje duchovný raj. Aj keď v Biblii nenájdeme presný výraz „duchovný raj“, pojem bezstarostný, Edénsky, duchovný raj určite existuje. Čo je to ale presne? Táto kapitola preskúma túto otázku spolu s tvrdením Strážnej Veže, že Jehovovi svedkovia momentálne žijú v duchovnom raji, ktorý opisuje Biblia.

15. októbra 2004, Strážna veža priniesla študijný článok, ktorý zaujal: ‘Veríš, že budeš žiť v raji? Tento článok posilňuje dlho držané presvedčenie, že Jehovovi svedkovia žijú v biblicky predpovedanom duchovnom raji Božieho stvorenia. Článok správne poukazuje na to, že Pavlovo privilegované videnie „tretieho neba“ malo duchovnú povahu. Apoštol bol pravdepodobne privilegovaný vizionárskym videním duchovného raja, o ktorom Izaiáš prorokoval. Nezabudnuteľným dôvodom toho, že Boh v prvom rade dal Pavlovi inšpirovaný pohľad na raj, bolo preto, že pomazaní kresťania v prvom storočí nežili v duchovnom raji! Existoval iba vo vízii – nadprirodzenom zjavení vecí, ktoré ešte len majú prísť! Otázka teda znie: Čo sa zmenilo dnes, že kresťania sú teraz žijú v duchovnom raji, hoci apoštoli a prví kresťania nemali taký požehnaný stav? Je organizácia Jehovových svedkov nejako lepšia ako pôvodne založené zhromaždenie Krista? Ak by to bola pravda, určite by to bola mimoriadna vec! Z článku Strážnej Veže vyplýva, že duchovný raj je iba výsledkom poznania základných biblických právd. Napríklad 19. odsek hovorí:

“Ale zamysli sa nad duchovným rajom, z ktorého sa teraz tešíme. Kým v minulosti sme boli duchovne chorí, dnes sme duchovne uzdravení. A porovnaj náš niekdajší stav hladovania s tým, ako sme dnes dobre duchovne živení. Boží ľud neživorí ako v nejakej duchovne vyprahnutej krajine, ale má Božie schválenie a je zvlažovaný nespočetnými požehnaniami. (Izaiáš 35:1, 7) Nie sme ako slepí ľudia, v duchovnej tme, ale vidíme svetlo slobody a Božej priazne. Mnohí, ktorí boli hluchí voči biblickým proroctvám, začali počúvať a chápať, čo hovorí Biblia. (Izaiáš 35:5) Napríklad milióny Jehovových svedkov na celom svete študovali Danielovo proroctvo verš za veršom. Potom podrobne uvažovali nad každou kapitolou z biblickej knihy Izaiáš. Nie je tento občerstvujúci duchovný pokrm jasným dôkazom existencie nášho duchovného raja?”

Podľa odôvodnenia Strážnej Veže je už iba štúdium biblického proroctva jedným z dôkazov toho, že Jehovovi svedkovia sú v duchovnom raji. V súlade s našou povinnosťou skúmať „inšpirované výrazy“ by sme si však mali položiť niekoľko relevantných otázok, ako napríklad: Ak iba štúdium a dokonca aj porozumenie biblického proroctva je dôkazom existencie duchovného raja, prečo v tom raji neboli starí kresťania? A netešili sa z požehnaného stavu? Pavol a Peter, ako aj iní, ako napríklad Jakub a Júda, neboli iba študentmi biblických proroctiev, boli v skutočnosti inšpirovanými kresťanskými prorokmi! Záznam ukazuje, že títo proroci slúžili zhromaždeniam veľa v tom zmysle, že ich proroctvo vyprovokovalo a „osviežilo duchovné jedlo“, ako to hovorí tento článok; a predsa tieto rané zhromaždenia neboli v duchovnom raji! Prečo je to tak? Jehova im tiež zahŕňal s mnohými duchovnými požehnaniami! Prečo si teda apoštolovia neužili požehnania duchovného raja?

V tomto článku sa žiada, aby svedkovia Jehovovi porovnali ich duchovný stavo pred a po tom, ako sa stali svedkami Jehovovými, ako dôkaz ich údajnej rajskej blaženosti. Apoštol Pavol však povedal nežidovským kresťanom, že boli kedysi odcudzení Bohu a slepí k zmluvám, ale že ich Božou nezaslúženou láskavosťou im bolo udelené, aby vstúpili do slávneho svetla pravdy – napriek tomu neboli požehnaní zdržiavať sa v akomkoľvek duchovnom raji. Znova, prečo je to tak? Sám Pavol porovnával svoj život pred a po jeho obrátení. Jeho duchovná slepota ako Saul, farizej, bola taká extrémna, že to bolo napravené iba blízkym stretnutím so prejavom slávneho Pána, takže to, čo bolo označené ako klapky, doslova spadlo z jeho zaslepených očí pár dní po jeho zážitku. Nikto dnes už určite nemôže prežiť taký radikálny zážitok, ktorý mení život; napriek tomu, aj keď Pavol zažil takú zázračnú premenu, stále si mohol iba predstaviť  duchovný raj, ktorý Strážna Veža tvrdí, že si Jehovovi svedkovia teraz užívajú!

Ďalšou líniou úvah uvádzanou v Strážnej Veži ako dôkaz toho, že Jehovovi svedkovia žijú v slávnom duchovnom raji, je transformácia svojej osobnosti, ktorá z nich urobila kresťanov. 11. odsek uvádza: “Zamyslime sa aj nad tým, ako sa menia vlastnosti úprimných ľudí rôzneho pôvodu, ktorí sa snažia porozumieť Božiemu Slovu a uplatňovať ho.” Jehovovi svedkovia sú si dobre vedomí toho, že biblická pravda má pri uplatňovaní svojej rady transformačný účinok. Niet pochýb, že tisíce kresťanov na celom svete urobili ohromujúce zmeny osobnosti. Ale to samo osebe vytvára duchovný raj? Prečo by to malo byť tak? Neurobili pôvodní kresťania tiež pozoruhodné zmeny charakteru? Pavol napísal Korinťanom, aby im pripomenul, že niektorí z nich boli kedysi smilníkmi, povstalcami, homosexuálmi, opilcami a chamtivými osobami, ale boli očistení. Ale ako mimoriadna premena, ktorú mnohí z tých skorých Korinťanov vykonali vo svojom osobnom živote, stále sa netešili z požehnania duchovného raja. Prečo je to tak? Strážna Veža komentuje ďalej v 11. bode:

“Preto keď sa stretávaš so zborom Jehovových svedkov, si s ľuďmi, ktorí sa stali pokojnejšími a prívetivejšími. Nie, ešte nie sú dokonalí, ale už sa na nich nehodí opis neskrotných levov ani dravých divých zvierat. (Izaiáš 35:9) Čo ukazuje toto pokojné duchovné spoločenstvo? To, že sa tešíme z duchovných podmienok, ktoré právom môžeme nazvať duchovným rajom.”  Podľa úvah Strážnej Veže sa zhromaždenia svedkov Jehovových tešia duchovnému raju, pretože každý radikálne zmenil osobnosť. Ale je to skutočne pravda? Zoberme si na chvíľu niektoré z problémov v ranom kresťanskom zbore. Ako už bolo spomenuté, mnoho Korinťanov síce urobilo pozoruhodné zmeny, ale stále pretrvávalo veľa problémov, ktoré narušovali pokoj zborov. Dôkazom toho bol známy sexuálny škandál, ktorý sa týkal brata žijúceho s manželkou jeho otca – žalostne nemorálna situácia, ktorú očividne tolerovali korintskí bratia.

Potom tu bol problém kultového uctievania Apolla, Pavla a Cefasa, ktorý apoštol Pavol vo svojom liste inšpirovanom Korinťanom adresoval. Bol tiež znepokojujúci stav vecí v dôsledku vplyvu „preslávených apoštolov“ v kongregácii; ktorých Pavol odhalil, boli v skutočnosti tajnými agentami Diabla, ktorí urobili premenu – nie na obraz Krista, ale na falošných „služobníkov nespravodlivosti“. Pavol sa z dobrého dôvodu nevychvaľoval Korinťanom akoby bol žijúcim v duchovnom raji. Zdá sa pravdepodobnejšie, že Pavol hovoril o svojich nadprirodzených víziách duchovného raja Korinťanom, pretože boli natoľko nefunkční ako zhromaždenie, vzdialení od raja, ktorý si Pavol predstavil, ale čo pre neho bolo „nezákonné“, aby o vízii podrobne diskutoval.

Potom tam boli Galaťania. Pavlova rada pre kongregáciu v Galatii naznačuje, že nie všetci tam vykonali úplnú duchovnú premenu. Aj keď poznali Krista, z čistého zúfalstva nad ich neprimeranosťou ich Pavol oslovil ako „Ó nezmyselní Galaťania“! Apoštol kvôli svojmu telesnému mysleniu varoval Galaťanov a povedal im: „Ak sa však stále hrýziete a hltáte jeden druhého, dávajte pozor, aby ste sa navzájom nezničili.“  Akt „hrýzania a pohlťania“ je sotva niečo, čo by sa vyskytlo v duchovnom raji, však? Je zrejmé, že niektorí z Galaťanov poskytli dôkazy o tom, že stále majú určité nekresťanske, zvieracie charakteristiky. Je zrejmé, že sa Galaťania nemohli úprimne pochváliť tým, že si užívajú „mierumilovné duchovné spoločenstvo“ – ako tvrdí Strážna Veža, ktorému sa svedkovia Jehovovi v súčasnosti tešia. Môžu svedkovia Jehovovi pravdivo tvrdiť, že zhromaždenia nie sú niekedy zasiahnuté udalosťami „hryzenia a hltania“? Čestnosť a skromnosť by mali presvedčiť Jehovových svedkov, aby pripustili, že ich zhromaždenia sú postihnuté rovnakým zlom, ktoré trápilo prvých kresťanov!

Pedofili a podvodníci v duchovnom raji

Strážna Veža vyhlásila, že nikoho z našich zborov „nemožno opísať ako divoké levy alebo dravé divoké zvieratá“; ale je to skutočne pravda? A čo tisíce detí svedkov Jehovových, ktorí boli sexuálne zneužívaní inými, ktorí sami boli, a v niektorých prípadoch stále, sú svedkami Jehovovými? Či neboli chytení a zvedení lstivými šelmami? Či nebolo týmto biedným obetiam pohltené nevinnosť a čistota, ako im to urobili sexuálne chamtivé, zvieracie dravci? Urobí Strážna Veža čestné uznanie a vysvetlí, ako sa môžu v duchovnom raji vyskytnúť tisíce zverstiev so sexuálnym zneužívaním detí?

Napríklad 9. augusta 2004 v meste Rock Hill v Južnej Karolíne jeden z Jehovových svedkov menom Joe Meza , ktorý čelil súdnemu procesu znásilnenia svojej vlastnej dcéry, očividne podrezal hrdlo všetkých troch jeho detí a potom očividne zabil svoju manželku a seba po tom, čo zapálil ich dom. Úrady tvrdia, že jedna zo zavraždených dcér bola sexuálne zneužitá aj niekoľko dní pred jej smrťou. Evidentne však bol brat Meza v dobrom postavení v Kongregácii Rock Hill v Južnej Karolíne. Pravdepodobne stál bok po boku s bratmi a sestrami v miestnej kongregácii – užíval si „mierumilovné duchovné spoločenstvo“ po celú dobu, keď sexuálne zneužíval svoje dcéry, až do chvíle, keď zavraždil svoju rodinu apotom spáchal samovraždu!

Ďalší prípad znásilnenia a vraždy dieťaťa sa vyskytol v Britskej Kolumbii v roku 1985 a dostal národné titulky, keď svedok Jehovov menom Jeffery Anderson zavraždil svoju manželku a dve dcéry. Neskôr sa pri nedávnom vypočúvaní na prepustenie pre uväzneného vraha ukázalo, že mladé dievčatá znásilňoval v priebehu niekoľkých rokov! V tomto prípade spoločnosť a miestni starší nesú zodpovednosť za šokujúce zločiny, lebo v tomto prípade pani Andersonová opustila svojho urážlivého manžela, ale starší jej poradili, aby sa zmierila. Sestra Andersonová na základe ich rady dovolila svojmu odcudzenému manželovi, aby sa vrátil do ich života, len aby boli všetci povraždení!

Potom je tu sériový pedofil, Ricky McLean. „Brat McLean“ bol ministerským pomocníkom kongregácie a bol známy mnohými svedkami Jehovovými v oblasti južnej Kalifornie. Avšak až v januári 2009 bola osobnpsť McLean v miestnych správach v San Diegu v centre pozornosti celonárodného pátrania ako jedného z desiatich najžiadanejších utečencov v Amerike! Jeho zločiny? Ricky McLean údajne zneužíval sexuálne stovky detí, z ktorých mnohé boli deťmi rodičov Jehovových svedkov, ktorí dôverovali bratovi McLeanovi. Je pravda, že tragédia v Britskej Kolumbii, Rock Hill a notoricky známa Ricky Mcleanová sú extrémnymi príkladmi, ale je to skutočne čestné, keď Strážna Veža považuje tieto hrozné činy bezbožnosti ako obyčajnú ľudskú nedokonalosť, ako to tu posudzuje tento článok?

A zatiaľ čo McLean a mnoho ďalších pedofilov mohli byť vylúčení potom, čo vyšli najavo ich zlé činy, je odstránenie zvieracej bytosti potom, čo znásilnili a pohltili nevinnosť svojich obetí, ako sa udržiava duchovný raj? Strážna Veža v skutočnosti tvrdí, že tomu tak je! Ako je však možné, že sa takáto zločinnosť spáchala predovšetkým na nevinných deťoch, ak Jehovovi svedkovia skutočne žijú v duchovnom raji bez dravcov? Boli Adam a Eva v spoločnosti divokých zvierat v raji Eden? Ak nie, tak prečo sú svedkovia Jehovovi v duchovnom raji Strážnej Veže strážení šelmami?

Vyskytlo sa tiež niekoľko prípadov, keď vymenovaní starší zradili svoju posvätnú dôveru vo vysoko propagovaných škandálov. V Montane bola staršia 100-ročná sestra podvedená o milióny dolárov dvoma intrigánskymi stršimi podvodníkmi, ktorí boli úradmi následne odsúdení na väzenie. Helena Independent Record vydával príbeh s tučným sub-titulok: “Dvaja svedkovia, cirkevné starší, ktorí obrali 100-ročnú ženu Deer Lodge o jej celoživotné úspory a rodinnú farmu, boli odsúdení v pondelok až na 25 rokov väzenia!” Ďalší podobný prípad, ktorý sa týkal staršieho, podvodníka, sa vyskytol na Floride v roku 2003.  Noviny Sun Sentinel na južnej Floride hlásili:

„Federálny sudca v utorok nariadil, aby starší zo zboru zaplatili viac ako 4,7 milióna dolárov reštitúcii takmer 50 obetiam podvodnej hry podobnej Ponzi – mnohým z nich starším členom vlastnej kongregácie. Finančný poradca a bývalý misionár Raymond L. Knowles, bývalý rezident Pembroke Pines a Opa-locka a novšie San Antonio v Texase, bol v januári odsúdený federálnym sudcom USA Donald L. Graham za oklamanie starších osôb na 57 mesiacov vo federálnom väzení za finančne oklamanie neoficiálnych investorov počas systému podvodov s cennými papiermi v hodnote niekoľkých miliónov dolárov. Minulého októbra bol odsúdený za 16 podvodov v pošte, štyroch drôtových podvodov a štyroch podvodov s cennými papiermi. Mnohé obete boli členmi toho istého zhromaždenia svedkov Jehovových, kde bol starší. “

Tieto dva prípadyy môžu byť opäť extrémnymi prípadmi, ale ukazujeú že v zboroch svedkov Jehovových môžu často existovať veľké zlá, ktoré Strážna Veža buď mlčaním popiera, alebo uprednostňuje ich zakryť, aby si zachovala svoje rajské ilúzie. Je však prirodzené sa pýtať, či obete, ktoré boli obeťami týchto zradných dozorcov, zdieľajú názor Strážnej Veže, že medzi svedkami Jehovovými nemožno nájsť žiadnych zlých jednotlivcov? Je pravda, že existuje mnoho ďalších prípadov, keď sa Jehovovi svedkovia dopustili rôznych zločinov, ale na objasnenie by malo stačiť týchto pár príkladov. Ako povedal apoštol Pavol, vaše dôvody na pochválenie sa nie sú v poriadku!

Čo je duchovný raj

V tomto bode treba položiť otázku: Čo vlastne je duchovný raj? Keďže prvotní kresťania nemali také požehnané podmienky a sú v rozpore s nepodloženými tvrdeniami Strážnej Veže, svedkovia Jehovovi zjavne tiež nie sú v duchovnom raji – čo to znamená byť v duchovnom raji? Bude niekedy taká úžasná vec ako duchovný raj – alebo je to iba fantázia? Najlepšie je nechať o tom hovoriť Bibliu. 35. kapitola Izaiáša odhaľuje, že duchovný raj je stav, ktorý vzniká v dôsledku zjavenia slávy Jehovovej. Napríklad, keď duchovne vyprahnutá krajina kvitne v rajskej kráse, čítame v druhom verši: „Budú tí, ktorí uvidia slávu Jehovu, krásu nášho Boha.“ Štvrtý verš naznačuje, že zjavenie Božej slávy je priamo spojené s vyjadrením Božej pomsty a spásou jeho ľudu. Znie: Tým, ktorí majú v srdci úzkosť, povedzte: „Buďte silní, nebojte sa! Váš Boh príde s pomstou, Boh príde s odplatou. Príde a zachráni vás.“

Strážna Veža tvrdí, že Jehovov ľud bol prepustený z Babylonu Veľkého v roku 1919. Ak by to bola pravda, tak kde je dôkaz, že Jehova Boh vykonal svoju pomstu alebo splatil svojim nepriateľom? Je zrejmé, že svedkovia Jehovovi boli oslepení vlastným učením Strážnej Veže v tomto ohľade. Preto niet pochýb o tom, že po prijatí Božej disciplíny budú mať tí, ktorí sú požehnaní Jehovom, svoje duchovné oči a uši skutočne úžasne otvorené. Preto nasledujúci verš v kontexte znie: V tom čase sa otvoria oči slepých a uši hluchých budú počuť. V tom čase bude chromý skákať ako jeleň a jazyk nemého skríkne od radosti.”

Výraz „v tom čase“, použitý dvakrát vo vyššie uvedenom verši, naznačuje, že Boh otvára oči a uši svojho ľudu náhle, masovo , v určitom čase – nie postupne po celé desaťročia alebo individuálne, ako keď ľudia prichádzajú do pravdy! Kedy vykonáva Jehova tento zázrak otvárajúci oči, ktorý vám otvára oči? Stáva sa to, keď Jehova vykoná rozsudok proti tyranom a chvastúňom, ktorí týrajú a ovládajú jeho ľud! Keď sa teda vrátime ku kapitole 29. Izaiáša, čítame Jehovovi súdny dekrét o Izaiášovi 29: 17-20: Už čoskoro sa Libanon zmení na ovocný sad a ovocný sad sa bude považovať za les. V ten deň budú hluchí počuť slová knihy a oči slepých, oslobodené od temnoty a tmy, uvidia. Mierni sa budú veľmi radovať z Jehovu a chudobní sa budú tešiť zo Svätého Izraela. Tyranov viac nebude, chvastúni zahynú, zničení budú všetci, ktorí čakajú iba na to, aby škodili,”

Vezmite prosím na vedomie, že proroctvo popisuje podmienky raja – ovocný sad sa stáva skutočným lesom – ktorý sa objaví súčasne s pokornými s otvorenými očami a nezakrytými ušami. Súbežne s tým sa tyran a braggart dostávajú na svoj neskutočný koniec! Teraz zvážte túto otázku: Strážna Veža tvrdí, že Jehovovi svedkovia boli v duchovnom raji od doby, keď boli v roku 1919 oslobodení spod nadvlády Veľkého Babylóna; prečo však nikto nemôže poukazovať na žiadne dôkazy o tom, že tyrani a chvastania tohto sveta už tiež skončili?

Tyranmi a chvastúni Izaiášovho proroctva sú tí, ktorí sú v tomto kontexte opísaní ako duchovne intoxikovaní, a preto nemôžu koherentne čítať z posolstva proroctva, ako je uvedené v predchádzajúcej kapitole. Toto dokonale popisuje vedenie dnešných Jehovových svedkov. Je neuveriteľné, že v tom istom článku z 15. októbra Strážna Veža sa správna rada pýši predpokladaným chápaním Izaiáša ako jedného z dôkazov, že Jehovovi svedkovia sú v duchovnom raji. Je zrejmé, že Betel vôbec nerozumie Jehovovým rozsudkom v Izaiášovi. Keby tak urobili, bezducho by sa nevychvalovali o svojom predsedaní duchovnému raju, ktorý vôbec neexistuje! Čo je teda duchovný raj?

Duchovný raj je požehnanou podmienkou, ktorú prinesie Jehova potom, čo odkúpi svoj ľud od stavu, v ktorom sa nachádzajú počas súženia. 51. kapitola Izaiáša zobrazuje obnovenie duchovného Siónu takto: Veď Jehova uteší Sion, uteší všetky jeho ruiny a jeho pustatinu zmení na Eden, jeho púšť bude ako Jehovova záhrada. Zavládne v ňom radosť a veselosť.” – Izaiáš 51:3. Táto duchovná „Jehovova záhrada“ bude charakterizovaná úplnou absenciou akejkoľvek zloby. Ježiš povedal, že k takémuto stavu dôjde pri uzavretí systému vecí, keď Boží mocní anjeli odstránia z Kristovho kráľovstva „všetko, čo spôsobí úraz, a osoby, ktoré konajú nezákonne, a hodia ich do ohnivej pece. ”  Výsledkom bude, že medzi Božím ľudom nebude nájdený ani jeden bezbožný človek. Izaiáš 35: 8-10 to opisuje takto:

“Bude tam cesta a tá sa bude nazývať Svätá cesta. Neprejde po nej nečistý, bude určená iba pre tých, ktorí ňou budú kráčať, nezablúdi na ňu nikto nerozumný. Neobjaví sa na nej žiadny lev, nevstúpi na ňu dravá zver, ani sa tam neukáže. Pôjdu po nej iba vykúpení. Tí, ktorých vykúpi Jehova, sa vrátia a prídu na Sion s radostným volaním, ovenčení nekonečnou radosťou. Zmocní sa ich radosť a veselosť a zármutok a vzdychanie ich opustí.” Prorok Ezekiel podobne predpovedal, že žiadne zúrivé šelmy všetkého druhu nebudú ohrozovať odkúpené Božie osoby. Ezechiel 34:25 predpovedá: Uzavriem s nimi zmluvu pokoja a vyženiem z krajiny dravú zver, aby mohli bývať bezpečne v pustatine a spať v lesoch.”

Ako tento názov napovedá, duchovný raj je bezpečným a pokojným prístavom. Bude to charakterizovať úplná neprítomnosť zlých ľudí – presne tak, ako bude doslovný raj. V skutočnom duchovnom raji, v ktorom sa Jehova postará o tých pokorných, nebudú nečistí pedofilovia, ktorí sa budú plaziť – dokonca ani jeden! V raji nebudú žiadni neveriaci odpadlíci ani praktizujúci smilníci – žiaden! Nebudú žiadni chvastúni, chváliaci sa alebo hlupáci akéhokoľvek druhu. Najistejšie je, že nebudú existovať zradní dozorcovia, ktorí drancujú zraniteľné vdovy!

Rovnako ako cherubi umiestnení na hranici brány Edénu zabránili Adamovi a Eve a ich potomkom, aby sa vkradli späť do raja, v budúcnosti silní anjeli Jehovovi vylúčia ničiteľov z vstupu na Diaľnicu Svätosti, cez ktorú prechádzajú vykúpení Jehovovi uctievatelia do nového sveta. Skutočný duchovný raj bude zložený výhradne z tých, ktorí milujú pravdu a počúvajú Jehovu Boha a Ježiša Krista a budú prežívať Božie duchovné požehnania v takej miere, ako žiadny človek nikdy predtým!