“V roku, keď zomrel kráľ Uzzijah, som dostal videnie: Jehova sedel na vysokom a vyvýšenom tróne a okraje jeho rúcha napĺňali chrám. Nad ním stáli serafíni. Každý mal šesť krídel: dvoma si zakrýval tvár, dvoma si zakrýval nohy a dvoma lietal. A jeden na druhého volal: „Svätý, svätý, svätý je Jehova vojsk. Jeho sláva napĺňa celú zem.“ Pri zvuku toho hlasu sa chveli zárubne a dom sa naplnil dymom.” – Izaiáš 6:1-4.

Predstavte si, že o Bohu nič neviete, len to, že je niekde tam hore. V zásade to je všeko, čo o ňom starodávni ľudia vedeli. Neznalí ľudia si prirodzene predstavovali, že silné a žiarivé slnko je boh. Krásny a tajomný mesiac bol dokonca považovaný za bohyňu. Početné nebeské telesá, o ktorých dnes vieme, že obiehajú okolo planét v slnečnej sústave a hviezdy a súhvezdia vzdialené svetelné roky, boli uctievané ako bohovia. Našťastie pre nás je Božou vôľou, aby sme ho spoznali. Najlepšie zo všetkého je to, že konečné zjavenie Ježiša Krista, ktorý je presným obrazom pravého Boha Jehovu, je zavŕšením toho všetkého! Presne za týmto účelom bol prorok Izaiáš prvým človekom, ktorý bol uchvátený do vzrušujúceho videnia Jehovovho bydliska. Neskôr mali nebeské videnia aj Daniel, Ezechiel a iní, vrátane apoštola Jána.

Serafíny a cherubíni samozrejme nemajú krídla. Krídla by boli nanič – v nebi nie je atmosféra. Ani žiadna gravitácia. A v nebi nie je nič také ako oheň. Anjeli sú vyššie formy energie-bytia. A pre istotu Jehova Boh nenosí splývavé, majestátne rúcho. Obrázky, ktoré boli pod inšpiráciou dané vizionárom, sú iba pomôckou, ktorá nám pomáha vizualizovať si, čo je inak ľudsky nepochopiteľné. Nebo je iný svet. Nie je to ani súčasťou merateľnej fyzickej dimenzie, ktorú nazývame vesmír. Jediná vec v nebi, ktorá by nám bola známa, sú inteligentné osoby, ktoré myslia a komunikujú – hoci na vyššej úrovni. Bolo napísané, že Boh spôsobil, že človek bol o niečo nižší ako anjeli. Naopak, to znamená, že nebo je o niečo vyššie. Jehova toľko povedal prostredníctvom Izaiáša: Veď ako vysoko je nebo nad zemou, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky prevyšujú vaše myšlienky.” – Izaiáš 55:9.

V skutočnosti je nebo oveľa, oveľa vyššie. Boh bol v tejto situácii veľmi milostivý! Jehova Boh nám opäť pomocou Izaiáša pomáha priblížiť sa k nášmu relatívnemu vzrastu v porovnaní s neviditeľným Bohom: Je ten, ktorý býva nad kruhom* zeme, ktorej obyvatelia sú ako kobylky. Rozťahuje nebesia ako jemnú látku a rozprestiera ich ako stan na bývanie.” – Izaiáš 40:22. Na porovnanie, o koľko vyšší sme v porovnaní s nízkymi kobylkami? Po oboznámení sa s istotou vyjadrenia Božieho hnevu proti svojim krajanom má Izaiáš výsadu vidieť vo svojom chráme videnie samotného Jehovu Boha a serafínov, ktorí mu slúžia. Izaiáš bol ohromený a bál sa o svoj život kvôli tomu, že si bol vedomý svojej nečistoty a nehodnosti uprostred Božej svätej prítomnosti. Ale k Izaiášovi priletel serafín s hrudkou žeravého uhlia, ktorú anjel vzal kliešťami z ohnivého oltára, a dotkol sa ním Izaiášových pier a povedal mu: Pozri, týmto som sa dotkol tvojich pier. Tvoja vina bola odstránená a tvoj hriech je odpustený.“ – Izaiáš 6:7.

Ďalej hovorí Jehova a kladie otázku: Koho pošlem a kto pôjde za nás?“ Na čo Izaiáš pohotovo reaguje: Tu som! Pošli mi.” – Izaiáš 6:8. Vzhľadom na to, že Zákon a Proroci boli ukážkou rôznych aspektov toho, čo sa teraz dalo svätým v Ježišovi Kristovi, bola Izaiášova symbolická prítomnosť pred Bohom v nebi predzvesťou postavenia, ktoré v Jehovovom duchovnom chráme zaujímajú pomazaní bratia Ježiša Krista. Ako povedal apoštol Pavol, hoci predtým pomazaní kresťania boli mŕtvymi v Božích očiach, vďaka Božej nezaslúženej láskavosti boli spolu s Kristom posadení na nebeských miestach. A ich hriechy boli zmierené, ako to vykresľuje serafín dotýkajúci sa Izaiášových pier čistiacim uhlím. Zdá sa však, že dráma, ktorú odohral Izaiáš, netypizuje všetkých pomazaných kresťanov. Izaiáš sa tak dobrovoľne vydáva za Jehovu Boha a nemenovaným Kristom („kto pôjde za nás?“) k Božiemu ľudu, ktorý nereaguje. Jedným z pozoruhodných prvkov knihy Izaiáša, dokonca aj opakujúca sa podtéma, je nepreniknuteľná slepota tých, ktorých Boh nazýva „môj ľud“. Napríklad v 42. kapitole Izaiáša je položená tupá otázka: Kto je slepý ako Jehovov služobník?

Preto Jehova požiadal o dobrovoľníka, ktorý by im zastupoval záujmy neba, kvôli duchovne slepému stavu Božieho ľudu; poverenie uvedené v Izaiášovi 6: 9–10: Povedal mi: „Choď a povedz tomuto ľudu: ‚Toto posolstvo budete počuť znova a znova, ale nebudete mu rozumieť. Budete pozerať znova a znova, ale nič nepochopíte.‘ Urob srdce tohto ľudu nevnímavým, zapchaj im uši a zastri im oči, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby nepochopili a nezapôsobilo to na ich srdce a aby sa neobrátili a neboli uzdravení.“ Je rozumné, že ak má byť spoločnosť Strážna Veža v blízkej budúcnosti predmetom Božieho odsúdenia, ako je to v tomto prípade, kto slúži ako moderný Izaiáš?

Rovnako ako Izaiáš odpovedal na výzvu ísť k zmluvnému Božiemu ľudu a predniesť pred nimi Jehovove otázky, v posledných rokoch som slúžil v podobnej funkcii voči spoločnosti Strážna Veža. Po tom, čo som pred takmer 25 rokmi dostal nebeské povolanie, ktoré zahŕňalo postupné otváranie významu proroctiev, ako je Izaiáš, som tiež jednoznačne reagoval pozitívne na implicitné pozvanie: „Kto pôjde za nás?“ Za posledné dve desaťročia prostredníctvom masívnych e-mailových kampaní do tisícov sál kráľovstva a skromnejšia distribúcia prvého vydania samotnej knihy Sám Jehova sa stal kráľom medzi desiatkami pobočiek Spoločnosti Strážna Veža a rôznymi jednotlivcami a kanceláriami Betel a prostredníctvom neustáleho globálneho dosahu internetu a elektronickej pošty, slová Izaiášovho proroctva sa naplnili, v tom zmysle, že aj ja som išiel „znova a znova“ k Jehovovi neakceptovateľnému a nereagujúcemu národu!

Na znak nereagovania Riadiaceho Orgánu som pred niekoľkými rokmi použil špeciálny program na získanie všetkých e-mailov spojených s konkrétnou doménou. Preto som získal asi 150 e-mailov na jednotnom vyhľadávači zdrojov (url) jw.org. To zahŕňalo všetkých členov VZ a ich pomocníkov a všetkých v právnom oddelení. Nezneužíval som ich. V priebehu niekoľkých mesiacov som poslal e-mailom iba dva bulletiny Kráľovstva. Podľa všetkého to však bolo viac, ako dokázali tolerovať. Ako výsledok boli všetky e-maily jw.org rozpustené. Predstavte si spoločnosť s hodnotnou a rozpoznateľnou e-mailovou doménou, ktorá sa zbavuje všetkých svojich výkonných e-mailových účtov, pretože im niekto poslal nechcenú správu! Boh je môj svedok. Správu som doručil. Rozhodne to odmietli zvážiť.  Mnohé sály miestneho kráľovstva takisto odstránili svoje fyzické poštové schránky z areálu – prinajmenšom v Spojených štátoch. To sa ukázalo po tom, čo moja prvá masívna poštová kampaň vrátila iba veľmi malé percento pošty ako nedoručiteľné. S následnými poštovými kampaňami v priebehu rokov však počet dramaticky stúpal, pretože čoraz viac zborov sťahovalo svoje poštové schránky. Mám podozrenie, že krajskí dozorcovia potichu odporúčali zhromaždeniam, aby si stiahli poštové schránky a namiesto toho na doručovanie pošty použili domovskú adresu staršieho alebo služobného pomocníka. Jehova to opäť vie.

Hoci sa vedenie Jehovových svedkov chváli jedinečnými duchovnými poznatkami o proroctvách, ako povedal Kristus o určitých pomazaných osobách v Zjavení: “Ale neuvedomuješ si, že si biedny, poľutovaniahodný, chudobný, slepý a nahý.” – Zjavenie 3:17. Iste, vytrvalé lipnutie Spoločnosti na ich neviditeľnej parúzii je presne ten druh slepoty, ktorým sa Jehova zaoberá v Izaiášovi. Ďalej sa Izaiáš pýta: “Dokedy, Jehova?“ Odpoveď znela: Kým sa z miest nestanú neobývané ruiny a domy nespustnú a krajina nebude zničená a opustená, kým Jehova nevyženie ľudí ďaleko a kým v krajine nezavládne úplná prázdnota. Ale zostane v nej desatina a aj tá bude znovu spálená ako veľký strom a ako dub, z ktorých po zoťatí zostane peň. Tým pňom bude sväté semeno.“ – Izaiáš 6:11-13.

“Mestá” v tomto prípade nemožno chápať ako doslova mestá národov, ale skôr ako mestské zhromaždenia a bohoslužobné domy. Ako bolo uvedené v predchádzajúcom článku, podobnosti medzi touto časťou Izaiáša a Joela sú nevyhnutné. A v Joelovi je zrejmé, že toto proroctvo predznamenáva zrútenie organizácie Jehovových svedkov. Ale ak je podtémou Izaiáša obžaloba o slepote Božieho ľudu, v súlade so samotným významom Izaiášovho mena (Spása patrí Jehovovi), prvoradou témou je úplné splnenie Božieho zámeru v súvislosti so slepými, pred odhalením Božích súdov. Ako je to? Ako prezrádzajú záverečné slová 6. kapitoly, hoci národný strom je určený na spálenie, sväté semeno a pahýľ zostanú – sväté semeno a pahýľ predstavujúci káznených vyvolených, pomazaných, ktorí sa nakoniec stanú semenom ženy – samotné Kráľovstvo Božie.

Komentárte a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com