Denný Text na stredu 24. marca 2021:

“Kto je ten verný a rozvážny otrok?” – Matúš 24:45.

V roku 1919 Ježiš ustanovil malú skupinu svojich pomazaných bratov za „verného a rozvážneho otroka“. Tento otrok vedie celosvetové zvestovateľské dielo a dáva Kristovým nasledovníkom „pokrm v pravý čas“. Satan a tí, ktorí ho podporujú, sa všemožne snažia zastaviť prácu verného otroka. Ak by tento otrok nemal Jehovovu podporu, z ľudského hľadiska by bolo nemožné, aby vo svojej práci pokračoval. Stále verne poskytuje duchovný pokrm Ježišovým nasledovníkom na zemi, a to napriek dvom svetovým vojnám, neutíchajúcemu prenasledovaniu, globálnym ekonomickým krízam či nespravodlivému zaobchádzaniu. Zamysli sa len nad tým, koľko duchovného pokrmu máme dnes k dispozícii! Je poskytovaný zadarmo vo viac ako 900 jazykoch. Nie je to jasný dôkaz, že Jehova podporuje verného otroka? Ďalším dôkazom Jehovovej podpory je zvestovateľská činnosť. Spĺňa sa proroctvo, že dobrá správa sa bude oznamovať „po celej obývanej zemi“. (Mat. 24:14) w19.11 24 ods. 15 – 16

To, čo urobila Strážna Veža, prinajmenšom pokiaľ ide o vydávanie Biblií a biblickej literatúry, je skutočne ohromujúce. Napriek tomu si myslím, že sa dalo urobiť oveľa viac. Teraz je už bohužiaľ pravdepodobne neskoro. Strážna Veža tvrdí, že Satan znemožnil vykonávanie práce Strážnej Veže. Predpokladám, že vyvodzujú, že je nemožné osloviť ľudí v islamských národoch alebo v Číne, a teraz dokonca aj v Rusku, v nominálne kresťanskom národe! Po krátkej skúsenosti s krátkovlnenom vysielaní sa mi zdá, že Strážna Veža zanedbáva veľmi efektívnu komunikáciu. Mohol som si dovoliť kúpiť iba týždenný polhodinový časový úsek na zavedenom gospelovom krátkovlnenom vysielači. Nie veľmi vhodné využitie.

Vďaka obrovskému množstvu zdrojov, ktoré Strážna Veža má k dispozícii, nielen finančné, ale predovšetkým ľudské zdroje, mohli mať Jehovovi svedkovia vlastnú sieť krátkovlnných staníc vysielajúcich nepretržite do všetkých kútov Zeme v desiatkach alebo dokonca stovkách jazykoch! Na rozdiel od internetu je pre orgány nemožné blokovať vlny odrážajúce sa od ionosféry. Strážna Veža mohla vysielať svoje správy do všetkých 12 časových pásiem veľkej Ruskej federácie. Pravda by mohla preniknúť aj do najneprístupnejších oblastí Afriky, Indie a Číny a všetky vzdialené ostrovy sveta. (Má krátkovlnná budúcnosť?)

A krátkovlnné rádiá sú pomerne lacné. Oveľa lacnejšie ako počítač alebo telefón. Pre mnoho chudobných ľudí v zaostalých oblastiach planéty sú krátke vlny jediným zdrojom komunikácie, ktorý majú! Opäť platí, že s obrovskými sumami peňazí mohla Strážna Veža hrabe od SJ, v teréne by mohla bezplatne rozdávať krátkovlnné rádiá záujemcom! Strážna Veža bola priekopníkom vysielania v začiatkoch rozhlasu. Z nejakého dôvodu sa úplne dostali z rádia späť v 50. rokoch. Je skutočne tragické, že Strážna Veža zanedbala komerčné a najmä krátkovlnné rádiá!

Ak by chceli, mohli absolútne dominovať v éteri. Krátkovlnné vysielače majú obrovský nevyužitý potenciál! Namiesto obviňovania Satana z toho, že znemožňuje osloviť ľudí v skutočnosti, musí Vedúci Orgán prijať zodpovednosť, áno – vinu – za to, že nepoužil tento neuveriteľný zdroj na oslovenie miliárd ľudí, ktorí sú inak nedosiahnuteľní! Zatiaľ čo sa Vedúci Zbor neustále chváli za to, že odviedol tak dobrú prácu, a určite očakávajú, že keď ich pán ustanoví za všetky svoje veci, dostanú lístok do neba, ale možno bude musieť niekto zodpovedať za pochovanie strieborných talentov, ktoré im boli zverené:

“Pán mu odpovedal: ‚Zlý a lenivý otrok! Vedel si, že žnem, kde som nezasial, a zberám úrodu tam, kde som nepracoval. Mal si uložiť moje peniaze u bankárov a po príchode by som ich dostal späť aj s úrokom. Preto mu vezmite ten talent a dajte ho tomu, ktorý má desať talentov. Lebo každý, kto má, dostane ešte viac a bude mať hojnosť. Ale tomu, kto nemá, bude vzaté aj to, čo má. A toho naničhodného otroka vyhoďte von do tmy. Tam bude plakať a škrípať zubami.‘” – Matúš 25:26-30.

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com