Denný Text na pondelok 19. apríla 2021:

Ukážem ti, ako bude vykonaný rozsudok nad vplyvnou prostitútkou. (Zjav. 17:1)

Veľký Babylon je do veľkej miery zodpovedný za to, že je zneuctené Božie meno. Neučí pravdu o Bohu, ako prostitútka vytvára spojenectvá s politickými vodcami a využíva svoje ovečky na osobný prospech. Navyše má na svojich rukách krv nevinných ľudí vrátane Božích služobníkov. (Zjav. 18:24; 19:2) Na zničenie „vplyvnej prostitútky“ Jehova použije „desať rohov“ „šarlátového divého zvieraťa“. Čo znamenajú tieto výrazy? Obrazné divé zviera predstavuje Organizáciu Spojených národov a desať rohov predstavuje súčasné vlády, ktoré túto organizáciu podporujú. V Božom ustanovenom čase tieto politické mocnosti zaútočia na symbolickú prostitútku a „spustošia ju a obnažia ju“. Urobia to tak, že ju oberú o jej bohatstvo a odhalia, koľko zla spáchala. (Zjav. 17:3, 16) Toto náhle zničenie – akoby v jednom dni – spôsobí šok tým, ktorí ju podporovali, pretože sa dlho cítila v bezpečí a vychvaľovala sa: „Nikdy neuvidím smútok.“ (Zjav. 18:7, 8) w19.09 10 ods. 10 – 11

Kde teraz začať? Na jednej strane Strážna Veža ukázala aspoň trochu nahliadnutia do prorockých tajomstiev, najmä pri identifikácii Veľkého Babylonu ako svetovej ríše falošného náboženstva. Je ale pravda, že Alexander Hislop vo svojej priekopníckej knihe Dva Babylony dávno predtým, ako sa jej chopila Strážna Veža, zašiel do značných podrobností a odhalil, ako staroveký Babel priniesol falošné náboženstvo v podobe uctievania Nimroda, ktoré sa v nasledujúcich storočiach zmenilo na rozpoznateľné náboženstvá dneška – najmä katolícka cirkev! S najväčšou pravdepodobnosťou bude OSN agentúrou, ktorú Boh použije na odstránenie démonického náboženstva. A nepochybne bude svet šokovaný, keď Boh bude súdiť veľkú prostitútku. To je určite pravda. S interpretáciou Strážnej Veže však existuje niekoľko problémov. 

Po prvé, Veľký Babylon nepriniesol pohanu na Božie meno. Iba Strážna Veža to urobila! Nielen to, Strážna Veža učila lži o Bohu. Strážna Veža má na svedomí propagovanie jedného z najväčších klamstiev vôbec – lož, podľa ktorej sa už Kristus vrátil a začal vládnuť v roku 1914! Vedenie Jehovových svedkov si navyše prostituovalo so samou inštitúciou, ktorú identifikuje ako šarlátové zviera, ktoré zničí Veľký Babylon. Strážna Veža využila svoju moc a vplyv na zneužitie stáda – využila ich ako voľnú pracovnú silu na výstavbu veľkolepých, honosných ústredí a sál kráľovstva, z ktorých stovky sa na trhu nehnuteľností obracajú na hotovosť. A nakoniec, Strážna Veža klopýtala mnohých, vďaka čomu je vedenie Jehovových svedkov pred Bohom vinné z krviplelievania! Stručne povedané, muži, ktorí vedú Strážnu Vežu, sa previnili rovnakými zlami, za ktoré odsúdili duchovenstvo Kresťanstva. S prihliadnutím na vyššie uvedené si možno teraz lepšie uvedomíme, čo Jehova uviedol v proroctve Ezechiela:

“Kráľ bude smútiť, knieža si oblečie zúfalstvo a ruky ľudu krajiny sa roztrasú od strachu. Naložím s nimi podľa ich skutkov a budem ich súdiť tak, ako súdili oni. A spoznajú, že som Jehova.‘“ – Ezechiel 7:27. Odpustí Boh takúto hrubosť a pokrytectvo tých, ktorí nesú jeho meno? Boh poskytuje odpoveď v knihe Jeremiáša: “Povedz im: ‚Toto hovorí Jehova vojsk, Boh Izraela: „Pite a opite sa, vracajte a padnite. Už viac nevstanete, lebo na vás posielam meč.“‘ Ak nebudú chcieť vziať pohár z tvojej ruky a piť, povedz im: ‚Toto hovorí Jehova vojsk: „Budete piť! Lebo ak najprv privádzam nešťastie na mesto, ktoré nesie moje meno, prečo by som mal vás nechať bez trestu?“‘ ‚Neujdete trestu, lebo posielam meč na všetkých obyvateľov zeme,‘ vyhlasuje Jehova vojsk.” – Jeremiáš 25:27-29.

Jeruzalem bol kedysi mestom, kde Jehova umiestnil svoje meno. Je nespochybniteľné, že Strážna Veža dnes nesie Božie meno v stovkách jazykoch! Vidiaci z Betelu prehliadli niekoľko dôležitých detailov. Organizácia Spojených národov v súčasnej podobe nemôže pravdepodobne dosiahnuť likvidáciu všetkých náboženstiev. Je to preto, že v ceste stojí nacionalizmus. Zvážte skutočnosť, že Babylon sa prostituoval voči kráľom zeme. Aká bola jej odmena za udelenie svätosti a legitimity politickým vládcom? Králi chránia a propagujú svoje obľúbené náboženstvá. Jednoducho povedané, je politicky nemožné, aby organizácia papierových tigrov, ako je OSN, eliminovala náboženstvo! “Ale Boh to vloží do ich sŕdc”, SJ odsekne. Áno. Ale mať vôľu si vyžaduje mať cestu! Čo sa musí stať? Predtým, ako OSN môže získať moc na uskutočnenie Božej vôle, musí byť najskôr zrušený systém národného štátu. To je to, čo je v Zjavení symbolizované ako zdanlivo smrteľná rana na hlave šelmy. 

Systém národného štátu nie je taký starý, ako by ste si predstavovali. Áno, národy existujú už niekoľko tisíc rokov, ale takzvaný národný štátny systém vznikol iba pred pár stovkami rokov. Konkrétne Vestfálskou zmluvou z roku 1648, ktorá uznávala národy ako najvyššieho panovníka – nie pápežov, ani ríše, ani feudálov. Politickým trendom posledných desaťročí bolo rozpustenie systému národného štátu, napríklad v prípade Európskej únie, ktorá v podstate zrušila národnú suverenitu jednotlivých členských krajín. Keď si uvedomíme, že centrálne banky sú inštitúcie v súkromnom vlastníctve vrátane Federálnej rezervnej banky Spojených štátov; a takéto inštitúcie sú v procese zaplavovania sveta peniazmi, ktoré úmerne klesajú na hodnote, zatiaľ čo sa zvyšuje dlh národov, malo by byť zrejmé, že centrálne banky sú trójske kone, ktoré majú spôsobiť kolaps národov – najmä toho najväčšieho národa, Ameriky!

Skrachované národy sa potom dostanú do nútenej správy a stanú sa podriadenými centrálnej banke a svetovej vláde. Je to preto, že vo svete ovládanom Satanom sú peniaze falošné, ale dlh je skutočný! Pretože byrokratická infraštruktúra už existuje, zdá sa byť najpravdepodobnejšie, že OSN prevezme zvrchovanosť všetkých národov. A až potom bude mať OSN po kolosálnom globálnom zrútení konečne moc splniť Božie slová! Nemali by sme si však predstavovať, že sa systém jednoducho zrúti. Vojna je na obzore – vojna, o ktorej tvrdí Strážna Veža, sa nemôže stať. Vypuknutie globálnej vojny bude signalizovať, že Kristus začal vládnuť a že Satan zostúpil vo veľkom hneve. Predstavte si tú úplnú hrôzu, ktorá zastihne tých, ktorí sú takí istí, že sú spravodliví pri Jehovovi!

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com