Otázka: Môžu jednotlivci čítať a porozumieť Biblii sami od seba alebo potrebujú organizáciu a jej publikácie a vysvetlenie na pochopenie jej posolstva?

__________

Odpoveď:

Od čias, keď Jehova Boh uzavrel zmluvu s Abrahámom, jeho priateľom, Jehovov zámer bol vždy v spojení s organizáciou svojho ľudu všeobecne! Izraelský národ ako potomkovia Abraháma cez jeho syna Izáka a potom Jakoba a jeho dvástich synov tvoriacich Izraelský národ dosiahol takú počiatočnú fázu, ale na jeho dokončenie sa použije duchovný zbor, duchovný Izrael, zbor Ježiša Krista ako ich Hlava, Kráľa a Vládcu! V súvislosti s kresťanskou organizáciou jeden z jej organizátorov, apoštol Pavol, vysvetlil, že Boh rozdával dary ľuďom v podobe prorokov, evanjelizátorov a učiteľov za účelom budovania Kristovho tela. Takže aj keby bolo možné, že niekto sám číta a porozumie Biblii, pokiaľ nebude nejakým spôsobom spojený s Kristovým zborom, nemôže v skutočnosti dosiahnuť nič! Ježiš Kristus to vysvetlil takto:

“Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. Každú vetvičku na mne, ktorá nenesie ovocie, odstraňuje a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy už ste čistí vďaka slovám, ktoré som vám hovoril. Zostaňte v spojení so mnou a ja zostanem v spojení s vami. Ako nemôže vetvička sama od seba niesť ovocie, ak nezostane na viniči, tak ani vy nemôžete niesť ovocie, ak nezostanete v spojení so mnou. Ja som vinič, vy ste vetvičky. Kto zostáva v spojení so mnou a ja v spojení s ním, ten prináša mnoho ovocia, lebo oddelení odo mňa nemôžete robiť nič. Ak niekto nezostane v spojení so mnou, bude podobný vetvičke, ktorú vyhodia a ona uschne. Také vetvičky ľudia pozbierajú, hodia do ohňa a spália.” – Ján 15:1-6.

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com