Denný Text na štvrtok 10. septembra 2015:

“Najlepší z nich je ako bodliak, najpoctivejší z nich je horší ako tŕnistý plot. Ale príde deň, o ktorom hovorili tvoji strážcovia, deň účtovania. Vtedy ich pochytí panika.” – Micheáš 7:4.

Jehovov prorok Micheáš videl, že sa podmienky v Izraeli duchovne zhoršujú, až sa stali otrasnými pod vládou zlého kráľa Achaza. Micheáš prirovnáva neverných Izraelitov k „bodliakom“ a „tŕňovým plotom“. Tak ako bodliak alebo tŕňový živý plot zraní každého, kto do neho narazí, poškodili títo skazení Izraeliti kohokoľvek, s kým mali do činenia. Korupcia sa stala takou veľkou, že sa narušili aj rodinné vzťahy. Micheáš si uvedomoval, že nemôže urobiť nič pre to, aby sám zmenil situáciu, a preto vylial svoje srdce Jehovovi. Potom trpezlivo čakal, až Boh začne konať. Micheáš si bol istý, že Jehova zasiahne vo svojom vlastnom čase. Rovnako ako Micheáš, aj my musíme žiť medzi sebeckými ľuďmi. Mnohí sú „nevďační, nelojálni a nemajú prirodzenú náklonnosť“.

Komentár:

Duchovný stav medzi Jehovovými svedkami sa zhoršuje. Najpriamejší alebo najvýznamnejší z nich klamal pod prísahou pred austrálskou kráľovskou komisiou a hovoril komisii, že Riadiaci Orgán netvrdí, že je jediným hlasom ako Jehovov hovorca a zárovaň, že starší pri správach o zneužívaní detí konajú nezávisle od právneho oddelenia SV! Každý, kto sa bude obracať na vedenie Kresťanskej kongregácie Jehovových svedkov, bude mať neznesiteľnú skúsenosť, akoby narazil na nepríjemnú bodliačinu. Micheášovo proroctvo výstižnejšie platí pre duchovný stav kresťanov počas dnešného súčasného skutočného záveru. Je to zrejmé z kontextu a podobnosti s Kristovými slovami. Micheáš 7 uvádza:

“Beda mi, cítim sa, akoby bolo po zbere letného ovocia a paberkovaní po oberačke hrozna – nenachádzam na jedenie žiaden strapec hrozna, žiadnu skorú figu, po ktorej tak túžim. Verný vyhynul zo zeme, čestný medzi ľuďmi nie je. Všetci číhajú, aby prelievali krv. Každý loví svojho brata, chytá ho do siete. Ich ruky sú obratné v páchaní zla, knieža požaduje dary, sudca žiada odmenu, významný vyslovuje svoje želania a vymýšľajú to spolu. Najlepší z nich je ako bodliak, najpoctivejší z nich je horší ako tŕnistý plot. Ale príde deň, o ktorom hovorili tvoji strážcovia, deň účtovania. Vtedy ich pochytí panika. Neverte svojmu druhovi, nedôverujte blízkemu priateľovi. Daj pozor, čo hovoríš tej, ktorá leží v tvojom náručí. Lebo syn pohŕda otcom, dcéra sa stavia proti matke a nevesta proti svokre. Nepriateľmi človeka sú členovia jeho vlastnej rodiny. Ale ja budem vyhliadať Jehovu, budem trpezlivo čakať na Boha svojej záchrany. Môj Boh ma vypočuje. Neraduj sa nado mnou, moja nepriateľka. Hoci som spadol, vstanem, hoci bývam v tme, Jehova mi bude svetlom.” – Micheáš 7:1-8.

Svedkovia Jehovovi boli vedení k viere, že budú pasívnymi okoloidúcimi pri odhalení Božieho hnevu. Očakávajú, že Vedúci Orgán bude zdrojom neutíchajúceho svetla, ktoré ich zavedie do nového sveta. Namiesto toho to bude ako zberači hrozna, ktorí dokončia zber a zistia, že pre nich nie je čo jesť! Tieto slová Mícheášové sa vyrovnajú tým Kristovým týkajúce sa bratov nenávidiac a zrádzajúc sa navzájom; deti vydávajúce svojich rodičov na smrť a naopak. To sú veci, ktoré sú určené na to, aby postihli Kristových nasledovníkov, keď dôjde k zrúteniu systému a vzostupu posledného kráľa.

Už obrovské množstvo bývalých svedkov spoločnosti SJ je pripravených udať členov rodiny, akonáhle tento zlý svet zostúpi do dňa tyranie. Neostane im nič iné, ako nasledovať Satana počas hodiny tmy. Môžeme tiež očakávať, že légie odsúdených budú dramaticky napučiavať, pretože oveľa viac sa potkne, keď dôjde k rozuzleniu vízie budúcnosti Strážnej Veže. Zdá sa, že nepriatelia pravdy potlačili Jehovových svedkov. Ale neuspejú. Po otrasení vyjdú synovia Kráľovstva a stanú sa ako levy medzi baránkami. Deň vašich strážcov je bližšie, ako si myslíte!

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com