Piatok 10. októbra:

Ty, Jehova  si dobrý pripravený odpustiť hojná je milujúca láskavosť  ku všetkým ktorí ťa volajú — Ž. 86:5 .

Modlitba má silu; človek ňou u Boha veľa dosiahne. V žalmoch je zachovaná Dávidova nádherná modlitba viery, v ktorej vyjadril svoje hlboké pocity. (PrečítajteŽalm 32:1–5.) Dávid priznal, že keď sa snažil potlačiť výčitky svedomia, oberalo ho to o silu. Pretože svoj hriech nevyznal, očividne citovo i fyzicky trpel a stratil radosť. Kedy získal odpustenie a zažil úľavu? Až keď vyznal svoj hriech Bohu. Jehova Dávidove modlitby vypočul a dal mu silu, aby mohol ísť v živote ďalej a konal to, čo je správne. Ak sa aj ty budeš k Jehovovi úprimne modliť, môžeš si byť istý, že bude tvoje úpenlivé prosby pozorne počúvať. Ak ťa teda trápi nesprávne konanie, ktorého si sa dopustil v minulosti, urob, čo môžeš, aby si ho napravil, a potom dôveruj Jehovovmu uisteniu, že ti odpustil! (Žalm 86:5)

Komentár:

Komentár k Dennému textu Strážnej veže sa zameriava na individuálny hriech a odpustenie. Ale podľa Božieho jednania s Izraelitmi môže byť aj celý národ vinný z hriechu proti svojmu Bohu Jehovovi a tiež potrebuje odpustenie. Čo sa týka Božieho národa ľudí, ktorý bude existovať, keď sa Kristus vráti po druhý raz a vrch Jehovovho domu bude vyvýšený, Boh k nim hovorí:

“Vaše novmesiace a sviatky nenávidím, stali sa mi bremenom, už ho nevládzem niesť. Keď vystierate ruky pri modlitbe, odvraciam od vás zrak. Hoci predkladáte mnoho modlitieb, nepočúvam vás. Vaše ruky sú celé od krvi. Umyte sa, očistite sa, odstráňte mi spred očí svoje zlé skutky, prestaňte páchať zlo. Učte sa konať dobro, usilujte sa o spravodlivosť, naprávajte utláčateľa, obhajujte práva sirôt a zastávajte sa vdov.“ “Poďte a napravme veci medzi nami,“ hovorí Jehova. “Hoci sú vaše hriechy ako šarlát, budú vybielené ako sneh, hoci sú krvavočervené, budú biele ako vlna.”Izaiáš 1:14-18.

Spoločnosť Strážna veža ako organizácia určite stojí vinná pred Bohom. Chvália sa svojím spravodlivým postavením pred Bohom na svojich „slávnostiach“ alebo zjazdoch, dlhými verejnými modlitbami, no po celú dobu neberú ohľad na práva sexuálne zneužívaných detí v ich strede, spósobenými ich členmi – namiesto toho sa rozhodli stať sa ich protivníkmi na súdoch! Čo sa týka viny krvi, koľko Božích oviec bolo potknutých zlými skutkami Spoločnosti? Koľkí boli vylúčení za nesúhlas s ich politikou? Iba Jehovova silná ruka môže priniesť potrebnú disciplínu a napraviť ich a zbaviť ich bezbožnosti, pýchy a pokrytectva.

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com