Je to už rok a pol, čo pandémia prevrátila svet hore nohami a naruby! A Vedúci Zbor Jehovových svedkov sa pričinil o to, aby prevrátili vozík – bez žiadnej slovnej hračky! Betel nedodržal iba vládou blokované uzamknutia; nie, oni dokázali ďaleko viac! Zástupcovia Strážnej Veže sa vlastne chválili, že boli v popredí – zaviedli svoje vlastné prísne blokovania skôr, ako to civilné úrady vôbec nariadili. A zjavne majú v úmysle udržať SJ zatvorených vo svojich domovoch aj teraz, keď sa všetko otvorá! Aj keď sa obchody a kancelárie, kostoly a školy otvorili a život sa vrátil k ‘normálu’, Svedkovia Jehovovi zostávajú uzamknutí vo svojich sálach Kráľovstva a majú zákaz dokonca stáť na rohu ulice alebo navštíviť záujemcu v ich dome.

A zatiaľ čo vládne orgány v Amerike presadzujú masívnu očkovaciu kampaň z domu do domu, svedkovia Jehovovi nemôžu navštíviť svojich susedov. Zvláštne dni sú tieto dnes! Zatiaľ čo Riadiaci Orgán má záujem pravidelne pandémiu ‘aktualizovať’ – pravidelne informuje o pomaly sa zvyšujúcom počte obetí, aby zvýšil strach a ospravedlnil svoje tyranské obmedzenie – v rovnakom čase Strážna Veža predstiera, že sa nič nezmenilo! Zoberte si ako dôkaz článok Strážnej Veže z mája 2021 s názvom: Zachovajte pozitívny prístup k svojej službe. Pre organizáciu, ktorá si zakladá na vydávaní duchovného jedla v správnom čase, sa poskytujú informácie, akoby svedkovia Jehovovi stále chodili do svojej služby tak, ako predtým. Je to čudné. Napríklad nasledujúci výňatok je prevzatý z odsekov tri a päť: 

Každý z nás si chce zachovať pozitívny postoj k službe. V niektorých krajinách je to ľahké. Prečo? Lebo študovať Bibliu tam chce tak veľa ľudí, že si ich svedkovia musia zaradiť do poradovníka! Ale v iných krajinách je celkom iná situácia. Ľudia sú len málokedy doma a tí, ktorí sú doma, sa o Bibliu väčšinou nezaujímajú. Pre mnohých bratov a sestry je čoraz ťažšie zastihnúť ľudí doma. Niektorí bývajú v prísne strážených obytných budovách alebo v ohradených štvrtiach so stráženým vchodom. Môže tam byť vrátnik alebo bezpečnostný pracovník, ktorý nepustí dovnútra nikoho, kto nemá dohodnuté stretnutie s konkrétnym majiteľom bytu. Na iných miestach môžu zvestovatelia bez problémov chodiť z domu do domu, ale len málo ľudí nájdu doma. Ďalší zvestujú na vidieku alebo v odľahlých oblastiach, kde žije len málo ľudí. Možno musia prejsť veľkú vzdialenosť, aby sa dostali k jednému človeku, a potom zistia, že nie je doma! Ak zažívame niečo podobné, nesmieme sa vzdať. Ako môžeme prekonať takéto prekážky a zastihnúť v službe viac ľudí?

Je pravda, že články, ktoré sa objavujú v časopisoch, sú písané mnoho mesiacov pred ich publikovaním, ale tento článok bol napísaný určite za posledných 18 mesiacov. Prečo potom predstierať, že sa nič nezmenilo? Nebolo by výhodnejšie ponúkať praktické návrhy na písanie listov a telefonické oslovovanie? Možno sa mýlim. Možno tento článok bol napísaný pred pár rokmi. Ale ak je to tak, prečo to zverejniť hneď teraz a dnes? Ohýbanie reality s cieľom manipulovať s niekým sa nazýva manipulácia a to je presne to, čo robí Strážna Veža! Manipulujú Jehovových svedkov” (Pozri definíciu plynového osvetlenia). Strážna Veža sa sama odsudzuje! Prekrúcovači reality tvrdia, že ‘zvestovatelia môžu ísť od dverí k dverám bez akýchkoľvek zásahov, ale doma nájdu málo ľudí’.“ Aká to nepravda! 

Odkedy sa uzamknutie začalo pred 18 mesiacmi, boli doma stovky miliónov ľudí, ktorí by za normálnych okolností neboli. V dôsledku tisícov obchodov a firiem, ktoré boli na istý čas zatvorené, mnoho zamestnávateľov teraz prehodnocuje svoje obchodné modely a umožňuje zamestnancom pracovať z domu na plný alebo čiastočný úväzok, aj keď sa kancelárie opäť otvorili. Pre svedkov Jehovových je to dokonalá príležitosť osloviť ľudí posolstvom útechy a nádeje. A aj keď neexistujú nijaké vládne obmedzenia proti klepaniu na niekoho dvere, páni Jehovovi svedkovia to nedovolia! Plynové osvetlenie alebo manipulácia pokračuje v deviatom odseku: 

Niektorí zvestovatelia zmenili miesto, kde zvestujú, aby mohli stretnúť ľudí, ktorých je ťažké nájsť doma. Osvedčila sa im napríklad služba na ulici a so stojanmi. V týchto formách služby sa im darí stretnúť ľudí, ktorí žijú vo veľkých obytných budovách, kde nie je možné zvestovať z domu do domu. Vďaka tomu sa môžu osobne rozprávať s ľuďmi, ku ktorým by sa inak nedostali. Ďalší zvestovatelia zistili, že ľudia sú ochotnejší rozprávať sa alebo vziať si literatúru v parkoch, na trhoviskách alebo v obchodných štvrtiach. Krajský dozorca, ktorý sa volá Floiran a slúži v Bolívii, hovorí: „Na trhoviská a do obchodov chodíme zvestovať medzi jednou a treťou hodinou popoludní, keď obchodníci nemajú toľko práce. Zvyčajne máme pekné rozhovory a niekedy zavedieme aj biblické štúdium.“

Zvestovanie vozíkom by malo byť v rámci teokratickej histórie predstavené vo Warwickovom múzeu! Je pravda, že vysoké byty a apartmány sú neprístupné – napriek uzamknutiam! Tak prečo teda prestať zvestovanie s vozíkom? Aj odborníci na zdravie pripustili, možno s nevôľou, že prenos vírusu Covidu19 vonku je veľmi nízky. Tento článok BBC vysvetľuje, prečo je to tak. K prenosu vonku sa údajne podarilo vysledovať iba ‘niekoľko’ prípadov. Zasiahnutie bleskom je oveľa pravdepodobnejšie! Neexistuje prakticky žiadne riziko prenosu alebo získania Covidu19 vonku. To je skutočnosť. Svedkovia Jehovovi mohli pokračovať v zvestovaní vozíkom bez obáv z infikovania seba alebo infikovania ostatných. Možno mohli používať masku, aby sa ľudia uvoľnili.

Ale nie, skutočnosť sa do toho ani nezapojila! VZ uviedol, že pri formulovaní politiky organizácie konzultovala otázky s odborníkmi na zdravie. Naozaj? A títo ‘odborníci’ neinformovali Betelitov, že riziko šírenia Covidu19 vonku je prakticky nulové? Po pravde povedané, jediná vec, ktorá bráni svedkom Jehovovým v ‘rozhovore zoči-voči ľuďom, ktorí by inak mohli byť nedosiahnuteľní’, je diktát Vedúceho Orgánu. Vedenie Strážnej Veže síce uznáva efektívnosť prítomnosti na verejnosti na ulici a tvári sa, že sa nič nezmenilo, ale je otvorene vystavené postaveniu proti tomu, čo bolo predtým uznávané ako dielo Krista! Na záver zvážte, čo je uvedené v poslednom odseku: 

Pre Jehovu je vzácny každý ľudský život. Dáva nám možnosť spolupracovať s jeho Synom na zhromažďovaní ľudí zo všetkých národov, skôr ako sa skončí tento starý svet. (Ag. 2:7) Zvestovateľskú činnosť môžeme pripodobniť k záchrannej akcii. Sme ako členovia záchranného tímu, ktorí majú vyslobodiť ľudí uviaznutých v bani. Hoci len niektorí záchranári nájdu niekoho živého, práca všetkých je rovnako dôležitá. To isté platí o našej službe. Nevieme, koľko ľudí bude ešte zachránených z tohto Satanovho sveta. Ale Jehova im môže pomôcť prostredníctvom kohokoľvek z nás. Andreas, ktorý žije v Bolívii, hovorí: „Za každým človekom, ktorý spozná pravdu a dá sa pokrstiť, vidím úsilie celého tímu.“ Aj my si zachovajme takýto pozitívny postoj k službe. Potom nás Jehova požehná a služba nám bude prinášať veľkú radosť.

Strážna Veža tvrdí, že všetko je v rukách obrovskej záchrannej práce, ktorú Jehova sponzoruje. Času je málo. Život je vzácny. Služba zachraňuje život. Je to Božia vôľa. Jehova ťa použije ako služobníka, ak sa dáš k dispozícii. Medzitým v jednej z ‘aktualizácií’ SJ Broadcast z minulého roku člen riadiaceho orgánu nadával SJ, ktorí možno nežijú v strachu. Citoval príslovie o hlupákovi, ktorý sa tlačí dopredu a ignoruje nebezpečenstvo a platí za to cenou svojho života! Život je vzácny. Preto vedúci orgán nedovolí spoločnostiam SJ stáť na rohu ulice, zaklopať na dvere, navštíviť domácnosť, ktorú osobne poznajú, ani sa stretnúť spolu v sále Kráľovstva. Je to veľká záchranná operácia, ktorú vedie sám Pán Ježiš Kristus, ale je príliš riskantná a je bláznivé sa do nej zapojiť! Drahí Jehovovi svedkovia: Ste obeťami manipulácie!

“Ruky máte poškvrnené krvou a prsty previnením. Vaše pery hovoria klamstvá a váš jazyk šepká podlosti. Nikto nevolá po spravodlivosti a nikto nejde na súd hovoriť pravdu. Dôverujú v neskutočnosť a ich reči sú len prázdne slová. Počnú trápenie a porodia skazu.” – Izaiáš 59:3, 4.

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com