Denný Text na utorok 5. januára 2016:

“Nech je vaša reč vždy príjemná, akoby ochutená soľou, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať.” – Kolosanom 4:6.

Pred niekoľkými rokmi jedna kresťanská sestra diskutovala so svojím neveriacim manželom o Biblii. Počas ich diskusie jej manžel povedal, že verí v Trojicu. Keď si uvedomila, že si možno neuvedomil, o čom je učenie o Trojici, taktne sa spýtala: „Veríš, že Boh je Boh, že Ježiš je Boh a že svätý duch je Boh; napriek tomu nie sú traja bohovia, ale jeden Boh? “ Manžel prekvapený povedal: „Nie, neverím tomu!“ Potom nasledoval živý rozhovor o skutočnej Božej podstate. Táto skúsenosť ilustruje význam kladenia taktných a dobre vybraných otázok. Tiež sa nemusíme cítiť vystrašení náročnými témami, ako je Trojica, pekelný oheň alebo existencia Stvoriteľa. Ak sa spoliehame na Jehovu a na školenie, ktoré poskytuje, môžeme často presvedčiť,

Komentár:

Svedkovia Jehovovi a zainteresované osoby, ktoré si uvedomili chybu Strážnej Veže v súvislosti so všetkým, čo sa stalo v roku 1914, sa nevyhnutne dostanú do nepríjemnej situácie. Otázka, ktorú mi často dávajú je, ako sa dá rozumne varovať ostatných pred podvodom, ktorým Strážna Veža uvaľuje na nič netušiacich? Pravdaže, nejde o žiaducu situáciu. Ak pokrstený SJ hovorí v priamom rozpore s čímkoľvek, čo Strážna Veža učí, potom sa okamžite zapoja aj starší. A nebude otázkou, či má SV pravdu alebo nie. Bude to zvyčajne viesť k odsúdeniu osoby z odpadlíctva!

Je ironické na tom všetkom, že nepokrstené osoby v spolupráci so svedkami Jehovovými majú väčšiu voľnosť prejavu. Po prvé, zjavne nemôžu byť vylúčené. A majú povolenú väčšiu voľnosť pri rozhodovaní. Ale denný text a komentár SV môžu ponúknuť niektoré užitočné rady pre Jehovových svedkov, ktorí si možno neprajú mlčať. „Kladenie taktných, dobre zvolených otázok“ môže byť efektívnym spôsobom, ako prinútiť ostatných, aby začali premýšľať rôznymi spôsobmi. Napríklad, ak si rozhovor vyžaduje, môžete položiť otázku v tomto zmysle: Veríte tomu, že ľudia začali v roku 1921 dostávať symbolické znamenie šelmy 666? Je dosť pravdepodobné, že mnoho Jehovových svedkov si možno ani neuvedomuje, že to SV učí. Prinútiť ich premýšľať o ich absurdite by teda mohlo byť efektívnym spôsobom, ako ich prinútiť premýšľať o celej veci a o roku 1914.

Alebo možno, keď hovoríme o svetových udalostiach, môžete položiť otázku: Zaujímalo by ma, či bude ďalšia svetová vojna. Čo si myslis? Je to možné? Veľkú väčšinu Jehovových svedkov samozrejme nemožno nijako presvedčiť, aby mysleli mimo Betelovej škatuľky! Ale keď sa začnú uskutočňovať udalosti spojené s veľkým Jehovovým dňom alebo veľkým dňom nášho Pána Ježiša Krista, bude existovať vnímavejšie publikum za predpokladu, že vopred nezahodíš svoju voľnosť reči a rozumný a taktný prístp!

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com