Denný Text na stredu 11. novembra 2015:

“Mnohé národy pôjdu a povedia: ‘Poďte, vystúpme na Jehovov vrch’…” – Micheáš 4:2.

Prorok Micheáš zomrel dlho predtým, ako sa toto proroctvo splnilo. Napriek tomu bol odhodlaný zostať verný Jehovovi až do smrti, bez ohľadu na to, čo robili ostatní v jeho okolí. V tejto súvislosti Micheáš napísal: „Všetky národy budú každý kráčať v mene svojho boha; ale my budeme kráčať v mene Jehovu, nášho Boha, na neurčitý čas, dokonca až naveky.“ Micheáš mohol v tiesnivých časoch trpezlivo čakať, pretože mal absolútnu dôveru, že Jehova splní všetky jeho sľúby. Verný prorok dôveroval v Jehovu. Máme podobnú dôveru v Jehovu? Máme dobrý dôvod na takúto dôveru. Na vlastnej koži sme boli svedkami naplnenia Micheášovho proroctva. Počas „poslednej časti dní“ prúdili milióny ľudí zo všetkých národov, kmeňov a jazykov na „horu Jehovovho domu“.

Komentár:

Pre Jehovových svedkov je ťažké pochopiť, do akej miery sa Strážna Veža dostala na vrchol všetkého Božieho diela! Svedkovia Jehovovi boli v podstate presvedčení, že Strážna Veža leží na vrchole Jehovovho vrchu a že od roku 1919 Jehova uviedol všetko do poriadku. Strážna Veža sa umiestnila ako mesto na kopci! V objemnej prorockej interpretácii Strážnej Veže jednoducho nie je nič, čo by umožňovalo čokoľvek iné ako to – Strážnu Vežu. Milióny ľudí, ktorí sa dali pokrstiť ako Jehovovi svedkovia, údajne stúpajú k Jehovovej hore.

Ako je však možné, že Jehova Boh už napravil všetky záležitosti, keď boli tisíce detí sexuálne zneužívaných detskými predátormi v zboroch SJ? A čo je ešte horšie, škaredá pravda, ktorá z toho vychádza, je to, že Betel sa sprisahala, aby chránila pedofilov pred stíhaním zo strany vyšších orgánov, ktoré sú Božím opatrením, ktorý má slúžiť ako náš minister v sekulárnom zmysle. Je Jehova Boh taký nespravodlivý? 

Čím to je, že sa Strážna Veža stala právnym protivníkom tých, ktorí boli okradnutí o svoju nevinu a boli vystavení psychickému týraniu týranov? Ak Jehova Boh uviedol všetko na pravú mieru, prečo je toľko obetí sexuálneho zneužívania medzi SJ, ktoré sú nútené uchýliť sa k súdnemu systému tohto sveta? Nie. Boh ečte neurovnal veci! Nikdy tu však nebola taká naliehavá potreba ako teraz, aby to urobil.

Otázka znie: Budeš stále mať dôveru v Jehovu, keď prinesie nivelačný nástroj spravodlivosti a práva proti Spoločnosti biblických a traktátnych spoločností Strážna Veža?Alebo budeš medzi mnohými, ktorí sa potknú, ako predpovedal Ježiš, keď Jehovov rozsudok predbehne organizáciu ako nečakaná nočná návšteva zlodeja? Budeš mať vieru vytrvať v jeho disciplíne?

Dôvod, prečo sú tieto otázky dôležité, je ten, že až po Veľkom Súžení sa hora Jehovovho domu zdvihne nad kopce – áno, ďaleko nad Strážnu Vežu! Kontext štvrtej kapitoly Micheáša súvisí práve s touto vecou. Prorok vyhlasuje, že je odhodlaný naďalej kráčať v Jehovovom mene, a to vo vzťahu k tomu, čo Jehova koná proti svojej organizácii: V ten deň,“ hovorí Jehova, „zhromaždím ľud, ktorý kríva, zozbieram rozohnaných a tých, s ktorými som zaobchádzal drsne. Z tých, ktorí krívali, urobím ostatok, a z tých, ktorí boli ďaleko zahnaní, mocný národ. Jehova bude nad nimi vládnuť ako kráľ na vrchu Sion odteraz až naveky.” – Micheáš 4:6, 7.

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com