Denný Text na streda 19. mája 2021:

“Čakaj naň! Lebo sa určite splní.” – Habakuk 2:3.

Je prirodzené, že túžime po splnení Jehovových úžasných sľubov. Keď sa však nespĺňajú podľa našich predstáv, mohlo by to viesť k tomu, že by sme poľavili v horlivosti. Mohli by sme sa dokonca vzdať v našom kresťanskom behu. (Prísl. 13:12) Niečo podobné sa odohralo začiatkom 20. storočia. V tom čase mnohí pomazaní kresťania očakávali, že svoju nebeskú odmenu dostanú v roku 1914. Ako sa verní kresťania vyrovnali s tým, že sa ich očakávania nenaplnili? Nevzdali sa svojho kresťanského behu, pretože sa sústreďovali v prvom rade na to, aby verne konali Božiu vôľu, a nie na nebeskú odmenu. Boli odhodlaní vytrvalo pokračovať v pretekoch o život. Aj ty určite túžiš po tom, aby Jehova posvätil svoje meno, obhájil svoje právo vládnuť a splnil všetky svoje sľuby. Buď si istý, že to všetko sa stane v čase, ktorý stanovil. Dovtedy sa naplno zapájaj do služby Bohu a nikdy nedovoľ, aby si pre nenaplnené očakávania v službe spomalil. w19.08 4 – 5 ods. 9 – 10

Prečo by preboha niekto čakal, že bude v roku 1914 vyvedený do neba? To znie úplne hlúpo. Ale, počkaj! Ak sa mýlim, opravte ma, ale či Strážna Veža dôrazne nepropagovala rok 1914 ako rok, keď kresťania mohli očakávať koniec sveta? Určite to tak bolo! Je to zaznamenané. V skutočnosti sa Strážna Veža stále chváli svojou prorockou zdatnosťou v tom, že dokáže dešifrovať nevyspytateľné sedemkrát dennu-chronologickú chronológiu proroka Daniela, aby zjavila inak nepoznateľný deň a hodinu Kristovho príchodu k moci v jeho Kráľovstve. 

A Strážna Veža to urobila znova začiatkom 70. rokov, čím podporila očakávanie, že pretože rok 1975 znamenal 6 000. rok od stvorenia Adama, mohli sme očakávať začiatok milénia, čo by samozrejme znamenalo koniec tohto sveta. Svedkovia Jehovovi všetci boli plní vzruchu s očakávaním roku 1975. Niektorí dokonca ukončili prácu, predali svoje domovy a firmy a pustili sa do služby na plný úväzok v očakávaní, že to prežijú v práci a v tom všetkom. Keď v nasledujúcich rokoch prišiel a odišiel rok 1975, desaťtisíce SJ boli rozčarovaní a opustili Organizáciu. 

Ale nebolo to tak, že Boh odložil hodinu súdu. Strážna Veža sa opäť jednoducho zmýlila. Ibaže Strážna Veža sa nikdy nemôže mýliť, ako to neskutočne dokazuje dnešný denný text! Na vine sú tí, ktorí uverili predpovediam Strážnej Veže! Čo znamená Strážna Veža hovorí implicitne, že ak čítate medzi riadkami, je to, že veriaci vytrvajú napriek rôznym a početným kameňom úrazu posiatym po ceste Strážnou Vežou! A to, čo naznačuje Strážna Veža, je úplne pravda. 

Problém je v tom, že Vedúci Orgán nemôže pripustiť, že sa Strážna Veža niekedy mýlila. Je to anatéma. Samozrejme, sem tam niekoľko úprav, to všetko je súčasťou procesu. Viete, svetlo je stále jasnejšie a to všetko. Ale je to tak? Naozaj? (Pozri článok: Je svetlo stále jasnejšie a jasnejšie?) Aj keď môžu byť jednotlivci za oponou pokorní a ja určite nie som sudcom žiadnej osoby, nemožno pripustiť, aby samotná Organizácia vyzerala ako niečo menšie ako žiarivé mesto na kopci, ktoré vždy vysiela neutíchajúci maják pravdy a svetla. Z Jehovovho hľadiska ide o modlárstvo!

Je organizácia zdrojom pravdy? Zo Strážnej Veže sa stal mýtický orákulum, ktorý vie všetko. Nemôže urobiť nič zlé. Nemali by to veriť žiadni kritici. Zneužívanie dieťaťa? Všetko sú to „klamstvá riadené odpadlíkmi!“ Avšak strážcovia modly sa prezradia tým, že zachovanie žiarivého imidžu Strážnej Veže si vyžaduje neustálu údržbu a dosť nečestnosti. Taká je povaha modiel. Potrebujú údržbu. Nezáleží na tom, či ide o neživú sochu, osobu alebo organizáciu. Majte na pamäti, že modlou je všetko, čo uberá na Božej sláve. Skúste napríklad vysvetliť katolíkovi, že ich uctievanie Márie ako Matky Božej alebo úcta svätých a kríža sú modloslužobné. Oddaný katolík to odmietne prijať. Vysvetlia, že tieto veci sú iba pomôckou pri bohoslužbách.

Rovnako je to aj so svedkami Jehovovými. Všetko sa točí okolo Organizácie. V jadre je tento „verný otrok“ v ich živote. Každé stretnutie – späť, keď sa konali stretnutia – by ste nikdy nezabudli počuť úctyhodné vyznamenania udelené vernému a diskrétnemu otrokovi za to, že v pravý čas poskytli tak bohatú zásobu úžasného duchovného jedla. Otrok má vzhľad, aký nemá žiadny iný človek na zemi. Chápe hlboké a skryté prorocké tajomstvá. Hovorí s takou autoritou! Nikdy sa nemýli, aj keď sa mýli. A keď sa mýli, je to tvoja chyba, ak v neho stratíš svoju vieru! 

Rovnako ako oddaný katolík, aj napriek ich uctievaniu chváliacim organizáciu, ani Jehovovi svedkovia by nikdy nepomysleli na to, že ich „čisté uctievanie“ je poškvrnené modlárstvom.  Neustále blokovanie Strážnej Veže však skutočne dokazuje zmysel. Všetci Jehovovi svedkovia vedia, že Kristus svojim nasledovníkom prikázal, aby „išli robiť učeníkov“. Svedkov Jehovových treba pochváliť za to, že urobili to, čo Pán prikázal. Je zaujímavé, že apoštol Pavol nabádal kresťanov, aby mali nohy obuté do dobrých správ. Dôvod tejto analógie je ten, že splnenie Kristovho príkazu „ísť“ by zvyčajne vyžadovalo chôdzu – chôdzu po ulici – chôdzu do domu, aby sa zapojili takzvaní domáci hospodári. 

Teraz však vševediaci otrok prikázal Jehovovým služobníkom, aby zostali. Nechoďte! Zostať doma! Zostaňte mimo ulicu! Nenavštevujte dom osôb, ktoré ste predtým kontaktovali. Nerobte domáce biblické štúdium v ​​súkromí svojho študenta Biblie. A stretnutie v sále Kráľovstva? – celkovo neprichádza do úvahy. Je to príliš nebezpečné a hlúpe. A rovnako tak otrok zvrátil uctievanie Jehovu, ktoré sa vykonáva už celé desaťročia. Nevadí, čo povedal Ježiš. Idol zavelil! Aké zradné – vzdorovať Kristovi pod zámienkou záchrany životov! Jehova pozná ľudí. Pozná tiež budúcnosť. Preto pred takmer tromi tisíckami rokov, skôr ako vôbec existovalo kresťanstvo, predtým, ako bol niekto pomazaný, hovoril Jehova so svojím ľudom v bode ďaleko do budúcnosti, keď by mal prísť Syn človeka, aby sa ho ujal. Keď to hovoríme s otrokom, Boh to jasne uvádza:

“Predošlé veci som vám oznámil už dávno, vyšli z mojich úst, ohlásil som ich. Konal som náhle a stali sa. Keďže som vedel, aký si tvrdohlavý, že tvoja šija je zo železa a tvoje čelo z medi, všetko som ti povedal dlho dopredu. Skôr ako sa to stalo, dal som ti to vedieť, aby si nemohol povedať: ‚Urobila to moja modla, moja drevená a kovová modla to prikázala.‘ Všetko si to videl a počul. Nebudeš to oznamovať? Odteraz ti budem hovoriť nové veci, prísne strážené tajomstvá, o ktorých si nevedel. Stvoril som ich len teraz, nie dávno. Predtým si o nich nepočul, aby si nemohol povedať: ‚Už o tom viem.‘ Nepočul si o tom ani si nevedel, v minulosti boli tvoje uši zavreté. Viem, že si veľký zradca a od narodenia ťa volajú previnilec. Ale kvôli svojmu menu zadržím svoj hnev a kvôli svojej sláve sa ovládnem a nezničím ťa. Prečistil som ťa, ale nie ako striebro, vyskúšal som ťa v taviacej peci trápenia. Kvôli sebe, kvôli sebe budem konať, veď ako by som mohol dopustiť, aby som bol znesvätený? Nikomu inému nedám svoju slávu.” – Izaiáš 48:3-11.

Aj keď pravdu o viditeľnej prítomnosti Ježiša Krista ustanovila vidina Premenenia už dávno a každý kompetentný študent Biblie by ju mal vedieť rozoznať, vznešený Otrok to nedokáže! Boh to pred ním zatajil. Prečo? Pretože Strážna Veža ako organizácia sa stala modlou pre Svekov Jehovových, bez toho, aby si to všimla väčšina z nich! Keby Vedúci Zbor skutočne dnes spoznal a učil pravdu o druhom príchode Ježiša Krista, určite by tvrdili, že to bol “ich idol čo to urobil“!

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com