V utorok 14. októbra

Praví ctitelia budú uctievať Otca duchom pravdou pretože Otec skutočne hľadá takých aby ho uctievali — Ján 4:23 _

Naše duchovné dedičstvo zahŕňa množstvo presných a cenných informácií z minulosti. Uvažujme napríklad o Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi. Títo patriarchovia a ich rodiny sa určite bavili o tom, ako sa páčiť Jehovovi. Preto nie je prekvapujúce, že bezúhonný Jozef odmietol sexuálnu nemravnosť, aby sa „neprehrešil proti Bohu“. (1 Moj 39,7-9) Kresťanské tradície sa tiež odovzdávali ústne alebo príkladom. Medzi nimi boli body týkajúce sa Pánovej večere, ktoré apoštol Pavol odovzdal kresťanským zborom. (1. Kor. 11:2, 23) Podrobnosti potrebné na to, aby sme Boha uctievali „duchom a pravdou“, sú dnes súčasťou jeho písaného Slova. (Ján 4:24) Biblia je určená na osvietenie celého ľudstva, ale my ako Jehovovi služobníci si to obzvlášť ceníme. w13 2/15 1:6

Komentár

Spoločnosť Strážna Veža sa môže chváliť praktizovaním pravého náboženstva, ale podľa Jakubovho listu sa forma uctievania, ktorú Jehova Boh a jeho syn, Ježiš Kristus, schvaľuje, sa vyznačuje tým, že zostáva bez poškvrny od sveta a stará sa o siroty a vdovy v čase ich núdze. Zostalo však vedenie organizácie Stráýna Veža alebo spoločnosť svedkov Jehovových, bez poškvrny od svetských hriechov a pokrytectiev? Jehova Boh určite vie, že to tak vôbec nie je! A keď sa právnici, vrátane svetských, Spoločnosti Strážna Veža, stanú právnymi protivníkmi obetí sexuálneho zneužívania detí v zboroch svedkov Jehovových, samými členmi a často aj vysoko postavenými, môže sa Spoločnosť Strážna Veža skutočne chváliť tým, že praktizuje pravdu alebo pravé náboženstvo? Namiesto toho, aby uctievali Otca duchom a pravdou, vedúci muži organizácie sa stali priamymi nepriateľmi Jehovu Boha a jeho Syna, Ježiša Krista, a s nimi sa potom bude zakrátko podľa toho aj zaobchádzať!

Ale aby sme neboli nespravodliví voči nášmu Stvoriteľovi, Bohu Jehovovi a jeho synovi, Ježišovi Kristovi, za to čo sa stalo s jeho moderným “vyvoleným” kresťanským celosvetovým národom, musíme vysvetliť veľmi dôležitý detail! To, čo sa stalo a deje dnes pred koncom kresťanského veku, je len opakovanie histórie Božieho národa počas posledných 3 500 rokov! Ich neustále zrady voči jeho Zmluve (aj keď pod vplyvom Satana Diabla)! Pod inšpiráciou apoštol Pavol napísal kresťanskému  zboru v Ríme: “Všetko, čo bolo napísané predtým, bolo napísané na naše poučenie, aby sme vďaka svojej vytrvalosti a úteche, ktorú dáva Písmo, mali nádej.” – Rimanom 15:4. Inými slovami, podľa svetských zdojov alternatívne pochopenie inšpirovaných slov: “Kto sa nepoučí z histórie, bude musieť ju zopakovať”! Alebo aj: “História sa opakuje”!

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com