Denný Text na Piatok 28. augusta 2015:

“Ale Ježiš im povedal: „Králi národov panujú nad ľuďmi a tí, ktorí majú moc, sa nazývajú dobrodincami. No vy nemáte byť takí. Ten, kto je medzi vami považovaný za najvýznamnejšieho, nech je ako najmladší a ten, kto druhých vedie, nech je ako ten, kto slúži.” – Lukáš 22:25, 26.

Kvôli ľudskej nedokonalosti môžu byť niektoré z Božích oviec pomalé na to, aby pochopili, čo od nich Jehova očakáva. Môžu zlyhať v konaní, ktoré je v súlade s biblickou radou, alebo môžu konať spôsobom, ktorý naznačuje nedostatok duchovnej zrelosti. Ako majú zboroví starší na to reagovať? Mali by napodobňovať Ježišovu trpezlivosť so svojimi učeníkmi, keď boli zaujatí, kto z nich sa stane najväčším v kráľovstve. Namiesto toho, aby s nimi stratil trpezlivosť, Ježiš naďalej učil svojich učeníkov a dával im láskavú radu o prejavení pokory. Umývaním nôh Ježiš poskytol lekciu o pokore, ktorú musia kresťanskí dozorcovia preukázať.

Komentár:

Z dôvodu ich úplnej slepoty Vládnuci Orgán a celé vedenie Svedkov Jehovových skutočne nechápe, čo od nich Jehova Boh očakáva. Pokiaľ ide o ochranu Jehovových oviec, určite neurobili nič, čo by bolo v súlade s biblickými požiadavkami zborových starších. Pokiaľ ide o veľmi pomalom pochopení, po Ježišovom vzkriesení sa svojim učeníkom začal pomaly objavovať v rôznych podobách. Pri jednej príležitosti ich pokáral za to, že sú nezmyselní a pomaly v chápaní, aby uverili všetkým veciam, ktoré hovorili proroci. Aké je to pravdivé ohľadne tohoto Riadiaceho Orgánu! Nie je to však iba ich neschopnosť pochopiť alebo prijať chyby o roku 1914 a všetkého, čo je k nemu pripojené!

Jehova Boh poveril svojich pastierov predovšetkým ochranou a obhajoby zákonných práv utláčaných a zraniteľných – príslovečných sirôt a vdov. Je to základná zásada kresťanstva! Prostredníctvom nedávneho verejného vyšetrovania Austrálskej kráľovskej komisie týkajúceho sa inštitucionálneho sexuálneho zneužívania detí bola takzvaná politika Strážnej Veže v oblasti sexuálneho zneužívania detí verejne odhalená ako absolútne odmietnutie kresťanstva a popieranie samotného Jehovu Boha! Jehova Boh bol doteraz veľmi trpezlivý a tolerantný, ale je tu bod, v ktorom sa už nebude s tým zmierovať. Nedovolí, aby sa k nemu pristupovalo tak neúctivo alebo aby jeho meno bolo hanobené obyčajnými pozemšťanmi!
Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com