Očkovanie je veľmi kontroverzná otázka. Očividne nikto nechce ochorieť na Covid. Existuje však množstvo dôvodov, prečo ľudia môžu váhať s očkovaním. Jednak sú nové lieky a očkovacie látky testované dlhší čas, aby sa zaistila ich bezpečnosť a účinnosť, ale kvôli pandémii boli všetky typické záruky zrušené! Ďalším znepokojujúcim faktorom je, že mRNA je nová technológia. Nikto nevie, aký dlhodobý účinok to môže mať! Vedúci Orgán až pred niekoľkými týždňami objasňoval, že očkovanie je osobnou voľbou. Strážna Veža má zrazu novú politiku. Všetci zamestnanci na plný úväzok musia nielen deklarovať svoj stav, ale očividne, pokiaľ neexistuje platný zdravotný dôvod, budú všetci povinní podať injekciu alebo opustiť službu na plný úväzok! Napriek tomu, že na Jehovových svedkov nebol kladený žiadny taký dopyt, od aktualizácie č. 7 vedúci predstaviteľ očkovanie očividne schválil.

Prezentuje sa to, ako keby kontroverzné injekcie schválil sám Boh Jehova! Ako sa uvádza v aktualizácii, Jehovovi svedkovia budú požehnaní, ak budú nasledovať pokyny Jehovovho kanála. Dôvodom je, aby svedkovia Jehovovi požívali vzácnu jednotu! To znamená, že ak sa nebudete riadiť pokynmi kanála, spôsobujete nejednotnosť – dokonca aj presadzovanie rozdelenia v zbore! Je veľmi znepokojujúce, že Strážna Veža ani nepriznala, že s experimentálnymi injekciami mRNA sú spojené riziká. Tisíce ľudí už zomreli. Státisíce ľudí mali nežiadúce reakcie. A napriek tomu to Vedúci Orgán predstavuje ako keby sám zostúpil z neba ako Boží kanál! Strážna Veža samozrejme používa aj techniku ​​manipulovania! Súčasne s aktualizáciou č. 7 prináša jw.org článok s otázkou, či sú Jehovovi svedkovia proti očkovaniu? Otázka je zodpovedaná v úvodnej vete: 

Nie. Svedkovia Jehovovi nie sú proti očkovaniu. Očkovanie považujeme za osobné rozhodnutie každého kresťana. Mnohí svedkovia Jehovovi sa rozhodli nechať sa už zaočkovať.

Dobre, je to osobné rozhodnutie, ale implikácia je, že pokiaľ nechcete byť označení ako ten, kto seje sebavedomie a rozdelenie v zbore, pokoríte sa a urobíte správne rozhodnutie nasledovaním Jehovovho kanála. Ak to urobíte, budete požehnaní! 

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com