Denný Text na piatok 1. januára 2021:

“Choďte a robte učeníkov z ľudí všetkých národov.” – Matúš 28:19.

Všetci verní Boží služobníci sa chcú naučiť, ako môžu svoju službu „úplne dovŕšiť“, čiže robiť v službe všetko, čo môžu. (2. Tim. 4:5) Je to tá najdôležitejšia a najnaliehavejšia práca! Avšak venovať službe toľko času, koľko by sme chceli, môže byť náročné. Svoj čas a energiu musíme venovať aj iným dôležitým činnostiam. Možno musíme denne tráviť veľa hodín v práci, aby sme sa dokázali postarať o seba a o svoju rodinu. Alebo máme ešte ďalšie rodinné povinnosti, sme chorí, bojujeme s psychickými problémami alebo s ťažkosťami, ktoré súvisia s pokročilým vekom. Ak nám okolnosti nedovoľujú tráviť v službe toľko času, koľko by sme chceli, nemali by sme byť smutní. Ježiš vedel, že nie každý bude môcť priniesť rovnakú „úrodu“, čiže venovať zvestovaniu dobrej správy o Kráľovstve rovnaké množstvo času. (Mat. 13:23) Jehova si veľmi cení všetko, čo robíme v službe, keď mu dávame to najlepšie, čo môžeme. (Hebr. 6:10–12w19.04 2 ods. 1 – 3

w19.04  2 ¶1-3

Definícia podľa slovníka : Sloveso „Choď“ (používa sa bez predmetu),  išlo,  zmizlo, zmizol, presunúť sa alebo pokračovať, najmä do alebo z niečoho: Ísť autobusom, opustiť miesto; odísť: Ľudia stále prichádzali a odchádzali. Ježiš bol vzkriesený. Zjavil sa učeníkom viackrát. Pri jednej príležitosti sa 11 apoštolov stretlo s Ježišom na hore v Galilei a Ježiš im povedal:Ježiš k nim pristúpil a povedal: „Dostal som všetku moc v nebi a na zemi. Preto choďte a robte učeníkov z ľudí všetkých národov, krstite ich v mene Otca a Syna a svätého ducha a učte ich dodržiavať všetko, čo som vám prikázal. A ja budem s vami po všetky dni až do konca tohto usporiadania sveta.“ – Matúš 28:18-20.

Po prijatí zasľúbeného svätého ducha učeníci konali tak, ako im prikázal Ježiš Kristus. Išli. Kázali. Učili. Krstili. Za posledných 10 mesiacov Strážna Veža pozastavila verejnú službu Jehovových svedkov. A nielen to! Každá sála kráľovstva a konferenčné sály boli zatvorené. Ako náhrada za prácu od dverí k dverám a za pouličnú službu dostali SJ pokyny, aby písali listy a telefonovali. Otázkou je, ako môžu Jehovovi svedkovia poslúchnuť Kristov príkaz „ísť“ so službou zostať doma? Všimnite si tiež, dôležitým aspektom Ježišovho príkazu bolo krstiť veriacich. Ako je možné niekoho pokrstiť vo virtuálnom stretnutí? A ak sú urobené špeciálne opatrenia na to, aby ste niekoho pokrstili, prečo sa tiež nestretnúť spolu ako v minulosti?

Štátne orgány spočiatku stanovili blokovanie na nie viac ako pár týždňov, aby „spomalili šírenie“ vírusu, ktorý je smrteľný iba pre veľmi malé percento populácie. To sa mi zdalo rozumné. Dva týždne sa zmenili na mesiace a teraz je to takmer celý rok! Väčšinou však štáty v USA zmiernili obmedzenia. Ľudia sú späť v práci. Deti chodia do školy na väčšine miest. Tu v Michigane majú deti možnosť zúčastniť sa triedy alebo ísť virtuálne. Michigane má i kostoly otvoren’e. Neexistuje zákon proti spoločnému stretávaniu sa pri bohoslužbách. Na iných miestach môžu platiť vládne obmedzenia. Neviem. Ale tu v Spojených štátoch je ústava zákonom krajiny. A prvý pozmeňujúci a doplňujúci návrh je dosť jasný. Nemôže existovať zákon, ktorý by obmedzoval slobodné vykonávanie náboženstva, ako je kázanie alebo pokojné zhromažďovanie sa.

Odstávku služby teda zákon nevyžaduje. Neexistuje zákon, ktorý by zakazoval svedkom Jehovovým vychádzať zaklopať na dvere alebo umiestniť svoje informačné vozíky na verejných uliciach. Neexistuje žiadny zákon, ktorý by ministrom mohol zabrániť v tom, aby išli do súkromných domov na spätnú návštevu alebo na biblické štúdium. Neexistuje zákon, ktorý by zakazoval svedkom Jehovovým stretávať sa v ich sálach kráľovstva! Už som to povedal. S rizikom, že otravujem svojich pravidelných čitateľov, to zopakujem znova. Cez leto pred novembrovými voľbami klepali republikánski dobrovoľníci každý týždeň v priemere na pol milióna dverí. Pomysli na to! Politickí stúpenci Trumpa sú pre svojho kandidáta horlivejší ako Jehovovi svedkovia pre svojho Boha!

Uzavretie Strážnej Veže je ešte tragickejšie preto, že teraz sú doma milióny ľudí, ktorí by doma obvykle neboli. Niektorí sú bez práce a milióny pracujú z domu. Ľudia sa navyše obávajú o budúcnosť. Sú vystrašení. Sú úzkostliví! Uvádza sa, že predaj Biblie stúpa. Ľudia hľadajú odpovede v Biblii. Aká zlatá príležitosť! Svedkovia Jehovovi môžu nielen dodávať Biblie vo viac ako 100 jazykoch, ale majú tiež odpovede na mnoho základných otázok, na ktoré ľudia myslia. Svedkovia Jehovovi môžu poskytnúť skutočné pohodlie a nádej na základe svojich znalostí Božieho slova a svätého ducha, ktoré dostali ako Kristovi služobníci. Keby svedkovia Jehovovi niekedy mali čas, aby svietilo ich svetlo, tak je to teraz!

Ale Vedúci Zbor nariadil Kristovým služobníkom, aby umiestnili svoje lampy pod kôš – takpovediac! Podľa Anthonyho Morrisa III je neuvážené a bláznivé vydávať sa na ulicu kázať. Posledná aktualizácia správneho orgánu informuje, že na koronavírus zomrelo viac ako 7 500 bratov a sestier. To je skutočne tragické. Ale v organizácii s viac ako 8,5 miliónmi to predstavuje necelú desatinu percenta, ale ide aj o to, aká bola úmrtnosť SJ vo všeobecnosti pred pandémiou!

Čo sa stalo so zdravým rozumom? Je známe, že starší ľudia sú najzraniteľnejší. Na vírus sa nakazili milióny ľudí. Niektorí nikdy ani neochorejú. Iní, napríklad prezident Trump a Boris Johnson, sa zo správneho zaobchádzania rýchlo spamätali! Nebolo by rozumné, aby sa starší SJ vyhýbali stretnutiam a možno obmedzili službu v teréne? Ak mladí a zdraví kresťania chodia do práce a do školy a pravidelne sa venujú rôznym činnostiam, prečo Strážna Veža zabránila SJ v poslúchnutí Pánovho príkazu „ísť“? Môže sa stať, že väčšina SJ je tajne šťastná, že zostane doma?

Obklopovaní učiteľmi podľa svojej chuti

Denný text cituje 2. Timoteovi 4: 5. V súvislosti s tým Pavol napísal toto: Slávnostne ti prikazujem pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých a mŕtvych, keď sa zjaví a príde vo svojom Kráľovstve: Hlásaj slovo, rob to s pocitom naliehavosti za priaznivých i nepriaznivých okolností, karhaj, napomínaj a nabádaj so všetkou trpezlivosťou a umením vyučovať. Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale budú sa obklopovať učiteľmi podľa svojej chuti, ktorí im budú hovoriť to, čo chcú počuť. Odklonia sa od pravdy a budú počúvať bájky. Ty však za každých okolností uvažuj triezvo, znášaj ťažkosti, konaj dielo evanjelistu, dôsledne konaj svoju službu.” – 2. Timotejovi 4:1-5.

Mnohí by súhlasili s tým, že sú to „ťažké obdobia“. Preto by mali kresťania, prinajmenšom podľa autority inšpirovaného apoštola, kázať slovo naliehavo a o to viac musia pracovať evanjelizátori a plne uskutočňovať svoju službu. Ako je možné, že po toľkých desaťročiach horlivého kázania, napriek nacistickej tyranie, podzemných stretnutí, mafiánskeho násilia, zákazov, hospodárskych depresií, vojen a všetkého ostatného, ​​teraz osem mužov nariadilo zastaviť verejné kázanie a spoločné stretnutia? Prečo milióny Jehovových svedkov ochotne vyhoveli?

Je zvláštne, naozaj strašidelné, že SV predstiera, že všetko je tak, ako to bolo pred pandémiou. Textové komentáre dnešného dňa hovoria skutočne za všetko. Po takmer ročnom uzamknutí by ste si mysleli, že spisovatelia Betelu môžu prísť s niečím relevantnejším – prinajmenšom online. Prečo vydavateľom nevydať pokyn, ako uskutočniť nevyžiadaný telefónny hovor? Prečo predstierať, že stále existuje nejaká služba v teréne?

Nie je to tak, že SJ už prestávajú znášať zdravé učenie Krista a apoštolov a sú radi, že im Vedúci Orgán šteklí ich uši? Je pochopiteľné, že po rokoch práce na nereagujúcich územiach by vydavateľov a priekopníkov mohlo unavovať klepanie na dvere, ktoré sa zriedka otvárajú. Niet pochýb o tom, že Jehovovi svedkovia sú obnosení a unavení z toho, že sa vhodne upravujú a každý týždeň, rok čo rok cestujú do sály kráľovstva, počúvajúc tých istých unavených rečníkov, študujú ten istý materiál’, znova a znova a bez porozumenia.

Uzatvorenie pandémie bolo akoby Božský dar! Môžete si byť istí, že mnohým unaveným ministrom a starším sa uľaví, keď vedia, že môžu sedieť doma vo svojich džínsoch a rifliach, písať listy, telefonovať a zachraňovať životy tým, že nebudú vonku! A Zoom to tiež veľmi uľahčuje. Super ľahké. Aj tak len sedíme a pozeráme sa na obrazovku počítača. Teraz VZ hovorí, že je to všetko, čo od nás Boh v týchto zložitých časoch očakáva. To je úžasná správa! Aleluja! Šteklenieuší, šteklenie uší!

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com