“A Boží pokoj, ktorý presahuje každé chápanie, bude strážiť vaše srdce a vašu myseľ prostredníctvom Krista Ježiša.” – Filipanom 4:7.

Ak si v srdci rozvíjame vďačnosť a nečakane nás zasiahne tragédia, dokážeme ju ľahšie zvládnuť. Možno sa dostaneme do situácie, ktorá zásadne zmení náš život. Môže to byť nevera manželského partnera, vážna choroba, smrť milovaného človeka alebo ničivá prírodná katastrofa. V takých chvíľach nás uteší a posilní, keď budeme rozjímať o požehnaniach od Jehovu. Pozrime sa teraz na to, ako sa s takýmito ťažkosťami vyrovnali niektorí bratia a sestry.

Komentár:

Hoci to nie je také jednoznačné alebo očividne katastrofálne ako život ohrozujúca choroba alebo prírodná katastrofa, napriek tomu jedna z najznepokojujúcejších a potenciálne otriasajúcich vecí, ktoré môžu Jehovovi svedkovia zažiť, je konfrontácia s pokrytectvom a omylom Strážnej veže. Alebo môžeme osobne trpieť zlým a neláskavým zaobchádzaním zo strany spolubratov alebo dokonca znášať bremeno drsných farizejských starších.  Naša osobná skúsenosť alebo dokonca svedok nevery druhých alebo pokrytectva vedúceho zboru môže byť rovnako zničujúce ako nevera partnera. Tí, ktorí zažívajú takéto kamene úrazu, potrebujú Boží pokoj, aby si strážil ich srdcia, aby nestratili vieru a nedovolili, aby sa naša nádej rozplynula.

Jedna vec, ktorá nám môže pomôcť, je naše vedomie, že nevera druhých, dokonca ani zo strany najvýznamnejších ľudí, neruší Božiu vernosť. Ani to neznižuje pravdu. V Biblii je množstvo príkladov neverných jednotlivcov, kráľov, kňazov a prorokov, ktorých Jehova nakoniec odsúdil a odstránil. Zamyslime sa nad správou staršieho v kresťanskom zbore v prvom storočí; brat menom Diotrephes, ktorý mal rád prvé miesto v zbore; ktorý ohováral apoštolov a odmietal s úctou prijať kohokoľvek od nich poslaného. A nielen to, Ján o ňom ďalej povedal:

“Akoby mu to nestačilo, nielenže sám neprijíma bratov s úctou,+ ale tým, čo ich chcú prijať, v tom bráni a snaží sa ich vylúčiť zo zboru.” 3. Jána 9. Predstavte si, že vás predsedajúci starší vyhodí zo zboru len preto, že ste boli pohostinní k bratovi, ktorý vás navštívil! Aké poburujúce! No očividne práve to niektorí trpeli. Niet pochýb o tom, že osoby, ktoré si boli vedomé tiesňovej situácie, mohli byť znepokojené skutočnosťou, že sa to vôbec mohlo stať. Ako by toto mohla byť Kristova kongregácia, ak sa niečo také deje? – niektorí možno uvažovali.

To isté sa deje teraz v rôznych podobách. A žiaľ, tí, ktorí zažijú takéto zlo, môžu prísť k záveru, že to nie je pravda. Ale v tom istom liste k zboru Ján postavil do protikladu zlé správanie Diotrefa s vernosťou iného brata, keď napísal: “Milovaný brat, nenapodobňuj to, čo je zlé, ale to, čo je dobré.+ Kto koná dobro, pochádza z Boha.+ Kto koná zlo, nevidel Boha.+ 12 O Demetriovi hovoria všetci iba dobre a svedčí o ňom aj jeho spôsob života, ktorý je v súlade s pravdou. Aj podľa nás je to dobrý brat a ty vieš, že hovoríme vždy pravdu.”3. Jána 11, 12.

Rovnako ako medzi Jehovovými svedkami sú zlí jednotlivci, dokonca aj v najvyššom úrade, určite existujú bratia, o ktorí majú dobrú povesť v pravde! Časť problému pre Jehovových svedkov však spočíva v tom, že Strážna Veža zaujíma také dominantné miesto v ich živote a predstavuje organizáciu ako bezproblémový duchovný raj. Nielen to, ale aj Vedúci Zbor prevzal plášť neomylného Božieho hovorcu. Takže neexistuje žiadna podpora pre spoluveriacich, ktorí sú konfrontovaní s rôznymi zlami vo vnútri, alebo uvedomenie si, že Boží hovorca pravdy nie je taký pravdivý.

V dôsledku toho si stále viac Jehovových svedkov kladie otázku: ‚Ako by to mohla byť Jehovova organizácia, ak je dovolené takým osobám pokračovať?’ Je tragické, že mnohí svoju vieru úplne opustili, niektorí po mnohých rokoch vernej služby. Ale ak dovolíme zlým skutkom alebo nevernosti druhých, aby určovali náš smer, našu vieru, nie je to priznanie, že nasledujeme mužov? Je lepšie riadiť sa apoštolovou múdrou radou, aby sme stále skúšali, či sme vo viere, a dokazovali, akí sme, aj keď to robíme ako človeka, ktorého ľudia vyhodili zo zboru. 

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com