Denný Text na sobotu 26. septembra 2020:

“Synovia pravého Boha si začali všímať, že ľudské dcéry sú krásne.” – 1. Mojžišova 6:2.

Satan zrejme pokúšal neverných anjelov nielen príležitosťou mať nemravný pohlavný styk, ale aj sľubom získať nad ľudstvom moc. Jeho cieľom bolo zrejme narušiť príchod sľúbeného potomstva ženy. (1. Mojž. 3:15) Nech už boli jeho plány akékoľvek, Jehova ich všetky ukončil tým, že spôsobil potopu. Tak v tom čase prekazil úsilie Satana a spurných anjelov. Nikdy nepodceňujme lákadlo nemravnosti alebo nebezpečenstvo sebectva. Anjeli, ktorí sa pripojili k Satanovi, predtým celé veky slúžili v prítomnosti samého Boha. No aj tak mnohí dovolili, aby sa v nich zakorenili a rozrástli zlé túžby. Podobne aj my slúžime v pozemskej časti Božej organizácie už možno celé desaťročia. No aj v tomto duchovne čistom prostredí sa v nás môžu zakoreniť nečisté túžby. (1. Kor. 10:12) Je nesmierne dôležité, aby sme stále skúmali svoje srdce, odmietali nemravné myšlienky a potláčali pýchu. (Gal. 5:26; Kol. 3:5) w18.05 25 ods. 11 – 12

Buričskí anjeli nepochybne mali v úmysle narušiť Boží zámer pri produkcii potomka ženy z 1. Mo.3:15. Ale Jehova Boh bez pochyby zmaril ich sprisahanie rozpútaním Veľkej Potopy! Odvtedy boli démoni prinútení vrátiť sa zo svojej fyzickej prítomnosti na Zemi späť do duchovnej ríše. Teraz sa démoni najviac usilujú postaviť proti druhému Kristovmu príchodu. Za týmto účelom majú medzi kresťanmi autoritatívnych mužov, ktorí sú prirovnávaní k ‘skalám ukrytým pod vodou’. Je zrejmé, že ponorené skaly nie sú nikomu nad vodou viditeľné. A presne o to ide! Nevinní kresťania si vôbec neuvedomujú existenciu ‘určitých mužov’ medzi nimi, ktorí sú synmi toho zlého!

A na rozdiel od často opakovanej lži Strážnej Veže o organizácii, ktorá je duchovným rajom a ‘duchovne čistým prostredím’, ako je uvedené vyššie, existuje vážne duchovné nebezpečenstvo v dôsledku toho, že spolu s námi hodujú aj skryté skaly! Júda odhaľuje, že takíto muži sú ‘pastieri, ktorí sa bez obáv kŕmia’.  Na rozdiel od viery, že odpadlíci existujú mimo zhromaždenia, inšpirované Písma jasne hovoria, že skutoční odpadlíci sú pomazaní, kresťanskí starší. Jude to dáva úplne jasne najavo a uvádza: “Lebo sa medzi vás vkradli istí ľudia, ktorí sú podľa Písma už oddávna určení na odsúdenie. Sú to bezbožní ľudia, ktorí nezaslúženú láskavosť nášho Boha zneužívajú na ospravedlnenie bezočivého správania a svojimi skutkami zapierajú nášho jediného majiteľa a Pána, Ježiša Krista.” – Júda 4.

Keď odkazuje na tých, ktorí sa preukážu falošnosťou voči svojmu majiteľovi a Pánovi, Júda naznačuje, že títo muži boli pôvodne kúpení – teda sú pomazaní. Boli to synovia Boží, rovnako ako anjeli, ktorí hrešili. Je pozoruhodné, že krátka Júdova epištola sa zmieňuje aj o situácii pred potopou a hovorí: “A anjelov, ktorí nezostali vo svojom pôvodnom postavení, ale opustili príbytok, ktorý im bol určený, drží vo večných putách v hustej tme, až kým nad nimi nebude vykonaný rozsudok vo veľký deň.”Júda 6. Odpadlí pomazaní Boží synovia dostanú rovnaký súd ako odpadlí anjeli – démoni. Ježiš o nich hovoril ako o zlých otrokoch, ktorí budú potrestaní čo najprísnejšie!

Situácia opísaná v Júdovi bude existovať v posledných dňoch, keď Jehova príde so svojím nespočetným počtom anjelov “aby vykonal rozsudok nad všetkými a aby všetkých bezbožných usvedčil zo zlých skutkov, ktoré bezbožne páchali, a zo všetkých otrasných vecí, ktoré proti nemu hovorili bezbožní hriešnici.“ – Júda 15. Rovnako ako ich predchodca Judáš, aj oni sa sami kŕmiaci pastieri stanú ochotnými spoločníkmi v démonickej schéme, aby dokázali naplniť celú mieru svojho hriechu, aby sa postavili proti Kristovi a zavádzali vyvolených, ako varoval Ježiš slovami:

“A ak vám niekto povie: ‚Pozrite, tu je Kristus!‘ alebo ‚Tam je!‘, neverte tomu. Lebo sa objavia falošní Kristovia a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby oklamali aj vyvolených, ak to bude možné. Vopred vás pred tým varujem. Preto ak vám ľudia povedia: ‚Pozrite, je na pustatine!‘, nechoďte tam. Alebo keď povedia: ‚Je vnútri v dome!‘, neverte tomu. Veď prítomnosť Syna človeka bude ako blesk, ktorý ožiari celú oblohu, od východu až po západ. Kde je mŕtvola, tam sa zhromaždia orly.” – Matúš 24:23-28.

Už sa démonom podarilo presvedčiť Jehovových svedkov, aby uverili, že Ježiš sa už vrátil, že jeho parúzia je neviditeľná; ale to najlepšie, alebo lepšie povedané – to najhoršie ešte len príde! Dôvod, pre ktorý nebude možné klamať vyvolených, je však ten, že súkromne zažijú prejav Ježiša Krista. Tak ako sa Ježiš zjavil svojim učeníkom (nie svetu) až po svojom zmŕtvychvstaní, počas posledných dní dôjde k slávnemu Kristovmu zjaveniu. Potom budú tí zlí hovoriť urážlivo o slávnych – slávni budú vyvolení, ktorí potom budú svietiť rovnako jasne ako slnko v Kráľovstve svojho Otca pred zmenou na duchovný život v okamihu! Príď, Pane Ježišu!

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com