Má Strážna veža vlastné jedinečné kritériá pre odpadlíctvo? Podľa Písma kritérium pre odpadlíctvo je to, keď niekto učí falošné evanjelium, ale so Strážnou Vežou sa zdá, že sa naberá širší význam, podľa ktorého sa dá človek klasifikovať ako odpadlík, akonáhle iba nesúhlasí s ich výkladom Písma.

V zásade, ak niektorý z Jehovových svedkov vysloví aj najmenšiu nezhodu so Strážnou Vežou, a to dokonca aj napriek obyčajnej trviálnej veci, pravdepodobne sa naňho bude hľadieť s podozrením a pravdepodobne sa bude považovať za odpadlíka. Do istej miery to závisí od dispozície starších v kongregácii, ale celá organizácia je takto naklonená.

Zoberme si napríklad skúsenosti čitateľa tejto webovej stránky, ktorý pred niekoľkými rokmi zdieľal článok, ktorý napísal s názvom Predstva rája . Toto bolo predtým, ako bol vylúčený zo zboru! Myslel si, že to môže byť povzbudivé pre niekoho v jeho kongregácii, ktorý bojoval proti depresii.

Tak to vytlačil a zdieľal to s touto osobou. Tento článok však nemal požadovaný účinok. Namiesto toho to príjemca odovzdal starším a brat, ktorý ho vytlačil, bol následovne vylúčený len preto, že v eseji uviedol, že človek by mal zabudnúť na nereálne kresby raja Strážnej Veže a použiť svoju vlastnú fantáziu.

Zdá sa, že iba zdieľanie článku s niekým, ktorý nebol preverený staršími a vedením potvrdený, sa považuje za akt odpadnutia. Nebolo by ďaleko od toho, aby sme povedali, že neposkytnutie riadnej úcty riadiacemu orgánu je najzávažnejším trestným činom, ktorého by sa mohol ktorýkoľvek z Jehovových svedkov dopustiť.

Slovo apostázia sa v gréckych písmach objavuje iba dvakrát. Raz v spojení s Pavlom, ktorého Židia obviňovali z apostazie proti Mojžišovi. Druhý odkaz na odpadnutie je v proroctve o človeku bez zákonnosti a o konečnom zjavení Krista. Pavol tvrdil, že deň Hospodinov sa nezačne skôr, ako priíde odpadnutie.

Podľa použitia v tejto pasáži, ako aj v hebrejských proroctvách, odpadnutie pochádza zhora nadol. Jednotlivci na periférii môžu urobiť chyby a byť neverní, ale to nie je apostázia, ktorej sa Písmo týka. Napríklad v Jeremiášovi 23:15 Boh povedal: “Lebo od Jeruzalemských prorokov vyšlo odpadnuie do celej zeme.“

To isté platí aj dnes. Vedenie spoločnosti Strážna Veža je zdrojom odpadlíctva. Odráža sa to v snahách, do ktorých sú schopní ísť, aby oklamali svedkov Jehovových, pokiaľ ide o samotné proroctvá, o ktorých tvrdia, že oni sú ich jedinými tlmočníkmi. Nevyhlasuje sa Strážna Veža za ‘triedu Jeremiáša’, ‘triedu Ezekiela’ atď.? 

A samozrejme, ich tajné desaťročné partnerstvo s OSN bolo hrubým aktom odpadnutia. Bezpochyby sa ich apostázia stane s časom zreteľnejšou. Je to tak preto, že keď Kristus skutočne príde do vedenia medzi vodcami svedkov Jehovových, postavia sa proti Ježišovi – ako antikristus!

32. kapitola Izaiášovho proroctva zobrazuje návrat Krista a jeho začiatok vlády ako nebeský kráľ. Dovtedy boli tí, ktorí boli slepí a niektorých nezmyselných a neprihlásených mužov považovali za veľkorysých a šľachetných. Ale všetko to sa zmení s príchodom Ježiša.

Toto dokonale popisuje súčasnú situáciu v rámci Strážnej veže. Svedkovia Jehovovi boli zahanbení v tom, že prijali všetko, čo pochádza z Bethelu, a pochválili verného otroka za jeho veľkorysé duchovné zásoby. Ale toto všetko sa však jasne ukázalo v nedávnej sérii článkov kritizujúcich Strážnu vežu z júla 2013!

Učenie spoločnosti je v mnohých ohľadoch nezmyselné. Napríklad vo svojom pokuse vysvetliť rybársku sieť tvrdia, že anjeli boli zodpovední za odvádzanie ľudí, ktorí neboli spôsobilí stať sa svedkami Jehovovými, a natrvalo ich zničili. 

Nie je to príklad rozprávania proti Jehovovi, čo je múdre, ako je uvedené nižšie v Písme? A keď niekto hovorí, čo je pravdivé a správne, nepodliehajú tomu, aby boli disciplinovaní a rozdrvení tými, ktorí sú považovaní za ušľachtilých a zásadných?

“Vtedy oči tých, čo vidia, už nebudú zatvorené a uši tých, čo počujú, budú venovať pozornosť. Srdce unáhlených bude premýšľať o poznaní a jazyk zajakavých bude hovoriť plynulo a jasne. Hlupáka už nebudú nazývať šľachetným ani podliaka vznešeným, lebo hlupák bude hovoriť nezmysly…

…a jeho srdce bude vymýšľať zlo, bude šíriť odpadlíctvo a hovoriť o Jehovovi klamstvá, hladného nechá hladným a smädného smädným. Prostriedky podliaka sú zlé, podnecuje k nehanebnému správaniu a klamstvom ničí biedneho, aj keď chudobný hovorí pravdu.” – Izaiáš 32:3-7.