Denný Text na štvrtok 22. apríla 2021:

“Chcem, aby si vedel, že v posledných dňoch nastanú kritické časy, s ktorými sa bude dať ťažko vyrovnať.” – 2. Timotejovi 3:1.

Narodil si sa po roku 1914? Ak áno, už od narodenia žiješ v „posledných dňoch“ tohto starého sveta. Ježiš predpovedal, že v posledných dňoch budú vojny, hlad, zemetrasenia, epidémie, pribúdajúca zločinnosť a prenasledovanie Jehovových služobníkov. Každý z nás už o týchto udalostiach počul. (Mat. 24:3, 7–9, 12; Luk. 21:10–12) Okrem toho sme svedkami spĺňania proroctva apoštola Pavla o tom, akí budú ľudia v posledných dňoch. My Jehovovi svedkovia sme presvedčení, že žijeme „v konečnej časti dní“. (Mich. 4:1) Keďže od roku 1914 uplynulo toľko času, musíme teraz žiť už v záverečnej časti „posledných dní“. Pretože koniec je tak blízko, potrebujeme poznať odpovede na dôležité otázky: Aké udalosti sa odohrajú v závere „posledných dní“? A do akej činnosti by sme sa mali dovtedy zapájať? w19.10 8 ods. 1 – 2

“Narodili ste sa po roku 1914?” Niet pochýb o tom, že si bol narodený po roku 1914! Všetci sme boli! Prečo vôbec klásť takú hlúpu otázku? Z miliárd dnes žijúcich pozemšťanov je len veľmi málo ľudí, ktorí sa narodili pred rokom 1914. A tých pár dnes žijúcich, ktorí sa narodili pred rokom 1914, by boli iba kojenci a ťažko by si uvedomovali svetové dianie, keď CT Russell vyhlásil. že národy už “mali svoj deň”. Je mi ľúto Jehovových svedkov, že sú pravidelne podrobovaní tak infantilnému vymývaniu mozgov, ako je toto. Cítim sa obzvlášť trápne za Vedúci Zbor a ich „pomocníkov“, ktorí chrlia takéto druhy informacií. Na tento druh pripomienok SV som reagoval roky a roky! Je to unavujúce. Pokiaľ však Strážna Veža zverejňuje takéto klamstvá, cítim, že je mojou povinnosťou ich upozorniť. Boh mi daj silu!

Ježiš najskôr naznačil, že ľudia žijúci v období vrcholiacej udalosti budú osobne svedkami všetkých predpovedaných vecí. Ježiš povedal: “Podobne keď to všetko uvidíte, vedzte, že Syn človeka je blízko, pri dverách.” – Matúš 24:33. Podľa Strážnej Veže však jediným spôsobom, ako si môžeme byť vedomí toho, že žijeme v posledných dňoch, je štúdium dejín minulého storočia! V súčasnej podobe nikto osobne nevidel všetky veci, ktoré Ježiš predpovedal. Aj Strážna Veža pripúšťa, že nie všetky predpovedané veci sa stali. Začali napríklad ľudia odpadávať od strachu? Odpoveď je nie!

Keď rok 1914 ustupuje ďalej do minulosti, mladá generácia čoraz viac negramotných a málo vzdelaných osôb vie veľmi málo o prvej svetovej vojne a pandémii španielskej chrípky. Okrem toho je absurdné predpokladať, že Boh od nás očakáva, že svoju vieru založíme na niečom, čo sa stalo pred viac ako sto rokmi! Pozrime sa podrobnejšie na miniatúru dôkazov Strážnej Veže. Napríklad otázka „prenasledovania Jehovovho ľudu“. Tento článok cituje Lukáša 21:12, kde Ježiš povedal: “Ale než sa to všetko stane, ľudia na vás vztiahnu ruku a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás. Budú vás vodiť pred kráľov a miestodržiteľov pre moje meno.” Evanjelium podľa Marka dodáva významný detail: Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. A deti sa postavia proti rodičom a dajú ich usmrtiť. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá až do konca, bude zachránený.” – Marek 13:12, 13.

Teraz, s ohľadom na uvedené, poďme prehodnotiť výrok Strážnej Veže. Videl si veci, ktoré Ježiš predpovedal? Je pravda, že niektorí Jehovovi svedkovia sú uväznení v islamských oblastiach a teraz boli uväznení aj v Rusku. Ale stáť pred guvernérmi a kráľmi? Najbližšie k tomu je nechutná podívaná Geoffreyho Jacksona pred austrálskou kráľovskou komisiou, ktorá vyšetruje žalostné nesprávne zaobchádzanie so sexuálnym zneužívaním detí v spoločnosti Strážnej Veža! Jacksonovo vystúpenie pred súdom bolo kritikou Krista, nie svedectvom na jeho meno! Keby to bola čestná vec, prečo sa o tom Strážna Veža nezmieňuje?

Môže Riadiaci Orgán poukázať na akýkoľvek prípad, keď členovia rodiny vydali svojich príbuzných na smrť? Samozrejme, že nie; zo zrejmého dôvodu, že nie je nezákonné byť kresťanom v krajinách, kde sa darí Jehovovým svedkom! Čo by sa stalo, keby mladí SJ strávili pár rokov v koncentračnom tábore za to, že mali výhrady vo svedomia? Prinajmenšom majú podporu svojej rodiny a bratov! Ježiš predpovedá niečo, čo sme nevideli a čo si my sami vieme len ťažko predstaviť. Ak vezmeme vážne to, čo je napísané v Biblii, a nenecháme sa tak ľahko oklamať, mohli by sme začať tušiť, čo má prísť!

Ľudia úplne nevnímajú, čo sa deje vo svete. To je zámerné. Pár ľudí sa vlastne zaujíma o to, čo sa deje. Nie veľa. Nikto v spoločnosti Strážna Veža určite nie je bdelý a neuvedomuje si, že Anglo vojnový stroj je pod kontrolou a odhodlaný vrhnúť svet do vojny. A môžete si byť istí, že táto nadchádzajúca vojna nebude obmedzená na nejaké vzdialené miesto. Rusko a Čína majú technologické prostriedky na to, aby v priebehu niekoľkých minút zasiahli akýkoľvek národ a miesto na Zemi! Táto schopnosť má aj Amerika. Nebude to teda ako za 1. svetovej vojny, keď piloti dvojplošníkov s krídlami s plátnom zhadzovali ručné granáty z otvoreného kokpitu. Čoskoro budeme svedkami strašidelných videní a veľkých znamení na nebesiach! 

Len si predstavte, aký zmätok sa prevalí v mysliach Jehovových svedkov, keď ich indoktrinácia z roku 1914 narazí na realitu! Ako povedal Ježiš, mnohí sa potknú a budú sa nenávidieť a zradia jeden druhého! Vojny vždy menia spoločnosti. Táto nadchádzajúca vojna bude pre Ameriku smrteľnou ranou – oslavovanou krajinou slobodných a domovom odvážnych. Je to dokonca tak napísané v proroctve! Svedkovia Jehovovi budú nepochybne považovaní za nepriateľov štátu – bez ohľadu na to, aký štát a systém bude po havárii zavedený. Potom sa kresťania obrátia proti sebe, tak ako to predpovedal Ježiš.

Pokiaľ ide o degradáciu spoločnosti, kvôli ktorej bude ťažké zvládnuť kritické časy v posledných dňoch, ako som už niekoľkokrát zdôraznil, Pavol nepovedal, že muži sa v posledných dňoch budú postupne stávať zlovestnejšími. Povedal, že s poslednými dňami bude ťažké vyrovnať, pretože ľudia budú takí bezbožní. Boli sme svedkami postupnej civilizačnej korupcie. Čím ste starší, tým viac ste tento proces videli. Tento proces však predchádza začiatku posledných dní. V jednej veci má však Strážna veža pravdu: Koniec je blízko!

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com