Denný Text na Štvrtok 16. októbra 2014:

“Jehova je blízko tých, ktorých srdce je strápené bolesťou, zachraňuje tých, čo sú zdrvení.” – Žalm 34:18.

David čelil mnohým nepríjemným okolnostiam vo svojom živote. (1 Sam. 30: 3-6) Jeho inšpirované slová ukazujú, že Jehova poznal jeho pocity. (Ž 56: 8) Boh pozná aj naše pocity. Keď sme „zlomení v srdci“ alebo „drvení v duchu“, priťahuje nás k nemu. Toto nám samo osebe môže poskytnúť určitú mieru útechy, ako to urobil David, ktorý spieval: “Veľmi sa radujem z tvojej vernej lásky, lebo si videl moje trápenie a vieš, aké muky prežívam.” (Ž 31: 7) Ale Jehova si viac než len všimne naše utrpenie. Podporuje nás poskytovaním pohodlia a povzbudenia. Jedným zo spôsobov, ako to robí, sú kresťanské stretnutia. Stres spojený s nespravodlivosťou Satanovho sveta nás môže unaviť. Stretnutie s našimi bratmi nás osviežuje a pomáha nám udržať si radosť zo slúžby Jehovovi. W12 4/15 5:14, 15

Komentár:

Strážna Veža vybudovala imaginárny svet, svet, v ktorom nie sú žiadne problémy, nespravodlivosti – takzvaný duchovný raj. Podobne ako mnoho iných kultov, ktoré existujú v satanovom svete, Strážna Veža presvedčila Jehovových svedkov, že všetky ich problémy, všetky krivdy a nespravodlivosti sú navonok – v satanovom svete. Riešenie útlaku a odrádzania je teda možné nájsť iba v kráľovskej sále. Čo ak však samotný zbor je zdrojom odrádzania a nespravodlivosti? Ak je to tak, potom svedkovia Jehovovi nemôžu očakávať od spoločnosti Strážna Veža žiadne sympatie!

Pre rastúci počet rozčarovaných svedkov Jehovových dnešné verše majú ešte väčší význam! Jehova je blízko k tým, ktorí boli zneužití násilníkmi. Potešuje tých, ktorí sú zlomení v srdci nad pokrytectvom a bezcitlivosťou, ktorým ich vystavujú vodcovia organizácie! 

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com