“A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa. Lebo toto sa najprv musí stať, ale koniec nepríde hneď.“ – Lukáš 21:9.

Od rozpadu ZSSR sa spojenie Anglo/NATO považuje za jedinú superveľmoc! Jej armáda bombardovala a napadla množstvo krajín – počnúc Srbskom v roku 1999. Odvtedy koalícia pod vedením USA napadla Irak, Afganistan, Líbyu a Sýriu a zriadila takmer tisíc vojenských základní po celom svete, väčšinou obklopujúce Rusko a Čínu. Uskutočnilo sa množstvo ďalších takzvaných zástupných vojen, ako napríklad v Jemene a naposledy na Ukrajine.

Žiadna z týchto vojen a nepokojov však nie je splnením toho, čo Ježiš predpovedal. Ako to vieme? Pretože tieto vojny neviedli k totálnej vojne; menovite „národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu“, aj keď sa ešte len uvidí, k čomu povedie prebiehajúca vojna na Ukrajine! Súčasná ruská vojenská operácia na Ukrajine, predávaná v západných médiách ako „nevyprovokovaný útok“, sa v skutočnosti pripravovala mnoho rokov!

Na rozdiel od mediálneho bielenia CIA-MI6 od prevratu na Ukrajine v roku 2014 vojenská mašinéria Anglo-Amerikanska vyzbrojuje a cvičí rôzne nacistické milície na Ukrajine — najvýraznejšie prápor Azov s cieľom viesť vojnu proti prevažne etnickému ruskému obyvateľstvu v odštiepeneckých republikách Donecku a Lugansku. A tiež sa ukázalo, že Spojené štáty tajne prevádzkovali viac ako dve desiatky laboratórií na výrobu biologických zbraní na Ukrajine!

Odmietnutie zo strany NATO čo i len zvážiť často opakované obavy Ruska o bezpečnosť naznačuje, že vojnoví plánovači na Západe zámerne vyprovokovali Moskvu k invázii ako zámienku na začatie toho, čo ruský minister zahraničných vecí opísal ako „totálnu hybridnú vojnu“ proti Rusku, izolovať a ekonomicky rozdrviť poprednú svetovú jadrovú veľmoc!

Je to nebezpečná konfrontácia vzhľadom na skutočnosť, že vojenská operácia na Ukrajine priviedla dva bloky národov vyzbrojené jadrovými zbraňami na pokraj vojny. Niet pochýb, že práve preto Ježiš povedal „neľakajte sa“! Podľa okrajového odkazu v NWT prrekladu Biblie sa „nepokoje“, ktoré Ježiš predpovedal, že musia nastať, môžu týkať nepokojov a povstaní a odporu voči zavedenej autorite; povstanie a politické nepokoje.

Keďže sme boli tyranizovaní zbytočnými blokádami a poburujúcou politickou šikanózou, ako sú nepokoje organizované establišmentom, a teraz zažívame začínajúcu utečeneckú infláciu, v dôsledku ktorej sú benzín a potraviny pre najchudobnejších nedostupné, v Európe aj v Amerike je pripravená pôda pre rozsiahle nepokoje, dokonca aj občiansku vojnu, a povstanie. Skutočné nepokoje!

Ale v Satanovom dome zrkadiel nie je nič také, ako sa zdá. Rusko nemusí byť primárnym cieľom hybridnej vojny, ktorá teraz prebieha. Vzhľadom na skutočnosť, že Moskva už očividne predvídala a pripravila sa na takéto nepriateľské akcie a dokáže obstáť voči sankciám uvalenými na ňu, a skutočnosť, že krajiny produkujúce ropu sa snažia obísť petrodolárový systém!

A toto opatrenie, podľa ktorého všetky nákupy ropy a plynu vo Svete sa musia obchodovať v amerických dolároch — zrútenie svetovej rezervnej meny môže byť konečným cieľom a nevyhnutnou katastrofou na uskutočnenie zamýšľaného Veľkého Resetu. Je to presne tak, ako to opísal ruský minister — „totálna hybridná vojna“ — ale len zdanlivo proti Rusku. Skutočným cieľom vojny je odstránenie Ameriky a Európy! SJ sú oboznámení s tým, čo Biblia hovorí:

“Lebo ľudia budú milovať samých seba, budú milovať peniaze, budú sa vychvaľovať, budú pyšní, rúhači, neposlušní rodičom, nevďační, neverní, bez lásky k členom rodiny, neprístupní akejkoľvek dohode, ohovárači, bez sebaovládania, divokí, bez lásky k dobru, zradcovia, tvrdohlaví, povýšeneckí, budú milovať pôžitky, a nie Boha.” 2. Timotejovi 3:2-4.

Pravidelní čiatelia tejto stránky vedia, že mojím hlavným posolstvom je odmietnutie ústrednej doktríny Strážnej Veže, že Kristova parúzia a posledné dni sa začali v roku 1914. Len pre zopakovanie, apoštol Pavol nepovedal, že muži sa v posledných dňoch stanú (akoby postupne) milovníkmi samých seba a všetkých ostatných. Nie, dôvod, prečo sa posledné dni budú vyznačovať kritickými obdobiami, s ktorými sa bude ťažko vyrovnať, je ten, že ľudia už budú takí!

Bezbožní a zároveň skorumpovaní. Zdá sa, že to je bod, v ktorom je teraz svet. Inými slovami, skaza civilizácie nie je proces, ktorý sa odohráva v posledných dňoch! Je to všeobecný stav spoločnosti, keď sa začínajú posledné dni; preto je ťažké sa s nimi vysporiadať! Zamyslite sa nad súčasnou situáciou v Európe. V rámci drakonických sankcií proti všetkému ruskému bolo skonfiškovaných viac ako 300 000 000 000 USD z vkladov ruskej rezervnej meny v centrálnych bankách používaných na uľahčenie finančných transakcií v rôznych menách.

V reakcii na to Rusko už nebude predávať plyn a ropu v dolároch alebo eurách, ktoré sa dajú ľahko ukradnúť. Od 31. marca musia všetky národy nepriateľské voči Rusku platiť v rubľoch! Nemecko je závislé od Ruska asi 40 % svojho plynu. Nedá sa len tak jednoducho nahradiť! Namiesto toho, aby plnili požiadavky Ruska, nie sú nemeckí politici otvorení žiadnej dohode a sú ochotní zničiť celý priemyselný sektor ekonomiky!

A zároveň vnútiť prídel plynu 83 miliónom občanom. Podľa jedného analytika Williama Engdahla sa nemecký priemysel bez plnej dodávky zemného plynu z Ruska zrúti približne do jedného mesiaca! Ťažko sa už dnes dá vysporiadať s kritickými časmi! Nemecký minister, ktorý pripomína neslávne známe posledné slová Márie Antoinetty „nech si jedia svoj koláč“, odporučil ľuďom, aby nosili teplejšie svetre, a tak potrestali Putina!?

Vzhľadom na skutočnosť, že čas konca — inak známy ako posledná časť dní, záver, ako aj posledné dni — nezačína treskom, ale skôr, keď sa králi severu a juhu začnú navzájom pretláčať, čo potom vyústi do záplavy sily, sa zdá logické, že vojny a nepokoje, ktoré musia prísť ako prvé pred totálnou, globálnou vojnou, znamenajú aj začiatok času záveru. Niet divu, že Ježiš varoval svojich učeníkov, aby bdeli, lebo Syn človeka príde ako zlodej v noci!

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com