Denný Text na utorok 16. marca 2021:

V posledných dňoch prídu posmievači, ktorí sa budú vysmievať tomu, čo je správne. (2. Petra 3:3)

S blížiacim sa koncom Satanovho systému môžeme očakávať stále väčšie skúšky vernosti Bohu a jeho Kráľovstvu. Pravdepodobne sa budeme stretávať so stále väčším posmechom. Jedným z dôvodov môže byť naša kresťanská neutralita. Musíme pracovať na svojej vernosti už dnes, aby sme zostali verní aj počas veľkého súženia. Počas veľkého súženia nastane zmena, pokiaľ ide o bratov, ktorí vedú pozemskú časť našej organizácie. V určitej chvíli budú všetci pomazaní, ktorí sú ešte na zemi, zhromaždení do neba, aby sa zapojili do armagedonskej vojny. (Mat. 24:31; Zjav. 2:26, 27) To znamená, že vedúci zbor tu už nebude. Veľký zástup však bude naďalej organizovaný. Povedú nás spôsobilí bratia spomedzi iných oviec. Bude potrebné, aby sme týchto bratov verne podporovali a riadili sa pokynmi, ktoré dostanú od Boha. Bude od toho závisieť naše prežitie. w19.10 17 ods. 13 – 14

Písmo je nepochybne dnes splnené ohľadne proroctva: Veď Jehova na vás zoslal ducha hlbokého spánku a zatvoril vaše oči – vašich prorokov, zahalil vaše hlavy – vašich vidiacich.” – Izaiáš 29:10. Predpokladám, že by sa dalo považovať za pokrok, že po storočí biblického výskumu Strážna Veža konečne prišla na to, že všetci vyvolení budú spolu s Kristom v nebi, keď bude satanský svet konečne zničený. Ako inak by Boh mohol onedlho rozdrviť Satana pod našimi nohami? (Rimanom 16:20) Ale táto práca riadiaceho orgánu smerujúca do neba však nie je správna. Nájdu sa „schopní bratia“, ktorí by sa ujali vedenia? Áno. Ale…

Tu je problém. Všetko, čo Strážna Veža v súvislosti s proroctvami učila, je podvod! Ježiš neprišiel do svojho Kráľovstva v roku 1914. Neviditeľná prítomnosť sa vtedy nezačala. V skutočnosti neexistuje nič také ako neviditeľná parúzia! Ježiš bol vždy neviditeľne prítomný so svojimi učeníkom! Či nepovedal Kristus, kde sú dvaja alebo traja v jeho mene, bude v ich strede? Nie je to neviditeľná prítomnosť? A nezabezpečil nás Ježiš aj to, že bude so svojím učeníkom po všetky dni až do …?

Existuje veľa dôvodov na zosmiešňovanie propagátorov tohto masívneho podvodu, ale to si od nás Jehova Boh nepraje. Fantázia Strážnej Veže z roku 1914 sa zrúti sama. Boh to prirovnáva k vysoko vyvýšenému múru, ktorý sa v okamihu zrúti! Netreba dodávať, že žiadne množstvo vápna a sadry nezvládne bleskovú záplavu tyranie. Strážna Veža tu tvrdí, že Druhý príchod Krista je históriou, že prvá svetová vojna a pandémia španielskej chrípky boli jedinečné a naplnili proroctvo takým spôsobom, že nie je možné budúce naplnenie.  Zvážte, čo je uvedené v knihe Rozhovory z Písma ohľadne témy Posledné dni ako odpoveď niekomu, kto by mohol naznačiť, že budúca generácia by nemohla lepšie zodpovedať proroctvu. 

“To je zaujímavá otázka a odpoveď zdôrazňuje skutočnosť, že naozaj žijeme v „posledných dňoch“. Ako? Nuž, súčasťou znamenia, ktoré dal Ježiš, je aj vojna medzi národmi a kráľovstvami. Ale čo by sa dnes stalo, keby sme na splnenie znamenia museli čakať až do vypuknutia ďalšej totálnej vojny medzi superveľmocami? Takú vojnu by sotva niekto prežil. Takže Božie predsavzatie, podľa ktorého tu majú byť prežijúci, naznačuje, že sme dnes veľmi blízko konca tohto starého systému.‘”

Čo by sa stalo, keby Amerika išla do vojny s Ruskom a Čínou, ako to zamýšľa impérium britskej mašinérie? Nepochybne sa použijú zbrane hromadného ničenia. Nejde ani tak o otázku „či“, ale skôr „kedy“? Je to, akoby Vedúci Orgán nikdy nečítal Bibliu. Alebo možno neveria alebo nedôverujú Bohu. To, čo hovoria, je pravda – totálna vojna medzi superveľmocami by bola jadrovou vojnou a tú by už nebolo možné prežiť! Nezmienil sa Ježiš práve o tejto veci, keď povedal: “Lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od začiatku sveta až doteraz a aké nikdy viac nebude. Keby neboli tie dni skrátené, nikto by sa nezachránil. Ale kvôli vyvoleným budú tie dni skrátené.” – Matúš 24:21, 22. Ak by veľké súženie bolo iba likvidáciou organizovaného náboženstva, prečo by musel Boh zasiahnuť, aby skrátil dni, inak by neprežili? Teraz si môžeme lepšie uvedomiť, prečo Boh už dávno položil otázku:

“Kto je slepý, ak nie môj služobník, a kto je taký hluchý ako posol, ktorého posielam? Kto je taký slepý ako ten, ktorého som odmenil, taký slepý ako Jehovov služobník?” – Izaiáš 42:19. Je zrejmé, že nikto nie je taký slepý ako vodcovia Jehovových svedkov. To, čo hovoria, je nemožné, je presne to, čo predpovedal Ježiš – súženie ako žiadna iná pohroma, ktorá sa kedy stala, súženie také katastrofické, že iba božský zásah zabráni úplnému vyhynutiu ľudskej rasy! Netreba dodávať, že Vedúci Orgán bude nútený “jesť svoje slová” – veľa zbytočných slov. Budú ponížení. Vznešení králi organizácie sa ocitnú v žalári. Strážna Veža bude zdiskreditovaná. Presne tak, ako hovorí Písmo: Pýcha človeka bude ponížená a povýšenosť ľudí bude pokorená. Len Jehova bude v ten deň vyvýšený.” – Izaiáš 2:17.

Možno je najlepšie, že ľudia vôbec netušia, čo sa stane. Strach môže byť paralyzujúci. Preto Ježiš bezpochyby predpovedal, že ľudia od strachu odpadnú. Jehova bude otriasať svetom! Pozitívne je, že Jehova má na sklade niečo celkom úžasné. Skutočná prítomnosť Krista bude viditeľná – prinajmenšom pre povolaných, vyvolených a verných oviec! Parousia je to isté ako manifestácia a zjavenie Krista. Súženie bude prerušené kvôli vyvoleným, nie preto, aby prežili, pretože nikto nebude žiť ďalej v tele po Armagedoen, iba veľký zástup! Prerušenie súženia umožní konečné zapečatenie, ktoré bude zahŕňať zjavenie Ježiša Krista svojim verným ovciam! To je to, čo bolo predznamenané Premenením. 

Vo svete po súžení satanovo zviera ožije – akoby späť z priepasti smrti! Ale potom príde kráľovstvo. Potom bude plne funkčný. Presne tak aj pozemskí králi Božieho Kráľovstva. Budú celkom schopní. V skutočnosti budú svietiť rovnako jasne ako slnko v Božom kráľovstve. Ježiš a Diabol budú vládnuť svetu súčasne počas krátkeho časového obdobia, ktoré sa inak nazýva čas konca a posledná časť dní, o ktorých Písmo uvádza, že budú trvať 42 mesiacov. Vyvolení, ktorí uvidia Krista, budú jeho svedkami v plnom zmysle slova. Vydajú svedectvo, že videli Ježiša. Sú symbolizovaní ako dvaja svedkovia, ktorí stoja vedľa pána Zeme. Králi zeme sa potom zhromaždia na miesto zvané Armageddon tak, že sa stanú protivníkmi a zabijakmi zapečatených Božích synov!

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com