Denný Text na sobotu 2. januára 2021:

“Diabol… je klamár a otec klamstva. (Ján 8:44)

Satan svojimi klamstvami o smrti ohovoril Jehovu. Medzi tieto klamstvá patrí aj učenie, že ľudia sú po smrti trápení v pekle. Táto náuka však stavia Boha do zlého svetla. Prečo? Lebo pod jej vplyvom si ľudia myslia, že Boh, ktorý je zosobnením lásky, je rovnako krutý ako Diabol. (1. Jána 4:8) Aké pocity to v tebe vyvoláva? A čo je ešte dôležitejšie, aké pocity to vyvoláva v Bohu? Veď Boh nenávidí krutosť vo všetkých jej podobách! (Jer. 19:5) Satanove klamstvá o smrti podkopávajú vieru v Kristovu výkupnú obeť. (Mat. 20:28) Ďalším satanským klamstvom je, že človek má nesmrteľnú dušu. Keby to bola pravda, žili by sme večne a Kristus by nemusel dať za nás svoj život ako výkupné. No nezabudnime, že Kristova obeť je tým najväčším prejavom lásky k ľudstvu v dejinách. (Ján 3:16; 15:13) Náuka o nesmrteľnosti duše vlastne učí, že tento vzácny dar nemá žiadnu cenu. Predstav si, aké pocity to vyvoláva v Jehovovi a jeho Synovi! w19.04 14 ods. 1; 15 – 16 ods. 8 – 9

Satanov vplyv na svet netreba podceňovať. Pôvodná lož, ktorú had predal Eve, že „pozitívne nezomrieš“, bola udržiavaná počas posledných 6 000 rokov v rôznych formách, ako je reinkarnácia a nesmrteľná duša, ktorej učili cirkvi. Diablov vplyv je o to zreteľnejší, že je všeobecne známe, že široko akceptovaná Kniha pravdy, inak známa ako Svätá Biblia, veľmi jasne učí, že smrť je zastavenie života a všetkého vedomia. Ale na tom tak veľni ani nezáleží. Všetky veľké denominácie učia lži – nielen o podstate duše, ale aj o samotnom Bohu. Strážna Veža skutočne žiarila jasným svetlom do tmy, ktorá pokrýva takzvaný kresťanský svet – bojovala za dávno skryté základné pravdy. Nemali by sme však predpokladať, že to, čo sa hovorí o Jehovovej pozemskej organizácii, je nedotknuteľné. Práve naopak. Protivník vždy túžil po tom, čo patrí Bohu. Zlý v minulosti úspešne sa snažil získať Boží ľud a jeho majetok!

Vezmime si napríklad Šalamúna. Jehova sa Dávidovmu synovi zjavil dvakrát. A pretože Šalamún prosil o múdrosť, Boh mu štedro poskytol hlboké poznanie a porozumenia, ktorý nikto iný nemal. Šalamún však Jehovu stále neposlúchal. Boh ho varoval, aby nerozmnožoval manželky pre seba. Šalamún neposlúchol! Získal 700 manželiek a 300 konkubín. Boh varoval Šalamúna, že ženy z iných národov odvrátia jeho srdce od Boha. Šalamún neposlúchol! Šalamún kvôli ich vplyvu staval chrámy a modly pre svoje stovky manželiek, ktoré tak miloval, uctievajúcich démonov! Šalamún napísal Príslovia a Kazateľ. Solomon dokonca vytvoril príslovie: “Lepšie je na tom chudobný, ale múdry chlapec ako starý, ale hlúpy kráľ, ktorý už nemá dosť rozumu, aby sa dal varovať.” – Kazateľ 4:13.

Z najmúdrejšieho muža tohoto dňa v minulosti sa nakoniec stal starý a hlúpy kráľ. V dôsledku jeho odpadnutia bol národ roztrhnutý na dve časti a nikdy sa skutočne nezotavil! Potom tu bol zbor z prvého storočia. Pokiaľ boli apoštoli nažive, ich vplyv držal odpadikov pod kontrolou. Ale keď postupne zomierali zlí muži a podvodníci sa množili a v čase Konštantína bol zbor pohltený Rímskou ríšou! Nikdy nebolo nič, čo by sa vzdialene podobalo pôvodnému zhromaždeniu nesúcemu pravdu, až do moderných čias a modernému vzhľadu Jehovových svedkov v čase C.T. Russella.

Keď sa znovu objavil pomazaný zbor a ľudia pre Božie meno, zmenil Satan taktiku. Ten zlý má v skutočnosti rôzne triky, ktoré používa. Pre tých navonok Satan presadzuje hranicu, že Strážna Veža je nebezpečný kult. Trinitári sú oklamaní, keď veria, že Jehovovi svedkovia nie sú ani kresťanmi! Ale Diabol má pre Jehovových svedkov špeciálny balík lží! Klamár ich oklamal, aby verili, že Satan už nemá žiadny vplyv na Strážnu Vežu. Ako geniálne! Ako stredisko pre fungovanie Satana, ktoré Boh pripúšťa, má Strážna Veža v pravde klamný vplyv na každého. Základom pre klam je klamstvo, podľa ktorého Kristus už prišiel – že neviditeľná parúzia sa začala v roku 1914.

Na tejto základnej lži je postavená celá klamná štruktúra, ako je napríklad klamstvo, že organizácia je duchovným rajom, že čisté uctievanie už bolo ustanovené a mnoho ďalších. Preto proroctvo vykresľuje klamstvo ako obielenú stenu, ktorá si vyžaduje neustále udržiavanie sadry. Aby demonštrovali mocný klam, ktorým sa v súčasnosti zmocňujú Jehovovi svedkovia, požiadajte ich, aby vysvetlili, čo je to znamenie šelmy – 666, ktoré odsúdení dostanú na svoje čelo alebo ruku. Jehova považuje tých, ktorí prijímajú túto značku, za postihnutých „zraňujúcim a zhubným vredom“. Od roku 1922 sú na verejnosti označovaní ako odmietajúci živého Boha. Ich politické schémy nie sú úspešné a trpia mukami! Duchovne sú nečistí. – Revelation Grand Climax strana 223

Dôležitou otázkou je dôvod, pretože SV tvrdí, že ľudia už boli označení, počnúc rokom 1922! Dôvod, prečo to SV učí, je ten, že tvrdia, že hlava divej šelmy dostala smrteľný úder a zázračne sa zotavila počas prvej svetovej vojny a obraz šelmy ožil v podobe Spoločnosti národov. Dôvodom, prečo sú nútení si vyrobiť taký nezmyselný výklad, je ten, že zviera dostane úder v dôsledku násilného vysťahovania Satana a jeho anjelov z neba, keď sa dostane k moci Božie kráľovstvo. Zo Strážnej Veže vyplýva, že každý človek na svete už bol nútený uctievať tento obraz pod bolesťou smrti. Kde je dôkaz? SV je skromná v detailoch, napríklad o tom, ako bolo zabránené tým, ktorí nezískajú známku, nakupovať a predávať.

Niektorí SJ môžu tieto otázky považovať ako nedôležité. Čo však v prípade, ak sa Strážna Veža mýli? Čo ak zviera nebolo zabité a oživené? Nakoniec, môžete vysvetliť, ako bolo anglo-americké duo tak dobré ako mŕtve v dôsledku ich víťazstva nad Nemeckom počas prvej svetovej vojny? Čo ak šarlátovo zafarbené zviera nevystúpilo z priepasti? Čo ak k nadvláde ôsmeho kráľa ešte nedošlo? Čo ak celé ľudstvo nebolo nútené uctievať hovoriaci obraz šelmy? Čo to bude znamenať pre vás a vašich blízkych, ak bude v budúcnosti nastolená tyranská svetová vláda? Ste v omyle, že na vás nebude mať dosah? Čo ak zdanlivé dobročinné jahňacie zviera začne v budúcnosti hovoriť ako drak – vydávať príkazy, ktoré majú kompromitovať našu vieru? Čo ak sa hodinová skúška nezačala v roku 1914, ako tvrdí Strážna Veža? Čo ak sa súd nad Božím domom neuskutočnil v roku 1918, ako to učí Strážna Veža?

Stojí v opozícii a povyšuje sa

Čo ak sa Strážna Veža postaví proti Kristovi? Nemožné, hovoríš? Zamysli sa znova. Vedúci Zbor už odvolal Ježiša tým, že nariadil Jehovovým svedkom, aby zostali doma a nezvestovali verejne! Pamätajte na to, že činnosť Satana je vedená Mužom Bezprávia. A kto je vlastne tento Muž Bezprávia? Strážna Veža tvrdí, že je to duchovenstvo svetského Kresťnstva! Zamysli sa ale znova. Prečítajte si kontext. Pavol napísal o parúzii a „našom zhromaždení k nemu“. Potom apoštol varoval bratov, aby sa nenechali rýchlo otriasť z nášho rozumu alebo vystrašili písomnými správami, ktoré sa vydávali za apoštolov, alebo autoritatívnymi oznámeniami, ktoré vyhlasujú, že prítomnosť sa začala a deň Pána je tu.

Nebola Strážna Veža jediným zdrojom oznámení ohlasujúcich, že sa začalo Božie kráľovstvo a neviditeľná prítomnosť Ježiša Krista v roku 1914? Pavol ďalej povedal pod inšpiráciou: Nedajte sa nikým a ničím oklamať, lebo skôr ako príde ten deň, musí nastať odpadnutie a prejaví sa človek nezákonnosti, syn zničenia. Je to protivník, ktorý sa vyvyšuje nad všetko, čo sa nazýva bohom a čo sa uctieva. Posadí sa v Božom chráme a pred všetkými sa bude vydávať za boha. Nepamätáte si, že som vám o tom hovoril, keď som bol u vás?” – 2. Tesalonočanom 2:3.5.

Čo nepríde? Jedným slovom: Ježiš Kristus! Prítomnosť a prejav Krista sa nezačnú, pokiaľ odpadnutie nebude na prvom mieste. Inými slovami, odpadlíctvo bude bezprostredne predchádzať náhlemu a neočakávanému príchodu Ježiša Krista. Majte na pamäti, že Šalamún bol múdry a diskrétny. Neprestával však stále počúvať Boha. A stal sa odpadlíkom a uviedol do omylu celý národ. Judáš, ktorého Ježiš označoval ako „syna zničenia“, sedel za veľkonočným stolom s Ježišom a ostatnými apoštolmi. A 11 apoštolov ani nevnímalo, keď do neho vošiel Satan a prinútil svojich spoluobčanov, aby zradili Ježiša.

Podľa Strážnej Veže k odpadnutiu, ktoré prichádza ako prvé, došlo pred 1700 rokmi! Žiadna cirkev v celom kresťanstve však nikdy nehlásila prítomnosť Krista. Iba Strážna Veža od roku 1979. Tento klam je mocný. Pretože Jehovovi svedkovia sa nesprávne domnievajú, že Ježiš už začal vládnuť, medzi Jehovovými čistými ľuďmi nemôže vzniknúť odpadlíctvo. Medzitým sa Vedúci Zbor zrušením slov Ježiša Krista o zvestovaní sa povýšil nad každého boha a objektu uctievania – vrátane jediného boha Ježiša Krista!

Na začiatku roku 2021 sú USA uviaznuté v existenčnej kríze. Globalizmus a populizmus sú uzavreté v zápase smrti. Iba jeden môže prežiť! Globalisti pod vedením koruny a mesta Londýna majú v úmysle eliminovať USA ako republiku! Ak k tomu dôjde, nebude mať nikto právnu ochranu. Ak centrálne banky koordinujú rýchly kolaps menového a finančného systému – čo je v ich silách – potom by mohol byť zavedený systém, ktorý vyžaduje, aby všetci občania sveta zložili nejaký sľub spojenectva so svetovou vládou! Toto už zamýšľa inštalovať Ôsmy kráľ Zjavenia! V súčasnej podobe je OSN papierovým tigrom. Má však zavedenú byrokratickú infraštruktúru. Ak sa moc prenesie z národných štátov, potom by mohla fungovať ako svetová vláda.

Google bude čoskoro mať v prevádzke superpočítač, ktorý je taký výkonný, že bude schopný dešifrovať všetko, vrátane všetké bankové účty, kryptomeny a vojenské komunikácie – všetko! Čína je tiež v pretekoch kvantovej nadvlády. S takouto silou by sa mohla jediná vláda stať všadeprítomnou – kontrolovať všetko a sledovať všetkých! Pri kvantovom výpočte by mohla byť kryptomena vytvorená a kontrolovaná jedinou superbankou. Potom by bolo možné zabrániť tomu, aby tí, ktorí nedajú svoje spojenectvo šelme, môcť nakupovať alebo predávať. Tých, ktorí odmietnu vyhovieť, bude možné ľahko identifikovať a vylúčiť. Vidíš teraz, prečo kladiem otázku o smrti a vzkriesení šelmy? Satan má oveľa väčší vplyv, ako si predstavuješ. A Strážna Veža nemá ani potuchy o tom, čo sa chystá ísť dole a skoncovať!

Komentáre a otázky zasielajte n adresu: joelsky@tutanota.com