O skutočnej slobode človeka na tejto planéte Zem nám hovorí apoštol Pavol vo svojom druhom inšpirovanom liste Korintskému zboru slovami: ‘Jehova je duch, a kde je Jehovov svätý duch, tam je sloboda’.

Pozrime sa do histórie a všimnime si, že obyvatelia Rímskej ríše, medzi ktorými žili aj raní kresťania, boli pyšní na svoje zákony, súdnictvo a občianske slobody! Lenže moc a sláva tohto impéria bola však vybudovaná na lopote otrokov!

V istom období otroci tvorili až 30 percent populácie. Otroctvo a sloboda boli teda pre bežných ľudí nepochybne horúcou témou, o ktorú sa zaujímali aj kresťania. Apoštol Pavol vo svojich listoch často písal o slobode. 

Napriek tomu cieľom apoštola však nebolo dosiahnuť ani sociálnu ani politickú reformu, po ktorej ľudia v tom čase túžili. 

Ranní kresťania sa nespoliehal ani na ľudských vládcov ani na inštitúcie bojujúce za slobodu. 

Pavol a jeho bratia robili všetko, aby úprimným ľuďom oznámili dobré posolstvo o Kráľovstve, aby pochopili, akú veľkú hodnotu má výkupná obeť Ježiša Krista. Pavol upriamoval pozornosť spolukresťanov na ZDROJ PRAVEJ SLOBODY!

Jo