Denný Text na stredu 2. septembra 2020:

Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. (Ján 6:44)

I keď môžeme iným pomáhať spoznať Boha, naša úloha pri tom nie je najdôležitejšia. (1. Kor. 3:6, 7) Jehova je ten, kto k sebe priťahuje ľudí. To, či niekto zareaguje na dobré posolstvo, závisí od toho, aké má srdce. (Mat. 13:4–8) Pamätaj, že hoci bol Ježiš najväčším Učiteľom, aký kedy žil, väčšina ľudí neprijala jeho posolstvo. Preto by sme nemali byť sklamaní, keď veľa ľudí nechce počúvať správu, ktorú im zvestujeme. Keď budeme v službe súcitní, prinesie to pozitívne výsledky. Budeme z nej mať väčšiu radosť. Zažijeme šťastie, ktoré pramení z dávania. A ľudia, ktorí sú „správne naklonení k večnému životu“, ľahšie prijmú dobrú správu. (Sk. 13:48) Preto „kým máme na to príhodný čas, robme dobro všetkým“. (Gal. 6:10) Potom zažijeme radosť z toho, že oslavujeme nášho nebeského Otca. (Mat. 5:16) w19.03 25 ods. 18 – 19

Článok Strážnej Veže, z ktorého bol prevzatý denný text, vyšiel v marci 2019. Presne o rok neskôr akoby niekto prepol vypínač a zrazu sa svet zastavil. Všetko bolo odstavené. Lietadlá, vlaky, výletné lode, továrne, školy, obchody, všetko okrem nemocníc a takzvaných základných organizácií. A Strážna Veža nielenže uzamkla každú sálu kráľovstva, ale Betel pozastavil aj zvestovateľskú službu! Aj napriek tomu, že sa odstávky nariadené štátom rušia, obmedzenia Strážnej Veže zostávajú v platnosti! Podľa toho, čo je uvedené vyššie, teda spoločnosť SV už nie je v pozícii, aby osobám uľahčila prijímanie dobrých správ. To by malo byť zrejmé. Podľa ich vlastných slov už Jehovovi svedkovia neprinášajú slávu nebeskému Otcovi. Vedúci Zbor im to nedovolil. To je veľmi vážna vec!

V knihe Malachiáša Jehova obviňuje svoj národ, že mu nedali slávu, ktorú si zaslúži! V prvej kapitole knihy Jehova obviňuje svojich kňazov z nedbanlivosti za to, že obetovali chromé zvieratá. V poslednom verši prvej kapitoly im Boh pripomína svoje postavenie a hovorí im: “Veď som veľký Kráľ,“ hovorí Jehova vojsk, „a moje meno bude vzbudzovať bázeň medzi národmi.” – Malachiáš 1:14. V úvodnom verši druhej kapitoly Boh ďalej hovorí: Kňazi, mám pre vás prikázanie. Ak ho nebudete počúvať a nevezmete si k srdcu, že máte oslavovať moje meno,“ hovorí Jehova vojsk, „prekľajem vás a zmením vaše požehnanie na prekliatie. A už som ho aj zmenil na prekliatie, lebo si neberiete k srdcu moje prikázanie.” – Malachiáš 2:1, 2.

Aj keď je kniha Malachiáša zjavne adresovaná izraelským kňazom, ktorí boli potomkami Leviho, ktorý bol otcom kmeňa, ktorý nesie jeho meno a ktorí boli ustanovení za kňazov izraelského národa, v skutočnosti hovorí Jehova ďaleko do budúcnosti pomazaným kresťanom, ktorí podľa apoštola Petra tvoria kráľovské kňazstvo a svätý národ. V liste sa ďalej píše, že by mali široko-ďaleko hlásať výnimočnosti Toho, ktorý ich povolal z temnoty. Je zrejmé, že ‘Levi’ je považovaný za Božieho veľkňaza a posla zmluvy. Jehova o ňom povedal: “Moja zmluva s ním bola zmluvou života a pokoja. To všetko som mu dal, aby bolo jeho srdce naplnené bázňou. Bál sa ma a mal úctu pred mojím menom. V jeho ústach bol zákon pravdy a na jeho perách sa nenašla nespravodlivosť. Chodil so mnou v pokoji a úprimnosti a mnohých odvrátil od zlej cesty. Lebo pery kňaza majú strážiť poznanie a uňho majú ľudia hľadať poučenie, lebo je poslom Jehovu vojsk.” – Malachiáš 2:5-7.

V skutočnosti je Ježiš Kristus veľkňazom a sprostredkovateľom Novej Zmluvy. Nedá sa povedať o nijakom nedokonalom človeku, že v jeho ústach bol zákon pravdy. Naopak, Ježiš o sebe povedal: ‘Ja som pravda’! Ako by tiež mohla byť pravda o Levimu, že ‘na jeho perách sa nenašla nijaká neprávosť’? Kresťanský spisovateľ pravdivo povedal o všetkých ľuďoch: Ale jazyk nemôže skrotiť nikto z ľudí. Je neovládateľný, plný smrtiaceho jedu a ubližuje. Ním chválime nášho Otca Jehovu, ale aj preklíname ľudí stvorených „na Božiu podobu“. Z tých istých úst vychádza žehnanie i preklínanie.” – Jakub 3:8-10.

Takže bezpodmienečne sú kňazi ‘Leviho’, čo znamená, Krista, pomazaní kresťania, ktorí slúžia pri symbolickom duchovnom oltári. Pretože v kresťanskom usporiadaní už nie sú potrebné zvieracie obete, skutočnou obeťou je takzvané ovocie pier, ktoré oslavuje Boha. Je pravda, že je zrejmé, že ‘kňazi’ organizácie prinášajú Jehovovi chromé obete! Písanie listov a telefonické zvestovanie? Je to skutočne tak? Aké je to chromé! Ako ukazuje dnešný text, Boh už ich požehnanie zmenil na prekliatie. Aj keď hovoria o slave Otca vo verejnej službe, nie je to pravda! Neexistuje verejná služba! Ich vlastné slová sú prekliatím!

Týmto to však nekončí. Zvážte Malachiáša 2: 3, 4: “Zničím semeno, ktoré ste zasiali, a vmetiem vám do tváre hnoj, hnoj zvierat, ktoré obetujete na svojich sviatkoch, a vás vynesú spolu s ním. Vtedy zistíte, že toto prikázanie som vám dal preto, aby moja zmluva s Lévim zostala v platnosti,“ hovorí Jehova vojsk.” Opäť nehovoríme o doslovnom siati semien alebo obetovaní zvierat. Našťastie nie sme povinní prinášať obete zvierat, ktoré by predstavovali zabitie zvieraťa, čo by znamenalo nepríjemnú úlohu likvidácie jatočného tela a hnoja. Predstavte si, že Jehova je tak rozhorčený z neúcty, ktorá mu bola ukázaná, že kňazom rozmazáva trus zabitého zvieraťa po tvárach! Och, aký hnus!

V kresťanskom usporiadaní ‘semeno’ symbolizuje pravdu, ktorú zasievame do poľa. Pre Jehovových svedkov prichádza ‘semeno’ v podobe literatúry Strážnej Veže, Biblií, časopisov, traktátov a kníh a v poslednej dobe aj internetových videí. Starodávne slávnosti predznamenávali moderné zhromaždenia a konvencie. Okrem Pamňtnej Večere sa za najdôležitejšiu udalosť roka považujú každoročné regionálne zjazdy. Rovnako ako mnoho proroctiev, predovšetkým Joel, a veľká časť Izaiáša, malo Malachiášovo proroctvo súvisieť s násilným koncom Strážnej veže! Pretože Vedúci Zbor a všetci, ktorí sú s nim spojení, zaobchádzali s Bohom s takým pohŕdaním, Jehova sa rozhodol liečbu vrátiť – akoby im mal na tvári rozmazávať trus! Boh použije teraz objavujúceho sa ôsmeho kráľa na úplné pošliapanie duchovného majetku, ktorý vlastnili svedkovia Jehovovi.

Ako povedal Ježiš, ‘mnohí budú potknutí’, ôsmy verš ďalej hovorí: Ale vy ste odbočili z cesty. Vašou vinou mnohí porušujú zákon. Nedodržali ste zmluvu, ktorú som uzavrel s Lévim,“ hovorí Jehova vojsk. „Preto spôsobím, že vami budú všetci ľudia pohŕdať a budete ponížení, lebo ste sa nedržali mojich ciest a neboli ste nestranní pri uplatňovaní zákona.“ – Malachiáš 2:8, 9. Fakty sú jasne viditeľné všetkým! Strážna Veža zničila pravdu, ktorou boli poverení. Aj keď neexistuje žiadny štátny zákaz verejnej služby, ktorú Jehovovi svedkovia vykonávali po celé desaťročia, kňazi z Bételu sa uspokoja s tým, že armáda vydavateľov pod ich vedením ponúka chromé obete. Trest za zaobchádzanie s Jehovom s opovrhnutím bude prísny!

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com