Deviaty žalm je prvý akrostický žalm. Je to víťazná pieseň, ktorú majú spievať tí, ktorí vyšli víťazne z útoku divého zvieraťa v čase konca! V úvodných veršoch sa uvádza:Jehova, budem ťa chváliť celým svojím srdcom, budem rozprávať o všetkých tvojich obdivuhodných skutkoch. Budem sa z teba radovať, budem nad tebou jasať, budem spievať chvály tvojmu menu, Najvyšší. Keď sa moji nepriatelia dajú na ústup, potknú sa a zahynú pred tebou. Obhajoval si ma a dopomohol mi k právu, posadil si sa na trón a súdiš spravodlivo.”Žalm 9:1-4.

Chváliť Boha je najvyšším povolaním ľudstva. Boh všetko stvoril a všetko vie a všetko vidí! Najlepšie zo všetkého je, že Jehova je dobrý, milujúci a spravodlivý. Preto bude Boh v určitom okamihu povinný vo veľkom zasahovať do ľudských záležitostí. Ľudia môžu vyvodiť nesprávny záver z toho, že Boh doteraz zjavne nezasiahol. Ako vieme, že žalm je prorocký? Zamysli sa nad ďalším úsekom verša: Pokarhal si národy a zničil si zlých, navždy si vymazal ich meno. Nepriatelia sú naveky spustošení, zbúral si ich mestá, nezostane po nich ani pamiatky.”Žalm 9:5, 6.

Izrael viedol veľa vojen. Niektoré z týchto vojen povolil Boh. V skutočnosti Jehova prikázal svojmu ľudu, aby išiel do boja proti národom, ktoré obsadili krajinu, ktorú Boh sľúbil Abrahámovmu potomstvu, a vyhladil ich. O stáročia neskôr si David pripevnil meč a zaviazal sa dokončiť krvavú úlohu, ktorú nedokázali dokončiť jeho predkovia. Napriek tomu vieme, že Boh má v úmysle vzkriesiť aj takých zlých a odporných, ako boli tieto kanaánske kmene. To zahŕňa aj notoricky známych hriešnikov zo Sodomy a Gomory, ktorých spálil oheň a síra, čo pršali z neba, o ktorých Ježiš povedal, že povstanú na súde a odsúdia niektorých izraelských ľudí, ktorí ho odmietli.

Ak je to pravda, nemožno povedať, že starovekým ľuďom, mestám a národom, ktoré boli vykorenené a zničené, boli ich mená navždy a naveky vymazané. Nie, títo starovekí ľudia mohli byť zabití ako nepriatelia Boha, ale neutrpeli to, čo Zjavenie nazýva druhou smrťou, čo je trvalá neexistencia. To znamená, že Dávidov žalm v skutočnosti hovorí k budúcej vojne, ktorá sa má viesť na mieste zvanom Armagedon. Tí, ktorí bojujú proti Jehovovým pomazaným, keď Kristus stojí vedľa nich v tom, čo je známe ako parúzia, budú zničení a prestanú navždy existovať! Ich mená budú vymazané z Jehovovej knihy života. 

“Ale Jehova bude vládnuť večne, posadil sa na svoj trón, aby nastolil právo. Spravodlivo bude súdiť obývanú zem, nad národmi bude vynášať spravodlivé rozsudky. Jehova je bezpečným úkrytom pre utláčaných, bezpečným úkrytom v čase tiesne. Jehova, tebe dôverujú všetci, ktorí poznajú tvoje meno, lebo neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.”Žalm 9:7-10.

Jehova bol vždy Vládcom. Boh sa nikdy nevzdal svojho trónu. Všemohúci však vo svojej múdrosti dovolil trúfalému anjelovi vládnuť nad svetom. Ide o dočasné povolenie! Ako povedal apoštol Pavol, Božou vôľou je, aby bolo stvorenie vystavené márnosti. Zo dňa na deň je čoraz jasnejšie, že ľudskí vládcovia pod vplyvom toho, o ktorom Ježiš povedal, že je otcom lži a vrahom, inak známym ako Satan Diabol, nemôžu poskytnúť žiadnu spravodlivosť ani ochranu pred nešťastím. Práve naopak. Na svet prichádza čas núdze, aký nemá obdoby.

Ježiš naznačil, že to bude udalosť vyhynutia vyvolaná démonickou zúrivosťou. Ak sa tieseň neskráti, nikto neprežije. Chvála Bohu, že nám dal vedieť, čo sa bude diať. Škoda ľudí, ktorí odmietajú poznať Jehovu. Škoda tých bývalých SJ, ktorí sa nechali potknúť. Škoda pre Strážnu Vežu, ktorá zakopla milióny ľudí a priniesla pohanu na Jehovovo meno. Napriek tomu všetkému Jehova poskytne záchranu tým, ktorí mu skutočne dôverujú. Jehova je pravdivý. Je lojálny. Nikdy neopustí tých, ktorí ho hľadajú. Čo hovorí písmo? Každý , kto bude vzývať Jehovovo meno, bude spasený. Deviaty žalm hovorí za zosnulých svätých a tých, ktorí budú v budúcnosti zabití, a uvádza:

“Spievajte chvály Jehovovi, ktorý býva na Sione, rozprávajte o jeho skutkoch medzi národmi. Ten, ktorý vykonáva pomstu za krv utláčaných, na nich pamätá, nezabúda na ich volanie o pomoc.”Žalm 9:11, 12. Ako je možné, že niekto, kto býva na Sione, chváli Boha za to, že jeho krv bola pomstená? Ak sú na Sione a chvália Boha, očividne by boli nažive. Ak sú nažive, ako môžu pomstiť svoju krv? Osobný známy Ježiša a jeden z jeho obľúbených apoštolov, Peter napísal:

“Na túto záchranu sa neúnavne vypytovali proroci, ktorí prorokovali o nezaslúženej láskavosti určenej pre vás, a usilovali sa o nej dozvedieť čo najviac. Skúmali, kedy a za akých okolností sa na Kristovi splní to, o čom ich podnecoval prorokovať duch, ktorý bol v nich a ktorý už predtým prorokoval o Kristových utrpeniach a o tom, ako bude neskôr oslávený. Bolo im odhalené, že neslúžia sami sebe, ale vám. Ohlasovali vám to, čo ste teraz počuli od ľudí, ktorí vám s pomocou svätého ducha zoslaného z neba oznámili dobrú správu. Týmto veciam túžia porozumieť aj anjeli.”1. Petra 1:10.12.

Dávid nie je považovaný za jedného z prorokov, ako Izaiáš, Ezechiel alebo Jeremiáš; ale aj tak bol prorokom. Svätý duch ho inšpiroval, aby napísal o spasení, ktoré sa má zjaviť v závere súčasného systému vecí! Anjeli pozorne sledovali Dávidov život. Niektorí sa nepochybne aktívne podieľali na jeho ochrane pred jeho mnohými nepriateľmi. Určite sú si vedomí mnohých žalmov, ktorých napísanie bolo inšpirované, a veľmi sa zaujímajú o ich význam a naplnenie. Ako prorok Dávid vopred písal o Kristovom utrpení, ale aj o utrpení tých, ktorí sú v spojení s Kristom v záverečnej fáze!

Vo fáze, keď Michael aktívne rozpútava svoju vojnu proti Diablovi a jeho svetu. Hoci Dávid sám nevedel, písal o mučeníctve ostatných z potomstva ženy.  Pavol zjavil, že svätí, ktorí prežijú až do prítomnosti Pána, budú vzkriesení v okamihu. V smrti nezaspia ani len na chvíľu. Ich premena z tela na ducha bude okamžitá a budú postavení po boku Krista na vrchu Sion. Takto budú môcť prosiť Jehovu, aby pomstil ich krv, o čom Dávid spieval v nasledujúcom verši: Zľutuj sa nado mnou, Jehova, pozri, ako ma trápia tí, čo ma nenávidia, zľutuj sa, ty, ktorý ma vytrhávaš z brán smrti. Potom budem rozprávať o tvojich chvályhodných skutkoch v bránach dcéry Sionu a radovať sa, že si ma zachránil.” Žalm 9:13, 14.

Dávid sa mnohokrát priblížil smrti. Boh ho zachránil. Žiaden človek však nikdy nezažil spásu, ktorá bude zjavená. Dokonca aj Ježiš zomrel a bol pochovaný. Dávid tiež spieval o jeho smrti a povedal: „Nenecháš mojho ducha v šeole“. Ako však už bolo povedané, živí svätí, ktorí uvidia Krista počas parúzii, nepôjdu ani do hrobu. Budú zázračne vzkriesení od brán smrti na nebeský Sion. Taká je sila vlastná pôvodnému vzkrieseniu Ježiša z hrobu. Jehova je Bohom spravodlivosti. Tí, ktorí odmietajú prijať autoritu Kráľovstva a ktorí dokonca nevedomky súhlasia s popravou Kristových bratov, pôjdu do jamy smrti!

“Národy padli do jamy, ktorú samy vykopali, ich nohy sa zaplietli do siete, ktorú nastražili. Jehova je známy rozsudkami, ktoré vykonáva. Zlý sa chytil do pasce vlastných činov.”Žalm 9:15, 16. V súčasnosti niektorí z najmocnejších mužov sveta horúčkovito pracujú na zničení systému národných štátov! Majú v úmysle zaviesť komunistickú svetovú vládu bez národných systémov, ktoré poskytujú slobodu prejavu a náboženstva. Viera, ktorú vyznávajú Jehovovi svedkovia, bude určite zakázaná. Satan má moc prinútiť každého, aby odsúdil Jehovu a Ježiša, alebo inak bude zle! To je tá „jama“, ktorú aj teraz hĺbia. Ich úplná tyrania a šialenstvo poskytne Jehovovi okolnosť, aby zasiahol a vykonal nad nimi svoj rozsudok. Čistá drzosť nenávidiacich Jehovu Boha spôsobí ich pád!

“Zlí odídu do hrobu, pôjdu tam všetky národy, ktoré zabúdajú na Boha. Na chudobných sa nebude donekonečna zabúdať a nádej utrápených nikdy nevyhasne. Povstaň, Jehova! Nech človek nezvíťazí. Nech sa národy postavia pred teba na súd. Nažeň im strach, Jehova, nech pochopia, že sú len obyčajní smrteľníci.”Žalm 9:17-20. Ježiš predpovedal, že všetky národy sa postavia pred jeho trón na súd. Prirovnal to k pastierovi, ktorý oddeľuje ovce a kozy. Kozy dostanú rovnaký súd ako diabol. Mierni kresťania podobní ovciam, ktorí podporujú Ježišových bratov v ich tiesni, dostanú sľúbenú spásu. Prví obyvatelia nového sveta budú jeden a všetci spievať chvály Jehovu z celého srdca!

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com