Denný Text na Sobotu, 4. októbra 2014:

“Preto kľakám na kolená pred Otcom, 15 ktorému každá rodina v nebi i na zemi vďačí za svoje meno.” – Efezanom 3:14, 15.

Rodina. Čo ti toto slovo pripomína? Teplo? Šťastie? Pracujete spoločne na dosiahnutí spoločného cieľa? Bezpečné útočisko, v ktorom môžete pestovať, učiť sa a zdieľať nápady? Pravdepodobne áno, ak ste súčasťou starostlivej rodiny. Sám Jehova je pôvodcom rodiny. Zamýšľal, že všetky jeho bytosti v nebi i na zemi majú pocit bezpečia, vzájomnej dôvery a skutočnej jednoty. Potom, čo zhrešili, ľudia už neboli súčasťou Božej univerzálnej rodiny, ale Jehovov zámer nebol zmarený. Zabezpečí, aby bola rajská zem plne osídlená potomkami Adama a Evy. (1M 1:28; Iz 45:18) Na splnenie tohto účelu urobil všetko pre to, aby splnil tento účel. Mnohé z týchto opatrení sú spomenuté v biblickej knihe Efezským. Porozumenie im nám umožní spolupracovať s Jehovovým zámerom zjednotiť jeho stvorenie.w12 7/15 4: 1, 2

Komentár:

Jehova Boh implementuje administratívu v plne stanovenom čase. Rastúce združenie Jehovových svedkov po celom svete však ešte nie je výsledkom biblického prorockého zhromažďovania. Najprv musí prísť rozptýlenie stáda! Až potom Ježiš Kristus prevezme vládu nebeského Kráľovstva a pozbiera rozptýlené ovce svojho Otca. Betelovi vidiaci alebo takzvaní proroci nemôžu pochopiť takýto výsledok v krátkej budúcnosti a nepochybne práve preto budú rozptýlené všetky ovce Božieho Pastiera! Či sám Ježiš Kristus nepredpovedal, že anjeli budú trúbiť na trúbu a že vyvolení budú zhromaždení z krajov celej Zeme?

Ako príklad ich slepoty uvážte proroctvo v 34. kapitole Ezechiela, kde Boh obviňuje pastierov svojho stáda za zanedbanie. Kto sú pastieri? Podľa Strážnej Veže sú pastiermi kňazi a krutí diktátori tohto sveta, takzvaní politici a ‘vládni pastieri’ – bezpochyby fráza výstredníka Frederica Franza, ktorá ospravedlňuje jeho bizarnú interpretáciu Ezechiela, ktorá úplne zakrýva Jehovov súdny rozsudok! Ale mysliaci Jehovoví svedkovia by sa mali opýtať: Prečo by mal Jehova očakávať, že svetskí tyrani tohto sveta sa budú starať predovšetkým o jeho ovce? A prečo ich Boh oslovuje ako ‘mojich pastierov’? Samotná myšlienka, že Boh očakáva, že tyrani tohto sveta budú živiť a starať sa o svoj ľud, je absurdná!

Proroctvo jasne ukazuje, že Jehova Boh prostredníctvom svojho ‘Dávida’, Ježiša Krista, ich ‘vytrhne zo všetkých miest, na ktoré boli rozptýlené v deň oblakov a hustého šialenstva’. Pretože ‘deň mrakov a hustého šeru’ leží hneď pred nami, v krátkej budúcnosti, keď začne prítomnosť Krista!

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com