Denný Text na utorok 11. mája 2021:

“Už dosť!… Jehova, vezmi si môj život.” – 1. Kráľov 19:4.

Keď sa Eliáš dopočul, že kráľovná Jezábel ho chce dať zabiť, dostal strach. Preto utiekol do oblasti neďaleko Beer-Šeby. Bol taký zúfalý, že chcel zomrieť. Prečo sa tak cítil? Bol to nedokonalý muž, „človek s pocitmi, ako sú naše“. (Jak. 5:17) Pravdepodobne bol v obrovskom strese a bol telesne vyčerpaný. Možno si myslel, že jeho úsilie presadiť uctievanie Jehovu bolo zbytočné, že sa v Izraeli nič nezlepšilo a že on je jediný, kto ešte slúži Jehovovi. (1. Kráľ. 18:3, 4, 13; 19:10, 14) Jehova jeho pocity chápal a nepokarhal ho za to, že ich vyjadril. Naopak, pomohol mu znovu získať silu. (1. Kráľ. 19:5–7) Neskôr mu ukázal svoju nesmiernu moc a tak mu láskavo pomohol napraviť spôsob uvažovania. Potom mu povedal, že v izraelskom národe je okrem neho ešte 7 000 ľudí, ktorí odmietajú uctievať Baala. (1. Kráľ. 19:11–18) Týmto konkrétnym spôsobom mu dal najavo, že ho miluje. w19.06 15 – 16 ods. 5 – 6

Biblia je neobyčajná kniha. Nedá sa jej nič prirovnať. Je to produkt vyššej Božej múdrosti. Rozpráva celý príbeh, od A po Z, o tom, ako sme sa sem dostali a kam smerujeme. Aj keď kompilácia všetkých dokumentov, ktoré tvoria Bibliu, prebiehala počas mnoho storočí a vyvrcholila zrodom kresťanstva, existuje zjednocujúca téma, ktorá ich spája – obhájenie Jehovovej celovesmírnej zvrchovanosti! Takzvaný Starý zákon, ktorý dokumentuje históriu Izraela, tí, ktorí sa považujú za kresťanov, z veľkej časti odmietajú ako irelevantný. Strážna Veža nie je výnimkou. Aj keď je zjavné, že Biblia je považovaná za autentickú, a to tak, že sa správy, ako napríklad Eliáša, odovzdávajú na hodiny pohody, „Boh ťa miluje“, v nedeľnej škole, Strážna Veža tiež efektívne stratila prorocky význam časti hebrejských dejín. 

Posledná kniha Biblie naráža na Eliáša nie menom, ale opisom krokov, ktoré vykonali dvaja svedkovia. Eliáš začal svoju prácu nariadením zatvárania oblohy, aby sa po dobu tri a pol roka nevyskytli žiadne zrážky. Nie je náhoda, že obaja svedkovia prorokujú 42 mesiacov a údajne robia podobne zázraky. Eliáš tiež vyzval Jehovu aby spustil oheň z neba, aby zjedol obetu, ktorú pripravil. Potom Eliáš nariadil zabiť prorokov Baala kráľovnej Jezábel. Podobne sa hovorí o dvoch svedkoch: “Keby im chcel niekto ublížiť, z úst im vyšľahne oheň a pohltí ich nepriateľov. Takto musí zahynúť každý, kto by im chcel ublížiť.” – Zjavenie 11:5. Strážna Veža tvrdí, že dvaja svedkovia prišli na miesto pred viac ako 100 rokmi a boli zabití. Kto uverí takému nezmyslu? Podľa symbolického listu zaslaného tyatirskému zboru, ktorý bude existovať počas Pánovho dňa, má Ježiš problémy s niektorými kresťanmi kvôli tomu, že tolerujú zlú prítomnosť Jezábel:

“Ale mám proti tebe to, že trpíš ženu Jezábel, ktorá o sebe hovorí, že je prorokyňa, a učí a zvádza mojich otrokov, aby sa dopúšťali nemravnosti a jedli mäso obetované modlám. Dal som jej čas, aby robila pokánie zo svojej nemravnosti, ale ona nechce. Postihnem ju chorobou a tých, ktorí s ňou cudzoložia, postihnem veľkým utrpením, ak nebudú robiť pokánie zo skutkov, aké páchala ona. Jej deti zabijem smrteľnou chorobou, aby všetky zbory spoznali, že skúmam srdce a najtajnejšie myšlienky a že každému z vás odplatím podľa vašich skutkov.” – Zjavenie 2:20-23.

Uctievanie Baala bolo ponižujúcou formou falického uctievania. Sexuálna nemorálnosť, ktorú propaguje „kresťanská“ Jezábel, však nemusí nevyhnutne vyžadovať doslova cudzoložstvo alebo smilstvo tých, ktorí ju tolerujú. Modlárstvo má mnoho podôb. Môže to mať formu uctievania organizácie, ktorá chráni pedofilov pred trestným stíhaním; v zásade toleruje formu detskej obete. Je pozoruhodné, že Eliáš dal zabiť všetkých Baalových prorokov. Ježiš varuje, že zabije Jezabel a jej démonské semeno smrtiacou ranou a uvrhne ju do veľkého súženia – samozrejme, počas Veľkého Súženia. Ježiš povedal, že bude bojovať proti modlárom v zhromaždení v Pergame s dlhým mečom svojich úst. Skutočnosť, že títo dvaja svedkovia zabíjajú svojich nepriateľov ohňom z ich úst, musí znamenať, že vyvolení, ktorí uvidia Krista počas parúzie, oznámia Kristove súdy a vyhlásia smrť tým modlárom, ktorí sa chvália čistým uctievaním!

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com