Denný Text na Utorok 11. augusta 2020:

“Uč ma, Jehova, o svojich cestách a budem žiť podľa tvojej pravdy. Pomôž mi, aby som sa celým srdcom bál tvojho mena.” – Žalm 86:11.

Ako môžeme posilniť naše odhodlanie pokračovať v pravde? Jedným zo spôsobov je mať čo najväčší podiel na výučbe biblickej pravdy iným. Týmto spôsobom budeme pevne držať náš duchovný meč, ktorým je „Božie slovo“. (Ef. 6:17) Každý z nás sa môže snažiť zlepšovať svoje zručnosti učiteľa, „zaobchádzať správne so slovom pravdy“. (2 Tim. 2:15) Keď používame Bibliu, aby sme pomohli druhým kúpiť pravdu a odmietnuť klamstvá, vložili sme Božie výroky do našej mysle a srdca. Týmto spôsobom posilňujeme naše odhodlanie ísť ďalej v pravde. Pravda je vzácny dar od Jehovu. Prostredníctvom tohoto daru máme najcennejšie vlastníctvo, náš intímny vzťah s naším nebeským Otcom. To, čo nás doteraz učil, je iba začiatok! Boh nám sľúbil večnosť, aby sme pridali k pravde, ktorú sme už kúpili. Preto si vážte pravdu ako vzácnu perlu! Pokračujme v „kúpe pravdy a nikdy ju nepredajme.“ – Príslovia 23:23w18,11  8-2;  12, 15-17

To, čo Strážna Veža hovorí, je pravda: ‘To, čo nás Jehova Boh doteraz učil, je len začiatok’! Apoštol Pavol v liste Galaťanom vysvetlil, že zákon bol strážcom, ktorý viedol ku Kristovi. To znamenalo, že potom sa pravda zmenila. Nie že by zákon už neplatil, ale ako Pavol povedal, Boh bývalú zmluvu nahradil novou! Židovskí prívrženci tejto zmluvy sa museli zmeniť, aby pokračovali v pravde. Museli prijať toho, kto o sebe hovoril: ‘Ja som cesta, pravda a život’! Museli prijať Ježiša Krista. Ale väčšina ho neprijala!

Prvý Kristov príchod stanovil vzor pre druhý príchod. Napríklad, ako už bolo uvedené, Ježiš splnil zákon, čím uzavrel prvú zmluvu. V 31. kapitole Jeremiáša Jehova povedal, že uzavrie novú zmluvu s Izraelom a Júdom. Nová zmluva vstúpila do platnosti krátko po tom, ako Ježiš prelial svoju obetnú krv. Táto zmluva sa však uzavrie, keď sa Ježiš vráti. Preto hovoril Ježiš o novej zmluve: Toto je zmluva, ktorú uzavriem s potomkami Izraela, keď uplynú tie dni,“ vyhlasuje Jehova. „Svoj zákon vložím do ich vnútra+ a napíšem im ho do srdca.+Budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.“ „Nikto už nebude poučovať svojho blížneho a svojho brata slovami: ‚Spoznaj Jehovu!‘, lebo ma budú poznať všetci bez výnimky,“ vyhlasuje Jehova. „Odpustím ich previnenie a na ich hriech si už nikdy nespomeniem.“ – Jeremiáš 31:33, 34.

Malo by byť zrejmé, že nová zmluva je stále v platnosti, pretože existuje jednoduchý vyúčujúci program, ktorý má kresťanom pomôcť spoznať Jehovu. O tom je Strážna Veža – učenie a poučenie. Keď však Kristus príde, práca učeníkov sa skončí. Strážna Veža už potom nebude potrebná. Rovnako ako bývalý židovský systém bude zastaraná. Namiesto toho Kristus prevezme úlohu Obdivuhodného radcu. Izaiáš to vysvetľuje takto: V konečnej časti dní bude vrch, na ktorom stojí Jehovov dom, pevne stáť nad vrcholkami vrchov. Bude vyvýšený nad pahorky a budú k nemu prúdiť všetky národy. Mnohé národy pôjdu a povedia: „Poďte, vystúpme na Jehovov vrch, k domu Jakobovho Boha. On nás bude učiť o svojich cestách a budeme chodiť po jeho chodníkoch.“ Veď zo Sionu vyjde zákon a Jehovovo slovo z Jeruzalema.” – Izaiáš 2:2-4.

Ďalším vzorom je dĺžka Ježišovej služby. V prvom storočí chodil Ježiš medzi Židmi asi tri a pol roka. Rovnaké časové obdobie je vyjadrené prorocky ako 1 260 dní, 42 mesiacov a čas, časy a pol času. Prorocké časové obdobie sa začína po havárii systému – potom, čo sa skráti veľké súženie. Po Pesachu a prvom večernom jedle poslednú noc svojho života ako Mesiáš, Ježiš povedal svojim apoštolom: Ešte vám mám toho veľa povedať, ale teraz to nemôžete zniesť. Ale keď príde on, duch pravdy, povedie vás, aby ste pochopili celú pravdu, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť to, čo počuje, a bude vám oznamovať, čo príde. Ten ma oslávi, lebo vám oznámi to, čo prijme odo mňa. Všetko, čo má Otec, patrí aj mne. Preto som povedal, že vám oznámi to, čo prijme odo mňa. O chvíľku ma už neuvidíte a o ďalšiu chvíľku ma uvidíte.“ – Ján 16:12-16.

Hovoril o svätom duchu ako o osobe a o jeho príchode ako toho, ktorý ich zavedie do celej pravdy. Apoštoli určite prijali svätého ducha 50 dní po Pamätnej Večeri, keď ich svätý duch pomazal. Pred tým však, keď bol Ježiš vzkriesený, zjavil sa im rôznymi spôsobmi a pri jednej príležitosti, keď sa ukázal apoštolovi, ktorý pochyboval, Tomášovi, Ježiš na nich vdýchol a povedal: ‘Prijmite svätého ducha’! Avšak títo pôvodní kresťania neboli vedení do všetkej pravdy. Ako by mohli byť? Veľa pravdy obsiahnutej v proroctve sa ešte len musí odhaliť – zapečatená až do konca a do príchodu Syna človeka. Nie, celý duch pravdy ešte neprišiel a neuviedol nás k celej pravde!

Ježišovo vzkriesenie a jeho zjavenie sa jeho učeníkom je vzorom jeho konečného príchodu a zjavenia počas jeho prítomnosti. Vtedy ho vyvolení uvidia. Duch ich obklopí. Potom bude uzavretá Nová Zmluva a všetci budú poznať Jehovu od najmenšieho k najväčšiemu. Kráľovstvo príde a pravda bude vládnuť naveky!

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com