Denný Text na piatok 25. novembra 2016:

“Prevraciame úvahy a každú vznešenú vec vznesenú proti poznaniu Boha.” — 2 Korinťanom 10:5 .

Musíme byť ostražití pri ochrane pred útokmi na našu duchovnosť. Prenikol svetový pohľad na materiálne hľadania do našich životov? Veci, ktoré milujeme, sú zvyčajne zrejmé z našich myšlienok a činov. Ježiš povedal: „Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.” Aby sme zistili, kam nás naše srdce vedie, je dobré sa z času na čas preskúmať. Opýtajte sa sami seba: „Koľko času strávim premýšľaním o peniazoch? Zaberajú mi obavy o podnikateľské vyhliadky, investície alebo hľadanie pohodlnejšieho životného štýlu veľké bloky môjho času? Alebo sa snažím zachovať zrak zameraný na duchovné záležitosti?’ Ježiš naznačil, že tí, ktorí kladú hlavný dôraz na ‚ukladanie pokladov na zemi‘, sa vystavujú vážnemu duchovnému nebezpečenstvu.

KOMENTÁR:

Pôvodní kresťania nekonali bohoslužby v chrámoch ani katedrálach. Stretávali sa v súkromných domoch. Apoštoli a starší muži nemali veľký centrálny komplex, kde by sa schádzali. Neprevádzkovali ani továrne na vydávanie kníh. V tomto ohľade pôvodní Bádatelia Biblie začínali takmer rovnakým spôsobom. Stretávali sa v súkromných domoch a prenajímali si horné izby a výklady. Russell financoval vydávanie Strážnej Veže a svojich kázní svojimi vlastnými osobnými zdrojmi, pričom skutočnú tlač zadal rôznym tlačiarenským spoločnostiam a novinám. Jeho motto bolo, keďže veril, že Jehova podporuje Strážnu Vežu, zvestovatelia nikdy nebudú žiadať o dary ani o ne neprosiť. Ak sa minú prostriedky na takéto operácie, považovali by to za náznak toho, že je čas prerušiť verejné zvestovanie. 

V priebehu nasledujúcich desaťročí sa veci ale zmenili! Biblická a traktátna spoločnosť Strážna Veža sa rozrástla a stala sa veľmi veľkou korporáciou s vydavateľskými zariadeniami a pobočkami po celom svete — a je uvedená ako jedna z najprosperujúcejších spoločností v New Yorku. Rovnako ako každá veľká spoločnosť má stabilný rad právnikov, účtovníkov a ľudí pre styk s verejnosťou. Svedkovia Jehovovi sa už dávno prestali stretávať v domácnostiach, prinajmenšom v takzvaných rozvinutých krajinách, pretože boli postavené desaťtisíce skromných sál kráľovstva spolu s oveľa väčšími a drahšími zborovými sálami. Najnovšie Strážna Veža predala svoj ikonický komplex v Brooklyne a postavila úplne nové sídlo vo Warwicku v New Yorku.

A aby sa to všetko stalo, Strážna Veža v priebehu rokov vymyslela sofistikovanejšie schémy na získavanie peňazí, ktoré ďaleko presahujú rámec skromných príspevkov. Strážna Veža v posledných rokoch sponzorovala každoročnú novembrovú prosbu o darovanie nehnuteľností a rôznych finančných nástrojov oslobodených od dane, ako sú anuity, poistenie a závety, a na tento účel dokonca právnici Spoločnosti vydali brožúru s názvom Charitatívne Plánovanie, ktoré prevedie Jehovových svedkov rôznymi spôsobmi, ako môžu dať Strážnej Veži veľké sumy peňazí. (Obrázok tohto príspevku je prevzatý z brožúry.) Strážna Veža sa dostala aj do elektronických peňazí, pričom na zjazdoch a zhromaždeniach zriaďovala terminály na kreditové karty.

Tu je list od pobočky v Austrálii, ktorý informuje Jehovových svedkov o tom, ako používať JW.org na darovanie kreditnou kartou a bankové prevody. Výzva je tiež zameraná na vlastný záujem: „Dary uskutočnené cez jw.org môžu byť daňovo účinné tak, že počas procesu platby skontrolujete vyhlásenie o pomoci na darčeky.“ Správcovia pokladnice dokonca vytvorili spôsob, akým môžu JS darovať odmenové body a darčekové karty od leteckých spoločností a hotelov atď. V roku 2014 Bétel zaviedol novú schému, ktorá vyžaduje, aby zbory prisľúbili každý mesiac určitú sumu — čo sa rovná desiatku! Spoločnosť nariadila starším, aby plán zachovali v tajnosti, keďže zborom — skutočným darcom, ktorí musia program financovať, bola prečítaná iba jedna strana zo štvorstranového listu!

Škoda pre nich, organizácia Strážna Veža sa stala obeťou vlastného úspechu. Vedenie síce pokrytecky varovalo Jehovových svedkov pred nástrahami materializmu, no samo sa nechalo úplne pohltiť peňažnými záležitosťami a investíciami, očividne sa dokonca púšťali do sveta hedžových fondov,  aby si vybojovali pohodlný životný štýl! Správna Rada však v skutočnosti nemá žiadne právne slovo o tom, ako je spoločnosť riadená, keďže už ani nesedia v správnej rade Spoločnosti. Účtovníci a právnici rozhodujú o všetkom! A je to skutočne vidieť! Organizácia sa stala prosperujúcou a nezávislou na sebe — je si istá neustálym Božím požehnaním. Stali sa podobnými duchovenstvu, ktorým opovrhujú, keď oháňajú svoje stádo v mene Jehovu! Je tragické, že organizácia, ktorá sa chváli ako stelesnenie „čistého uctievania“, išla rovnakou cestou ako vodcovia Božieho ľudu v dávnej minulosti. Ale koniec veci bude určite rovnaký! 

Rovnako ako tí zlí muži v minulosti, Strážna Veža sa odmieta zaoberať právnym prípadom sexuálne zneužívaných členov svojich zborov! Situácia je teraz presne taká, ako je opísaná v 5. kapitole Jeremiáša: “Lebo v mojom ľude sú podliaci. Prikrčení striehnu na korisť ako vtáčnici, nastražili smrtonosnú pascu a chytajú ľudí. Ako je klietka plná vtákov, tak sú ich domy plné podvodu. Preto sa stali mocnými a bohatými. Stučneli a ich pokožka sa napla, prekypujú zlom. Neujímajú sa súdneho sporu sirôt, starajú sa iba o vlastný úspech, nezastávajú sa práva chudobných.‘“Jeremiáš 5:26-28. Boh potom predkladá rečnícku otázku: “Nemám ich za to brať na zodpovednosť ?” – Jeremiáš 5:29. Odpoveď by mala byť zrejmá! Čo nás privádza k ďalšej otázke, ktorú Jehova kladie v kontexte: “V krajine sa deje niečo hrozné a neslýchané: Proroci prorokujú klamstvá a kňazi využívajú svoju moc, aby vládli nad inými. A môjmu ľudu sa to páči. Ale čo urobíte, keď nastane koniec?“Jeremiáš 5:30, 31.

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com