Denný Text na Nedeľu 12. októbra 2014:

“Simeon nám práve vyrozprával, ako Boh po prvý raz obrátil svoju pozornosť na iné národy, aby z nich vybral ľud pre svoje meno.” – Skutky 15:14.

Ako „ľudia, ktorých používajú Božie meno“, členovia nového národa duchovného Izraela používali Božie meno, a to hlavne pri citovaní z hebrejských Písiem. (Skutky 15:17) Keď teda apoštol Peter oslovil medzinárodné publikum o Židoch a proselytoch na Letniciach 33 nl, viackrát použil Božie meno. (Skutky 2:14, 20, 21, 25, 34) Prví kresťania uctievali Jehovu, takže on požehnal ich úsilie v kázaní. Podobne aj dnes Jehova požehnáva našu službu, keď hrdo ohlasujeme jeho meno a ukazujeme ho zainteresovaným, ak je to možné, v ich vlastných Bibliach. Predstavujeme ich teda pravému Bohu. Aké privilégium – pre nich a pre nás! Tento úvod môže byť v niektorých prípadoch začiatkom úžasného vzťahu s Jehovom, ktorý bude stále silnejší a bude trvať večne. W13 3/15 5:12, 13

Komentár:

Ukazovať ľuďom Božie meno v ich vlastnej Biblii sa stáva výzvou, najmä preto, že posledné vydania Biblie kráľa Jakuba dokonca toto meno odstránilo zo štyroch miest, ktoré sa objavili v pôvodnej verzii z roku 1611. V každom prípade spoločnosť správne poznamenáva, že byť ľudom spojeným s Božím menom je určite privilégium. Ale ako je to v prípade všetkých privilégií od Boha, s tým prichádza zodpovednosť. Pretože je Božie meno posvätné, Boh potrestá tých, ktorí sa rúhajú alebo mu vyčítajú jeho meno. Napríklad Jeruzalem bol nazývaný mestom, v ktorom Hospodin spôsobil bydlisko jeho mena. Všetci vieme, čo sa stalo s tým mestom.

Ale zvelebilo vedenie Jehovových svedkov meno Jehova? Prečo teda nenechať Jehovu sám na túto otázku odpovedať? Zoberme si 48. kapitolu Izaiáša, ktorá je zapečateným obvinením tých, ktorí vzývajú meno Jehova v čase Kristovho skutočného návratu. Verše 9-11 ďalej hovoria: Ale kvôli svojmu menu zadržím svoj hnev a kvôli svojej sláve sa ovládnem a nezničím ťa. Prečistil som ťa, ale nie ako striebro, vyskúšal som ťa v taviacej peci trápenia. Kvôli sebe, kvôli sebe budem konať, veď ako by som mohol dopustiť, aby som bol znesvätený? Nikomu inému nedám svoju slávu.” – Izaiáš 48:9-11.

Chápete týmto inšpirovaným slovám? Malachiášova 3. kapitola používa rovnakú analógiu ako rafinér-čistič. Iba Malachiáš objasňuje, že rafinér-čistič je Kristus – posol (Novej) Zmluvy. Spoločnosť vytvára spojenie aj vo svojom komentári Izaiáša, ale uplatňuje ho na prenasledovanie, ktoré postihlo študentov Biblie počas prvej svetovej vojny. Ale ako mohli zneuctiť Božie meno Jehova, to vôbec nie je vysvetlené!

Vedenie organizácie však očividne zviditeľnilo meno Jehova v rozsahu, ktorý nemožno ignorovať. Aby sa to demonštrovalo, v posledných rokoch mainstreamové médiá publikovali desiatky príbehov, ktoré sa týkajú toho, ako spoločnosť Strážna Veža a ich starší nedokázali ochrániť deti pred útokmi pedofilov! Spoločnosť vynaložila veľké úsilie a naše) peniaze na to, aby tieto zločiny zakrývala pred verejnosťou a údajne takýmto spôsobom ‘chránila’ meno Jehovu pred znesvätením. Ale to vlastne v konečnom dôsledku malo celkom opačný vplyv! Jehova určite nedovolí spoločnosti Strážna Veža a ich právnikom pokračovať v znesvecovaní jeho mena týmto spôsobom!

Komentáre a otázky posielajte na adresu: joelsky@tutanota.com