Denný Text na stredu 16. marca 2016:

„Vtrhnem do krajiny neopevnených miest.” – Ezechiel 38:11.

Zdá sa, že náš život bude čoskoro v ohrození. Vyvrcholením veľkého súženia vlády tohto sveta zničia a úplne náboženské organizácie, ktoré sú väčšie a početnejšie ako naša. Jehova prorocky popisuje náš zraniteľný stav ako „krajinu nechránených osád. . . , nechránené stenami, mrežami alebo bránami.“ Našimi fyzickými očami sa ukáže, že nemáme šancu na prežitie. Ako budeme reagovať? Nemusíme sa triasť od strachu. Prečo nie? Pretože Jehova predpovedal tento útok na Boží ľud. Predpovedal tiež výsledok. ‘V ten deň, v deň, keď Gog napadne izraelskú zem,‘ vyhlasuje zvrchovaný Pán Jehova, ‘vzplanie môj veľký hnev. Vo svojej horlivosti, v ohni svojej zúrivosti, budem hovoriť’. Boh potom zničí všetkých, ktorí chcú ublížiť Jehovovmu ľudu.

Komentár:

Svedkovia Jehovovi budú mať čoskoro pocit, akoby sa ich svet obrátil naruby. A skutočne to tak bude! Ako sa opäť osobne ukázalo – naposledy od reakcií typu „hair-on-fire“ na najnovší elektronický výbuch proti Kráľovskému Bulletinu – súdiac podľa niekoľkých e-mailových odpovedí od Jehovových svedkov, ktorí sa zdali veľmi rozhorčení, že majú svoje osobné ochranné bubliny prepichnuté, ktorým hrozí okamžité prasknutie, možno predpokladať, že ide o reprezentatívny odber vzoriek prevažnej väčšiny, ktorí sú odhodlaní držať svoje oči pevne zatvorené až do samotného smutného konca!

Je pre mňa úžasné, že iba poukázanie na zjavnú hroziacu hrozbu toho, čo mnohí triezvo mysliaci pozorovatelia nazývajú treťou svetovou vojnou, môže strašne rozrušiť svedkov Jehovových. Okrem zjavného pokrytectva tak dôrazne namietať proti prijatiu nevyžiadaného biblického posolstva, ktoré Jehovovi svedkovia bežne ponúkajú nevítaným domácnostiam, ktorí tak konajú ako svoju Bohom určenú povinnosť, je to údajne úplné odmietnutie zo strany skutočne duchovne zameraných ľudí uistiť sa, že ich vlastná viera je pravdivá, to najviac znepokojujúce!

Ale pamätajte, nie je to strach z toho, že by vám rakety lietali nad hlavou, čo spôsobuje takúto reakciu. Ani sa to netýka globálneho finančného kolapsu alebo nedostatok potravín, či smrteľných pandémií! Žiaden z týchto problémov! Nech už konečne nastanú! Svedkov Jehovových desí viac ako čokoľvek iného – to, že Strážna Veža by sa mohla tak úplne a dôkladne mýliť. A znova, nejde o to, že by Jehovovi svedkovia nemohli pripustiť, že pravdepodobne bude ďalšia svetová vojna. Je to skutočnosť, že globálna vojna spolu so všetkými ostatnými vecami predpovedanými v proroctve bude znamenať, že sa začal záver; že Kristus začal vládnuť ako Kráľ v Božom Kráľovstve.

To, čo by inak signalizovalo najlepšie možné správy, bude ohromujúcou ranou pre milióny Jehovových svedkov, ktorí boli tak úplne hypnotizovaní fantáziou neviditeľnej parúzie Strážnej Veže v roku 1914! Ako budete reagovať na to vy? No, Ježiš Kristus o tom dni povedal vlastne mnohokrát: “Mnohí odpadnú od viery a budú sa navzájom zrádzať a nenávidieť.” – Matúš 24:10. Pretože vo viere Jehovových svedkov tak dominuje Strážna Veža, že jej ohromujúci kolaps po vypuknutí svetovej vojny spôsobí, že mnohí zakopnú!

Ako by to mohlo byť inak? Môžeme si byť istí, že niektorí, ktorí sa teraz javia ako oddaní statní kresťania, budú nenávidieť a zradzovať svojich bývalých bratov, keď sa to všetko zrúti. Možno si teraz lepšie uvedomíte, prečo Jehova, Boh Všemohúci vyžaduje, aby sme verili len v neho, ba dokonca ani v mužov, ktorých Kristus ustanovuje za duchovných sprievodcov. Dôvod, ktorý je to tak, je opísaný v Izaiášovi: Preto s týmto ľudom urobím znovu niečo prekvapivé, jednu prekvapivú vec za druhou. Múdrosť jeho múdrych sa rozplynie a rozumnosť jeho rozumných zmizne.“ – Izaiáš 29:14.

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com