Denný Text na piatok 11. júna 2021:

“Všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno.” – Matúš 24:9.

Keď zažívaš prenasledovanie, v modlitbe „vylej svoje srdce… ako vodu“ a povedz Jehovovi, z čoho máš strach a čo ťa trápi. (Plač 2:19) Čím častejšie sa budeš vrúcne modliť, tým bližší vzťah budeš mať k Jehovovi. (Rim. 8:38, 39) Pevne ver, že všetky Božie sľuby o Kráľovstve sa splnia. (4. Mojž. 23:19) Ak je tvoja viera v tieto sľuby slabá, Satan a tí, ktorí sú pod jeho vplyvom, ti ľahšie naženú strach. (Prísl. 24:10; Hebr. 2:15) Začni si študovať Božie sľuby súvisiace s Kráľovstvom a pri každom z nich premýšľaj o tom, prečo si môžeš byť istý, že sa splní. Ako ti to pomôže? Zamysli sa nad tým, vďaka čomu vytrval Stanley Jones, ktorý bol za svoju vieru sedem rokov vo väzení. Povedal: „Posilňovalo ma poznanie o Božom kráľovstve, bol som si ním istý a ani na okamih som o ňom nezapochyboval.“ Keď budeš pevne dôverovať Božím sľubom, nepodľahneš strachu. (Prísl. 3:25, 26) w19.07 2 ods. 1; 3 ods. 6 – 7

Niečo nie je v poriadku. Svedkovia Jehovovi sú prenasledovaní, to je pravda. Štát niekedy prenasleduje svedkov, ako teraz v Rusku. Niekedy je to jemnejšie. Ale sú Jehovovi svedkovia prenasledovaní pre meno Ježiš? Ťažko! Pomerne veľa ľudí si pomýlilo s predstavou, že Jehovovi svedkovia ani nie sú kresťanmi. Niektorí evanjelici tvrdia, že Jehovovi svedkovia popierajú božstvo Chrisa. Iní si myslia, že SJ sú nekresťanská sekta, pretože neslávime Vianoce. Ako to teda môže byť, že nás nenávidia kvôli Ježišovmu menu? Nie je bližšie k pravde povedať, že sme prenasledovaní kvôli Jehovovmu menu? 

Pri skúmaní Písma je vždy rozumné brať do úvahy kontext. V tomto prípade denného textu WT necitovala ani celý verš – iba zlomok. Celý Matúš 24: 9 hovorí: “Budú vás prenasledovať a zabíjať a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno.” Vydanie do súženia znie dosť vážne. Rovnako aj zabitie. Viete alebo ste počuli o nejakom SJ, ktorý bol zabitý kvôli svojej viere? Nikdy som to nepočul. Naposledy boli SJ takto prenasledovaní v Malawi v 70. rokoch. A predtým v nacistickom Nemecku. Boli to však ojedinelé prípady. V uvažovanom verši Ježiš povedal, že jeho nasledovníkov budú nenávidieť všetky národy, nielen sem tam niektorí. 

Aký je v tom problém? Preháňal to Ježiš? Nie! Zdá sa, že realita nezodpovedá proroctvu, pretože čas konca, tiež známy ako záver systému vecí, ešte nezačal! To je problém pre Jehovových svedkov, pretože Strážna Veža, ktorá hovorila so slávnostnou autoritou pozemského náustku Jehovu Boha, si získala reputáciu od roku 1914. Vo veršoch bezprostredne predchádzajúcich Ježiš povedal: Povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Bude hlad a zemetrasenia na jednom mieste za druhým. To všetko bude začiatok veľmi ťažkých čias.” – Matúš 24:7, 8.

Strážna Veža uviedla, že proroctvo o závere sa dá prirovnať k odtlačku prsta človeka. Pretože žiadne dva odtlačky prstov nie sú rovnaké, vychádza sa z toho, že veci, ktoré predpovedal Kristus, musia mať jedinečné naplnenie, ktoré sa nedá duplikovať. To je určite pravda. Ale tu je problém: Bola prvá svetová vojna začiatkom bolestivých záchvatov? Pri konfrontácii s touto otázkou bude mať indoktrinovaný SJ vždy problémy s chronológiou siedmych časov! Ale, bohužiaľ, označiť rok 1914 ako koniec ustanovených časov národov nie je platný výklad. 

Otázka znie: Môžu sa Ježišove slová splniť v budúcnosti? Strážna Veža neoblomne tvrdila, že to nie je možné. Výrečná šmuha odtlačku prsta proroctva sa našla v roku 1914. Podľa nich je to nesporné! Nemôže dôjsť k budúcemu naplneniu. Tretia svetová vojna nemôže byť. Vidiaci z Betelu prehovorili! Ale čo ak? Čo ak sa hypoteticky stane, že Rusko, Čína a Irán sa dostanú do horúcej streleckej vojny s Amerikou, NATO a Izraelom? Je taká vec pritiahnutá za vlasy? Očividne nie. V skutočnosti sa čoraz viac ľudí bojí globálnej vojny medzi národmi vlastniacimi zbrane hromadného ničenia. Zvláštne však je, že keď sa na obzore črtá veľká vojna, Strážna Veža nemá čo povedať. 

Čo však v prípade, že na seba národy začnú strieľať z veľkých zbraní? Čo ak sa z menovej inflácie, ktorá teraz rastie, stane hyperinflácia a hodnota svetovej rezervnej meny sa vo veľmi krátkom časovom období zníži na nulu? Nedostatok potravín? Čo ak ríša uvoľní ďalšiu biologickú zbraň? Morové nákazy? Ste si istý, že prvá svetová vojna bola začiatkom bolestivých záchvatov? Sú teraz národy v núdzi? Ťažko. Miliardárom, ktorí sa na svojich luxusných jachtách a súkromných lietadlách pohybujú po celom svete, by to bolo na smiech. Odpoveď na otázku „čo ak?“ sa nachádza v nasledujúcom verši v súvislostiach:

“Mnohí odpadnú od viery a budú sa navzájom zrádzať a nenávidieť. Objaví sa veľa falošných prorokov, ktorí oklamú mnohých. A pretože sa bude rozmáhať zlo, ochladne láska mnohých ľudí.” – Matúš 24:10-12. Pretože viera Jehovových svedkov je neoddeliteľne spätá so Strážnou Vežou a každým výrokom Vedúceho Orgánu, je nemysliteľné, aby sa verný a diskrétny otrok mohol mýliť v niečom tak dôležitom, ako je Kristov návrat! Ale mýlia sa. Veľmi, veľmi sa mýlia! Keď vypukne vojna a systém sa zrúti, Strážna Veža bude nenávratne rozbitá. Vtedy sa mnohí potknú a navzájom sa zradia. Ale je toho viac. Potom povstanú falošní proroci, ktorí tvrdia, že Kristus je tu, vo vnútorných komorách; tam, v divočine.

Ich podvod bude taký presvedčivý, že ak by to bolo možné, boli by uvedení do omylu aj vyvolení. Prečo nebude možné, aby vyvolení boli uvedení do omylu ohľadom polohy Krista? Ako Ježiš ďalej povedal vo verši 27: Veď prítomnosť Syna človeka bude ako blesk, ktorý ožiari celú oblohu, od východu až po západ. Kde je mŕtvola, tam sa zhromaždia orly.” Satanova operácia omylu, ktorá až do dnešného dňa využívalá mocné diela a lživé znamenia a každý nespravodlivý podvod, filtrovaný cez muža bezprávia, ktorý je vyznamenaný ako veľký viditeľ a znalec všetkých posvätných tajomstiev, presvedčil všetkých, že Kristus sa vrátil v roku 1914 a začal neviditeľnú prítomnosť.

Nevadí, že nič také ako neviditeľná parúzia neexistuje, vládne dogma – až doteraz! Čo Ježiš myslel tým, že prítomnosť Syna človeka bude ako blesk, ktorý osvetľuje oblohu z východu na západ? Ak sa jednorožec ako neviditeľná parúzia začala v roku 1914, metaforický blesk sa prehnal nebesami? Ak nie, prečo nie? Keď bol Ježiš vzkriesený, zjavil sa svojim učeníkom v rôznych ľudských podobách. Asi 500 učeníkov videlo Ježiša po jeho zmŕtvychvstaní. Žiadni neveriaci však Krista nevideli. Iba veriaci, ktorí boli tiež krátko nato pomazaní.

Keď Ježiš v noci, keď bol zatknutý, hovoril so svojimi apoštolmi, vysvetlil im, že odchádza, aby im pripravil miesto, a potom povedal: “Keď odídem a pripravím vám miesto, prídem opäť a prijmem vás k sebe, aby ste boli aj vy tam, kde som ja.” – Ján 14:3. Prišiel Ježiš znova? Strážna Veža hovorí, že áno, ale prichádza tiež znova – viacnásobný príchod druhý alebo tretí príchod? Hocičo. V 14. kapitole Jána Ježiš ďalej povedal svojim učeníkom: “Kto prijíma moje prikázania a dodržiava ich, ten ma miluje. Kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec. I ja ho budem milovať a jasne sa mu ukážem.“ – Ján 14:21.

Ježiš sa im zjavne ukázal po svojom zmŕtvychvstaní, takže učeníci boli úplne presvedčení, že Boh Ježiša vzkriesil z hrobu. Dokonca videli, ako Ježiš viditeľne levitoval do nebies, keď vystúpil k Otcovi, aby pripravil miesto pre vyvolených. To však nie je konečné naplnenie. Keď Ježiš opäť príde, aby prijal svojich spoludedičov, zreteľne sa ukáže tým, ktorí žijú – takzvaným zostávajúcim. O tom je zjavenie, parúzia a Kristovo zjavenie. Takto bude prítomnosť Syna človeka bez ohľadu na to, kde sa nachádza na zemi, ako blesk. Neveriacim neviditeľný, Ježiša uvidia len vyvolení! Budú sa k nemu zhromažďovať ako orly k zdochline. Preto nebude možné, aby boli vyvolení oklamaní! 

Tí, ktorí jasne vidia Syna človeka, budú naplnení Kristovým duchom. Potom dôjde k odhaleniu Božích synov. Ako zapečatení králi Kráľovstva budú postavení pred vládcov a kráľov a vydajú svedectvo o tom, že videli Pána. Potom nás budú nenávidieť všetky národy pre jeho meno! Mimochodom, dvoch svedkov Zjavenia údajne symbolizujú dva svietniky a olivovníky – odkaz na Zachariášovo proroctvo. Je zaujímavé, že v Zachariášovi anjel vysvetlil význam slova a povedal: “To sú dvaja pomazaní, ktorí stoja po boku Pána celej zeme.“ – Zechariáš 4:14. Ak títo dvaja svedkovia stoja po boku Pána celej zeme, potom naopak, Pán stojí aj po ich boku. To znamená slovo „parousia“ – byť vedľa seba. Bohužiaľ, podľa tradície Strážnej Veže boli dvaja svedkovia už zabití – pred viac ako sto rokmi! Ako som už povedal, niečo nie je v poriadku!

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com