Denný Text na Štvrtok, 27. augusta 2015:

“Viete, že o dva dni bude Pesach a Syn človeka bude vydaný, aby ho pribili na kôl.“ – Matúš 26:2.

V deň Nisana 13, 33 nl, keď sa priblížil deň, keď sa mala obetovať veľkonočná obeť, Kristus povedal Petrovi a Jánovi: ‘Choďte a pripravte veľkonočný pesach, aby sme jedli’. ‘Po čase . , , prišla hodina’ pre Veľkonočné jedlo, po západe slnka na Nisane 14, ktorý bol vo štvrtok večer. Ježiš jedol toto jedlo so svojimi apoštolmi a potom ustanovil Pánovu Pamätnú večeru. V tú noc bol zatknutý a súdený. Nisana 14 bol Ježiš nabodnutý na kôl  na poludnie a popoludní zomrel. Takto bol ‘obetovaný Kristus, naša Veľkonočná obeť’, v ten istý deň, keď bolo zabitý Veľkonočný baránok. Keď sa blížil koniec židovského dňa, Ježiš bol pochovaný – pred začiatkom Nisanu 15.

Komentár:

Mnohí ľudia v našom modernom svete vyznávajú, že veria v Ježiša. V tomto ohľade sú v podobnej situácii ako Židia v Ježišovom dni, ktorí tvrdili, že majú Abrahámovu vieru, ale odmietli prijať Ježiša ako zástupcu Boha – Mesiáša. V skutočnosti to boli Ježišovi krajania, ktorí požadovali, aby bol zabitý! Tu je niečo, čo treba vziať do úvahy a nie je to ani hypotetické, ale skutočnosť! Čo by sa stalo, keby sa Ježiš dnes vrátil a chodil po zemi? Väčšina ľudí si nepochybne predstavuje, že by ho okamžite privolali, akoby bol veľkou celebritou. Pravda je však taká, že ak by sa Ježiš vrátil v tele, veľká väčšina ľudí by bola zmanipulovaná, aby konala v prospech jeho opätovného zabitia. A ich nepriateľstvo voči Jehovovi sa v blízkej budúcnosti dôkladne preukáže!

Jedným z dôvodov, prečo židovskí vodcovia neprijali Ježiša ako zástupcu Jehovu Boha a jeho pomazaného, ​​bolo to, že nevedeli o úlohe Mesiáša. Dokonca aj veriaci učeníci pracovali pod chybným očakávaním, že Mesiáš chystá obnoviť kráľovstvo Izraelu a zhodiť rímske jarmo. V tom čase ešte nerozumeli výkupnému. Pre apoštolov bolo nepredstaviteľné, žeby bol Ježišl zabitý ako obyčajný zločinec. Preto sa Peter pri jednej príležitosti snažil odradiť Ježiša od jeho obetného kurzu, a preto ho Kristus prísne pokarhal. Čo sa týka návratu Krista, masy nominálnych kresťanov, ako aj svedkov Jehovových, sú v tme. Evanjelický dav si predstavuje, že budú teleportovaní do neba, keď sa Kristus vráti. Je pravda, že väčšina cirkevníkov nemá reálne očakávania, že sa Kristus vráti, nehovoriac o tom, že budúo vyneseníl do neba.

Svedkovia Jehovovi však nechápu ani povahu a význam Kristovho návratu. V tomto ohľade sú svedkovia Jehovovi v rovnakom postavení ako apoštolovia predtým, ako boli pomazaní a osvietení. Ako by skutočne mohli mať nejaký biblický základ na predvídanie Kristovho zjavenia? Od svojho vzniku v roku 1878 Strážna veža učí, že Ježiš sa už vrátil! Jeho príchod v budúcnosti spôsobí veľké sklamanie! Koniec koncov, nedošlo už k ‘veľkému vyvrcholeniu’ Zjavenia? Nebolo odpečatených sedem pečatí? Nefúkali trúbkami sedem anjelov? Či nebolo vyliatých sedem misiek Božieho hnevu? Každopádne šesť? Čo ešte zostáva? V skutočnosti sa nič, čo sa v knihe Zjavenia malo objaviť, stalo. Zjavenia Krista a zjavenie Jehovových súdov boli pred Jehovovými svedkami skryté.

Skutočný druhý príchod Ježiša prinesie veľké oddelenie a očistenie tých, ktorí sa zhromaždili v Kristovi. Ježiš sa zjaví vyvoleným, ktorí budú žiariť rovnako jasne ako slnko v kráľovstve svojho Otca, Jehovu Boha! Ježiš bude chodiť medzi ľuďmi prostredníctvom svojich pomazaných bratov a všetci budú súdení podľa toho, ako s nimi budú zaobchádzať! A tak, ako Ježiša zradili jeho spoluobčania a dokonca aj jeden z jeho vlastných apoštolov, budú bratia Kristovi vydaní svetu a zradení tými, ktorí boli predtým ich bratmi, aby bol svet zodpovedný za to, že zabili všetkých synov Božích! V tom okamihu obeta, ktorú Ježiš poskytol, splní svoj primárny účel, ktorým je nové stvorenie. Keď posledný z vyvolených bude popravený zvieraťom, bude to, akoby oltár obetovania splnil svoju úlohu! Potom sa prestane ohlasovať Ježišovo Kráľovstvo a rovnako skončí Pánova večera!

Komentáre a otázky posiekajte na adresu: joelsky@tutanota.com