Denný Text na Stredu 8. júla 2020:

Výborne, dobrý a verný otrok! Verne si spravoval málo, preto budeš spravovať mnoho. Raduj sa spolu so svojím pánom. (Mat. 25:21)

Ešte predtým ako prišiel Boží Syn na zem a dal nám dokonalý príklad, ako povzbudzovať druhých, verní Jehovovi služobníci si uvedomovali, aké je to dôležité. Pouvažujme o kráľovi Ezechiášovi. Keď Asýrčania chceli zaútočiť na Jeruzalem, zhromaždil ľud a vojenských veliteľov, aby ich povzbudil. „A ľud sa oprel o [jeho] slová.“ (2. Par. 32:6–8) O povzbudzovaní sa učíme aj od Jóba. Hoci sám potreboval útechu, poučil svojich troch „bolestných tešiteľov“, ako povzbudzovať druhých. Povedal im, čo by urobil, keby bol na ich mieste: „Ja by som vás radšej povzbudil, svoj súcit by som nechal tiecť prúdom.“ (Jób 16:1–5, Jeruzalemská Biblia) Nakoniec Jóba povzbudil Elíhu aj sám Jehova. (Jób 33:24, 25; 36:1, 11; 42:7, 10) w18.04 16 ods. 6; 17 ods. 8 – 9

Jehovovi svedkovia určite potrebujú podporu. Je toľko negativity vo svete! Najhoršie zo všetkého je, že veľká časť odrádzania je z vnútra organizácie; od ostatných veriacich a od samotnej Strážnej Veže. Je smutné, že starší sú často zodpovední za odrádzanie ostatných.  Spomínam si ako pred niekoľkými rokmi, muselo to byť v roku 1993 alebo niekde inde, počas slúžobného stretnutia bolo vydané krátke upozornenie SJ, aby stránili internetu! V tom čase som ani nevedel, čo je to internet, ale určite to neznelo dobre. O chvíľu neskôr som však spolu so všetkými ostatnými fučal na informačnej diaľnici.

Teraz sú SJ prepojení s celosvetovým webom a Strážna Veža to využíva vo veľkej miere. Nikto nejde bez zariadenia. Nevýhodou pre organizáciu je, že existuje voľný tok informácií. Niektoré z nich nie sú príliš povzbudivé. Napríklad, keď svedkovia Jehovovi pozerajú člena Správnej Rady, ktorý sedí pred austrálskymi orgánmi, ktorý klame a zavádza, môže to byť veľmi odrádzajúce! Alebo koľko desiatok tisíc SJ videlo internetové zábery člena Správnej Rady v obchode s alkoholom v nedeľu ráno s vozíkom naloženým drahou škótou whisky? Opäť to nie je veľmi povzbudivé, pokiaľ ste neboli pravdepodobne pozvaní na večierok vo Warwicku.

Nepochybne sú odrádzaní svedkovia Jehovoví, pretože čoraz menej ľudí prijíma správu Strážnej Veže, ktorú majú. Pomerne pravdepodobne k tomu prispieva aj internet. V priebehu rokov som dostal pomerne niekoľko e-mailov od ľudí, ktorí študujú so Svedkami Jehovovými, a sú veľmi opatrní, aby šli ďalej, pretože čítali online informáciu. Snažím sa ich povzbudiť, aby sa držali programu a učili sa čo najviac. Snažím sa poskytnúť čestné a pravdivé odpovede na ich otázky. 

Na druhej strane, niektorí dlhoroční SJ, ktorí boli kloytaní a ktorí boli úplne znechutení Strážnou Vežou, sú veľmi povzbudení, keď preberajú informácie prezentované v Strážnej listine a na mojom kanáli YouTube. Niektorí ľudia sú, samozrejme, skeptickí; ale iní umožňujú Božím slovám, aby s nimi komunikovali spôsobom, ktorý nie je možný, keď sa Písmo filtruje cez Strážnu Vežu. Prial by som si, aby som bol schopný dosiahnuť viac, pretože som úplne presvedčený o veciach, ktoré sú tu prezentované. Ale či už ľudia sprostredkovateľa počúvajú alebo odmietajú, dúfam, že budem súdený ako verný za pár vecí, ktoré mi boli zverené.

Komentáre a otázky posielajte na adresu: mildson@gmail.com