Denný Text na pondelok 11. januára 2016:

“A povedal svojmu ľudu: „Izraelitov je viac ako nás a sú mocnejší.” – 2. Mojžišova 1:9.

“Preto Egypťania prinútili Izraelitov do tvrdého otroctva. Život im zatrpkli ťažkou prácou, keď pracovali s hlinenou maltou a tehlami a v každej podobe otroctva na poli.“ Faraón dokonca nariadil, aby boli všetky hebrejské deti mužského pohlavia usmrtené hneď po narodení. Bolo to v tom čase, keď sa narodil Mojžiš. Keď mal tri mesiace, ukryla ho matka v rákosí Nílu, kde ho našla faraónova dcéra. Neskôr si ho adoptovala. Počas prvých rokov života Mojžiša prozreteľne vychovávala jeho verná matka Jochebed a stal sa Jehovovým verným služobníkom. Jehova si „všimol“ utrpenie svojho ľudu a rozhodol sa ich vyslobodiť od svojich utláčateľov pod vedením Mojžiša. Stali by sa tak ľudom „vykúpeným“ Jehovom.

Komentár:

Pred zotročením Izraeliti boli v Egypte skutočne vítaní. Ako sa však množili, začali byť vnímaní ako hrozba pre národnú identitu Egypťanov. Situácia sa nakoniec zhoršila, keď sa faraón pokúsil vyhladiť Hebrejov nariadením smrti všetkých novonarodených mužov! Tu vstupuje do sveta Izraelitov Mojžiša a jeho schôdza s horiacim kríkom, cez ktorého mu Jehova Boh povedal: „Stanem sa tým, čím sa rozhodnem stáť.“ Krátko nato sa Jehova rozhodol presadiť svoje božstvo nad egyptskými bohmi prostredníctvom úžasného prejavu moci známej ako desať rán. Nakoniec sa Jehova rozhodol stať sa Spasiteľom Hebrejov a obrovskou zmiešanou spoločnosťou ďalších, keď rozdelil k Červené more a zničil faraóna a jeho vojenskú armádu v mori!

Paralela je tu dnes pre nás. Svedkovia Jehovovi sa stali pomerne veľkým zástupom, ktorý má na celom svete asi 8+ miliónov členov. Svedkovia Jehovovi boli vo svete väčšinou vítaní, prinajmenšom v takzvanej západnej civilizácii, ktorej dominuje svetské Kresťanstvo. Svedkovia Jehovovi našli obzvlášť vítaný domov v Amerike – moderný Egypt proroctiev – tak Izaiáša, ako aj Ezechiela!  To sa však čoskoro zmení. Bude sa to meniť, pretože „Egypt“ sa veľmi skoro zrúti. Z jeho popola vyrastie tyranský režim, ktorý bude nepriateľský voči Jehovovi a voči každému, kto sa odváži vysloviť jeho meno. Ale namiesto toho, aby hovoril z horiaceho kríka, Jehova sa prejaví prostredníctvom svojho Krista, ktorý nakoniec pôjde po boku vyvolených. Môžete to nazvať posledný Pesach.

Ďalšia zaujímavá paralela existuje v tom, že Izraeliti sa pôvodne zdráhali uveriť, že Mojžiš hovoril za Boha. Rovnako ako boli Jehovovi svedkovia už tak dlho v stave úplnej hrôzy, čo sa týka Ježiša, ktorý údajne prišiel už v roku 1914, bude sa im najskôr zdať, že parúzia sa nebude dať dobre spracovať. Ale počas tohto pochmúrneho obdobia sa objavia dvaja svedkovia – z ktorých jeden bol symbolizovaný ako Mojžiš, ktorý sa nie náhodou objavil aj vo vízii Premenenia. Potom budú anjeli vylievať rany Zjavenia. A potom sa skrze Krista stane Jehova veľkým Spasiteľom veľkého zástupu, ktorý bude chránený, keď dôjde k rozbitiu národov na mieste zvanom Armageddon!

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com