Denný Text na Nedeľu 30. augusta 2020:

“Starí i mladí spolu. Nech chvália Jehovovo meno.” – Žalm 148:12, 13.

Mohli by ste sa vy, mladí, viac zaujímať o starších bratov a sestry? Mnohí z nich sú už dlho v pravde, a keď ich poprosíte, radi vám porozprávajú o svojich zážitkoch zo služby Jehovovi. Môžete sa od nich veľa naučiť. Vás aj starších spolukresťanov to podnieti, aby ste ešte viac nechávali svietiť svetlo pravdy. A každý z nás by si mal dať za cieľ privítať nových, ktorí prichádzajú na zhromaždenie. Ak vedieš schôdzky pred zvestovateľskou službou, môžeš urobiť veľa pre to, aby sa aj starší bratia a sestry mohli zapojiť do služby. Majú napríklad obvod, ktorý je pre nich vhodný? V niektorých prípadoch môžeš požiadať mladšieho zvestovateľa, aby im poskytol fyzickú oporu. Vekovo starší a chorľaví zvestovatelia bývajú často skľúčení, že už nemôžu robiť v službe toľko, čo kedysi. Ale cítia sa oveľa lepšie, keď vidia, že nám na nich záleží a že sa snažíme vcítiť do ich situácie. Svojím láskavým záujmom povzbudíš všetkých, či už mladých, alebo starších, skúsených alebo menej skúsených, aby horlivo zvestovali dobré posolstvo. (3. Mojž. 19:32) w18.06  23-24 ¶10-12

Je úžasné, ako rýchlo sa Strážna Veža stala zbytočnou! Tu je 30. august 2020 a za posledných päť mesiacov sa nikde na svete neuskutočnili žiadne stretnutia v žiadnej kráľovskej sale! Neexistovala ani organizovaná služba v teréne. Denný text, ktorý dnes čítal niekoľko miliónov svedkov Jehovových, však predstiera, akoby sa nič nezmenilo. Uvedomujem si, že denný text je napísaný pred začiatkom každého nového roka. V minulosti to bolo potrebné, pretože milióny papierových letákov museli byť vytlačené, preložené do stoviek jazykov a distribuované. Rozumiem tomu! Avšak vzhľadom na skutočnosť, že všetka komunikácia a ‘duchovné jedlo’, ktoré teraz dostávajú svedkovia Jehovovi, je cez internet a existuje pomerne veľký personál ústredia spojený s výbormi pre písanie, publikovanie a preklad, ako aj kvalifikovaný kontingent technickej podpory, treba si klásť otázku, prečo sa denný text neprepisuje tak, aby odrážal zmenené okolnosti? Nemalo by to byť jedlo v pravý čas? Myslím si, aké ťažké by bolo vytiahnuť relevantnejší odsek zo starej Strážnej Veže a vložiť ho do textového poľa pre daný deň a stlačiť kláves ‘Enter’?

Zdá sa mi ale, že Strážna Veža sa snaží, aby sa stala irelevantnou. Ako môžu byť tak odpojení od reality? Vpravde to zdôrazňuje skutočnosť, že bez kázania nie je dôvod, aby Strážna Veža existovala! Ako je možné, keď sa to tak zoberie do úvahy a aj denné písmo, bez toho, aby sme sa stretávali a chodili verejne kázať, ako sa kresťania môžu spojiť a chváliť Jehovovo meno? Aký je význam slova ‘spolu’? Čím dlhšie bude pokračovať uzamknutie Strážnej Veže, tým viac sa mi stáva čoraz jasnejšie, že toto je odpadnutie, pred ktorým apoštol Pavol vopred varoval – musí prísť prvé pred parousiou Krista!

Pred takmer 20 rokmi vyšlo najavo, že Strážna Veža sa spojila s OSN ako mimovládna organizácia na úrovni pridruženého podniku, ktorá zaväzuje túto organizáciu, aby venovala časť svojej schopnosti osloviť verejnosť, aby propagovala v mene OSN – pri informovaní verejnosti, nie o Božom kráľovstve, ale o OSN. Po dobu 10 rokov Strážna Veža verne robila presne aktú vec, ktorú som si starostlivo zdokumentovaná tu . Toto partnerstvo predstavovalo odpadnutie. Ich pridruženie k MVO však bolo zrušené. A do dnešného dňa väčšina Jehovových svedkov sú stále nevšímaví k zrade Betelu. Hovorca Strážnej Veže uviedol, že išlo o nedorozumenie. Správna rada činila pokánie, v poriadku!

Nech to bolo akokoľvek neslýchané, plniť takými úryvkami Prebuďte sa! časopisy s propagandou OSN a dômyselne písanými článkami o úspechoch Organizácie Spojených národov a jej desiatok oddelení a tak vyuťívať milióny Jehovových svedkov ako nevedomých kuriérov takéhoto odpadu – to je ešte horšie! Zrušiť nariadenie Krista a nariadiť všetkým Jehovovým svedkom, aby sa prestali stretávať, aby chválili Jehovovo meno a zakazovali verejné kázanie jeho mena, je oveľa, oveľa horšie! Pokiaľ ide o odpadnutie, zvážte si len ten kontext! Pavol písal o druhom príchode a ohnivom zničení odporcov. V prvej kapitole svojho druhého listu Tesaloničanom apoštol hovoril: “Keď príde, aby bol oslávený so svojimi svätými a obdivovaný medzi tými, čo v neho veria. A vy medzi nich patríte, lebo ste uverili tomu, o čom sme svedčili.” – 2. Tesaloničanom 1:10.

Oslava Krista v súvislosti so svätými sa deje počas parúzie, keď Ježiš príde po boku tých, ktorých podľa jeho pozorovania sleduje, aby im slúžil. Pavol potom prísne varoval bratov, aby ich neprimerane neznepokojovali autoritatívne správy, aj keď sa zdajú, že pochádzajú od apoštolov, tvrdiac, že ​​je tu parousia a Pánov deň. Pavol ďalej povedal v druhej kapitole: Nedajte sa nikým a ničím oklamať, lebo skôr ako príde ten deň, musí nastať odpadnutie a prejaví sa človek nezákonnosti, syn zničenia. Je to protivník, ktorý sa vyvyšuje nad všetko, čo sa nazýva bohom a čo sa uctieva. Posadí sa v Božom chráme a pred všetkými sa bude vydávať za boha. Nepamätáte si, že som vám o tom hovoril, keď som bol u vás?” – 2. Tesaloničanom 2:3-5.

“Ďalším biblickým dôvodom na prejavenie úcty k vernému otrokovi je to, že o pomazaných kresťanov na zemi sa obrazne hovorí ako o ‘chráme’, ktorý Jehova Boh ‘obýva duchom’. A ako takí, sú ‘svätí’. Práve tejto svätej chrámovej triede zveril Ježiš svoje pozemské veci, čo znamená, že určité práva a povinnosti v kresťanskom zbore patria výlučne tomuto kolektívnemu otrokovi. Z tohto dôvodu to všetci v zbore považujú za svoju posvätnú povinnosť nasledovať a podporovať smer prichádzajúci od verného otroka a od jeho vedúceho orgánu.” (SV_2007_4_1_21-25)

‘Tá nepríde’ sa vzťahuje na parúziu – druhý príchod. Takže odpadlíctvo je na prvom mieste pred parousiou. Nie, nie pred storočiami, ako napríklad tvrdenia Strážnej Veže! Vezmite prosím na vedomie, že z písma vyplýva, že muž bezprávia sa povýšil a posadil sa do chrámu Božieho bezprostredne pred Kristovým príchodom. Muž bezprávia je zdrojom podvodného hlásania, že je tu Pánov deň. Jeho vyhlásenia sú súčasťou satanovej operácie chyby podloženej mocnými klamnými znakmi, ktoré majú presvedčiť neopatrných, že Ježiš už prišiel! Muž bezprávia je považovaný za dobrého kresťanského vodcu. Ako to? Označenie ‘syn ničenia’ ho spája s Judášom, ktorý bol, samozrejme, jedným z Kristových vyznaných 12 apoštolov. V Jánovi 17:12 Ježiš označil Judáša ako syna ničenia. Je to jediné iné miesto v celej Biblii, kde sa tento výraz používa. To znamená, že muž bezprávia je v takzvanej ‘chrámovej triede’ pomazaných kresťanov.

Ako jeden z 12-ich Judáš bol oprávnený liečiť chorých a dokonca vyháňať démonov. Judáš bol po celý čas pri Ježišovi až do posledného Veľkonočného jedla, keď mu Ježiš podal kúsok chleba a Satan vstúpil do neho a odišiel do noci. Rovnako aj človek bezprávia sa povyšuje za apoštola, a preto Pavol varoval pred správami a písomnými vyhláseniami, ‘ktoré sa zdajú byť od nás’ – od apoštolov. (Pozri článok: Tí, ktorí hovoria, že sú apoštoli. ) Ježiš je hlavou zboru. Ako vedia Jehovovi svedkovia, Ježiš sa správne nazýva bohom a dostal všetku moc v nebi i na zemi. Jedna z posledných vecí, ktoré Ježiš povedal svojim učeníkom, mala formu príkazu: „Choďte teda a robte učeníkov z ľudí všetkých národov a krstite ich v mene Otca i Syna i svätého ducha , učiac ich pozorovať všetky veci, ktoré som vám prikázal. A pozrite! Som s vami celé dni až do ukončenia systému vecí.“

Hneď ako sa pandémia začala rozširovať z Číny, Vedúci Orgán rýchlo tvrdil, že išlo o podporu znamenia, ktoré existuje už od roku 1914! Panika z koronavírusu je v skutočnosti súčasťou prebiehajúcej operácie Satana s lživými znakmi a divmy a každými nespravodlivými podvodmi. Používajú sa ako zámienka na odporovanie Kristovi. Riadiaci Orgán nariaďuje kresťanom, aby prestali verejne kázať, učiť a činiť učeníkov, v opozícii voči Jehovovi a Kristovi, presne to, čo povedal apoštol Pavol o mužovi bezzákonia. Vedúci Zbor sa tým, že predstavil svoj zákaz motivovaný láskou k blížnemu a dokonca ako záchranou života, namiesto kazateľského diela, čo nebolo tak dávno, vyvyšuje nad každý predmet úcty a každého boha vrátane Krista Ježiša.

Ešte predtým, ako Satan vstúpil do Judáša, Biblia ukazuje, že bol zlodejom! Bol pokladníkom apoštolov a pomáhal si k peniazom. Podobne sa zapojila do krádeže aj Strážna Veža. V posledných rokoch boli stovky sborov Jehovových svedkov vyvlastnené zo sál kráľovstva, ktoré postavili a zaplatili za ne. Perfektne vhodné bohoslužobné domy boli rozpredané iba z dôvodu zisku! Dokonca aj kultová Brooklynská centrála bola predaná najvyššiemu záujemcovi. Zmenári peňazí a kupci nehnuteľností v Beteli si zjavne uvedomili, ako bublina s nehnuteľnosťami nafúkla hodnotu nehnuteľnosti v New Yorku a Londýne, a videli veľkú príležitosť na zarobenie peňazí! Nižšie je úhľadné video, ktoré pred niekoľkými rokmi zostavili obchodníci s chrámami s cieľom propagovať Jehovovu nehnuteľnosť a vynakladali maximálne úsilie, aby apelovali na bohatých zmyselných svetákov.

Komentáre a otázky posielajte na adresu: joelsky@tutanota.com