OTÁZKA:

Ak je meno ‘Jehova’ také dôležité, tak prečo sa hovorí v Skutkoch 4:12: “A v nikom inom niet záchrany, lebo niet pod nebom iného mena daného ľuďom, vďaka ktorému je možné získať záchranu.“ – Skutky 4:12. Nebolo by logickým miestom pre to, aby Boh použil meno ‘YHWH’?

 

ODPOVEĎ:

Najzákladnejšou a najzásadnejšou pravdou, ktorá je nevyhnutná pre spasenie, je to, že Boh dal svojho jednorodeného (jednosplodeného) Syna. Potom, ako dal Synovi svojej lásky možnosť aby sa stal výkupným za Adamov hriech, odmenil tiež svojho Syna tým, že ho povýšil na samý nebeský trón. Pavol v liste Filipanom vysvetlil: „Práve z tohto dôvodu ho Boh povýšil na vyššiu pozíciu a láskavo mu dal meno, ktoré je nad každým iným menom, takže v mene Ježiša by sa malo každé koleno ohýbať – v nebi a tí na zemi a tí pod zemou a každý jazyk by mal otvorene uznať, že Ježiš Kristus je Pánom pre slávu Boha Otca.“

V citovaných veršoch existuje zhoda. Čo je to? Vo všetkých troch sa používa forma slova ‘dať’. Bolo nám dané meno vzývať pre našu spásu. Boh dal svojho jediného Syna. A Boh láskavo dal Ježišovi meno nad všetkými ostatnými. Mali by sme sa teraz domnievať, že Ježiš si dal sám sebe meno nad všetky ostatné? Očividne nie. V každom prípade je Jehova Boh ten, kto uskutočňuje dávanie. Mali by sme si predstaviť, že meno Ježišovo nahradilo meno toho, ktorý nám dal svojho Syna a ktorý ctil Syna nad všetkými stvoreniami, ale ktorého sláva ide Bohu za to, že je darcom? Satan by nás rád presvedčil. A nanešťastie masy zavádzajúcich duší bezohľadne prehltli diabolské lži – háčik, šnúru a platinu.

Otázky a komentáre posielajte na adresu: mildson@gmail.com