Denný Text na stredu 28. júla 2021:

“Keď sa to začne diať, vzpriamte sa a zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vyslobodenie.” – Lukáš 21:28.

Je možné, že ľudia, ktorých náboženstvo bude zničené, si v určitej chvíli uvedomia, že Jehovovi svedkovia stále vyznávajú svoje náboženstvo, a veľmi ich to nahnevá. Môžeme sa iba domnievať, aký rozruch to vyvolá v médiách vrátane sociálnych sietí. Národy a ich vládca, Satan, nás budú nenávidieť, lebo naše náboženstvo ako jediné prežije zničenie Veľkého Babylona. Nepodarí sa im dosiahnuť cieľ odstrániť všetky náboženstvá z povrchu zeme. Preto na nás sústredia svoju pozornosť. V tej chvíli sa národy stanú Gógom z Magógu. Spoja sa a podniknú zlomyseľný totálny útok proti Jehovovmu ľudu. (Ezech. 38:2, 14–16) Úvaha o týchto udalostiach nás môže do istej miery znepokojiť, najmä keď nepoznáme všetky podrobnosti. Jedno je však isté: Z veľkého súženia nemusíme mať strach. Jehova nám poskytne pokyny na prežitie. (Žalm 34:19w19.10 16 ods. 10 – 11

Vykonávajú Jehovovi svedkovia svoje náboženstvo teraz? Ako sa dá vyznávať pravé náboženstvo? Je to predovšetkým kázaním dobrých správ a učením ostatných. Zatiaľ čo predtým boli SJ dosť viditeľní na uliciach miest, boli svedkami pomocou vozíkov alebo agitovali v susedstve, teraz ich nie je nikde vidieť. Zatiaľ čo sa Jehovovi svedkovia pravidelne schádzali v sále Kráľovstva a schádzali sa na každoročných masívnych zjazdoch, teraz sú doma zamknutí a pozerajú sa na Zoom. Je isté, že z organizácie Strážna Veža nebude nič, čo by prežilo súženie. Pokiaľ ide o prijímanie „pokynov na záchranu života“, Ježiš nás už o tom informoval:

“Preto keď uvidíte, že ohavnosť, ktorá po sebe zanecháva spúšť a o ktorej hovoril prorok Daniel, stojí na svätom mieste (nech čitateľ použije dobrý úsudok), potom tí, čo sú v Judei, nech utekajú do hôr.” – Matúš 24:15, 16. Zničenie Jeruzalema je stredobodom pozornosti takmer všetkých proroctiev. To bolo ústredným bodom Ježišovho rozsiahleho proroctva týkajúceho sa záveru systému. Čo predstavuje Jeruzalem? Proroci z Bételu tvrdia, že symbolizuje svetské Kresťanstvo a dokonca aj celý Veľký Babylon. Tento výklad neprechádza kontrolou! Výstižnejšie, tak ako kedysi bol Jeruzalem mestom, kde Jehova nechal aby tam bolo jeho meno, predstavuje Jeruzalem Kristovo zhromaždenie, ktoré je v súčasnosti pod správou Strážnej Veže a jej teokratického poriadku. Ale nie vždy to tak bude! 

Zvážte proroctvo Izaiáša. 32. kapitola sa začína predstavením kráľa, ktorý bude kraľovať za spravodlivosť, spolu s jeho kniežatami, ktorí budú za spravodlivosť. Vieme, že človek Ježiš toto proroctvo splní, keď sa vráti z neba, aby mohol uzavrieť systém. Proroctvo ďalej hovorí: “Lebo opevnená veža bude opustená, rušné mesto spustne. Ofel i strážna veža sa stanú večnou pustatinou, rajom divých oslov, pastvinou pre stáda, kým na nás nebude z výšin vyliaty duch, kým sa pustatina nestane ovocným sadom a kým sa ovocný sad nebude považovať za les.” – Izaiáš 32:14, 15. Podľa publikácie Hlbšie Písma je Ophel odkazom na prominentný vrch v Jeruzaleme. Izaiáš podobne záhadne označuje Jeruzalem ako Ariel v 29. kapitole. Netreba dodávať, že po zničení Jeruzalema Babylončanmi nedošlo k vyliatiu svätého ducha. Je však dôležité vziať na vedomie skutočnosť, že keď bol duch pomazania pôvodne vyliaty na 120 učeníkov, boli v hornej miestnosti v meste Jeruzalem. 

Aj keď je proroctvo v staroveku založené na somároch, stádach a ovocných sadoch, sú to iba rekvizity a symboly. Rovnako ako kresťanstvo začalo veľkolepým prejavom ohnivých jazykov sprevádzaných prudkým vetrom, ktorý sa prehnal mestom a priťahoval ľudí k domu, kde boli novo pomazaní kresťania, tak sa záver kresťanstva uskutoční, keď „sa vyleje duch na nás zhora.“ Nie je to tak, že by kresťania teraz nemali ducha; nie, ale potom to bude v plnej miere. Pavol hovoril o našom prijatí ducha teraz ako záruky a porovnal ho s prejavom skutočnej budúcej veci. Strážna Veža sa stane trvalou pustatinou, pretože už nebude potrebná. Peter toľko naznačil, keď písal o Premenení Krista, ktorého bol očitým svedkom. Apoštol ďalej povedal:

“Preto sme si prorockým slovom ešte istejší a robíte dobre, keď naň upierate svoj zrak ako na lampu, ktorá svieti na tmavom mieste, vo vašom srdci, kým sa nerozvidnie a nevyjde zornica.” – 2. Petra 1:19. Proroctvo sa prirovnáva k lampe svietiacej v tme. Má nás sprevádzať nocou až do úsvitu. Úsvit symbolizuje nadvládu Ježiša, jeho parúziu. A denná hviezda stúpajúca vo vašom srdci symbolizuje úplné osvietenie, takže už nie je potrebné venovať pozornosť proroctvám.

Ježiš o tom hovoril ako o dosiahnutí počas žatvy, ktorá je záverom kresťanského systému, keď spravodliví budú svietiť tak jasne ako slnko v Kráľovstve ich Otca. Budú to kniežatá, ktoré budú vládnuť za spravodlivosť. Keby sa parúzia skutočne začala v roku 1914, potom by biblická spoločnosť ako Strážna Veža nebola potrebná. A preto bude Strážna Veža zničená ako predohra k skutočnej parúzii! K útoku Goga z Magogu dôjde až potom, ako bude prerušené súženie. A Strážna Veža potom ani nebude existovať. Útok na „Izrael“ nebude v skutočnosti namierený proti náboženstvu, ale bude to priamy útok na Božie nebeské Kráľovstvo, ktoré sa v tom čase na zemi prejaví v podobe zapečatených vyvolených, vládnucich kniežat!

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com