Denný Text na Stredu 8. októbra 2014:

“Osloboď sa, syn môj, lebo si padol do rúk svojho blížneho. Urob toto: choď, pokor sa a naliehaj na toho človeka, aby ťa od sľubu oslobodil.” – Príslovia 6:3.

Ospravedlnenie je pre väčšinu ľudí ťažké. Boží služobníci však pestujú ducha byť menším tým, že priznávajú svoje chyby a žiadajú o odpustenie. Sú tiež pripravení odpustiť ostatným za ich priestupky. Zatiaľ čo pýcha podporuje rozdelenie a zatvrdenie, odpustenie podporuje mier v zhromaždení. Možno sa budeme musieť „pokoriť“ úprimným ospravedlnením inej osobe, ak nedokážeme dodržať dohodu z dôvodu okolností, ktoré sú mimo našej kontroly. Aj keď môže byť možné priradiť mieru viny druhej strane, pokorný kresťan sa zaoberá svojimi vlastnými nedostatkami a je ochotný ich pripustiť. (Prís. 6: 1-5) Ako sme vďační za biblické povzbudenie, aby sme pestovali ducha pokory! – Lukáš 9:48. w12 11/15 3: 17-19

Komentár:

V posledných rokoch uznalo niekoľko rozhodnutí amerického najvyššieho súdu, že korporácie sú ako ľudia, čo spoločnostiam umožnilo rovnaké práva ako jednotlivcom. Boh však dávno uznal národy za jednotlivcov! Napríklad Boh označoval Egypt za ‘Rahab’. A zmluvní Boží ľud sa súhrnne označoval ako Izrael, Jacob a Božia manželka. Určite skupiny ľudí, či už sú to korporácie alebo národy, môžu vykazovať vlastnosti alebo charakteristiky spoločné pre jednotlivé osoby. Preto v proroctve Boh Izraela odsúdil a povedal, že jeho srdce sa stalo pokryteckým. V Amosovom proroctve Hospodin vyjadril svoju nenávisť voči ‘pýche Jakobovej’, dokonca hovoriac, že ​​to nenávidel.

 Je dobré, že Strážna Veža nabáda Jehovových svedkov, aby boli pokorní. Pokora je kvalita, ktorú si Boh veľmi cení. Ale čo spoločnosť Strážna Veža? Ako organizácia praktikuje to, čo káže? Bohužiaľ, neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že by to tak bolo! Zoberme si jednoduché ospravedlnenie. Ospravedlnila sa niekedy spoločnosť Strážna Veža za niečo? Napríklad jednorázovo stovky tisíc svedkov Jehovových a zainteresované osoby boli klopýtené rokovaniami a zmenami doktríny Strážnej Veže. A na jednej strane spoločnosť nabáda neaktívnych SJ, aby sa vrátili, a ako v dnešnom dennom texte, aj dnes nás povzbudzuje k tomu, aby sme sa rýchlo ospravedlnili, samotná organizácia nikdy neponúkla nič, čo by sa dalo aj na diaľku považovať za ospravedlnenie!

Presnejšie povedané, v roku 2001 bola strážna veža vystavená ako tajná spoločníčka s OSN a ako mimovládna organizácia na desať rokov. Svedkovia Jehovovi, ktorí čítali vystavenie v novinách Guardian, boli šokovaní. Betel aj OSN boli zaplavení otázkami svedkov Jehovových. Keď bola organizácia odhalená, rýchlo odstúpila od svojho členstva, ale obviňovala ‘oponentov’, že hovorili lži! Namiesto toho, aby pripustili, že boli nerozumní, obviňovali OSN z toho, že ich uviedla do omylu!  Ešte závažnejšie bolo znášanie a sexuálne zneužívanie desiatok tisíc detí svedkov Jehovových!

Ktoré boli znásilnené a sexuálne zneužité pedofílmi, ktorí sa skrývajú v zhromaždeniach, a v mnohých prípadoch boli páchatelia chránení Strážnou Vežou pred odhalením a stíhaním! Súdy teraz robia spoločnosť zodpovednou! Len nedávno sa predložila nová skupina obetí, aby žalovala Riadiaci Orgán za ich spoluúčasť a zanedbávanie. Keď právnik žalobcov vyhlásil žaloby na rôznych tlačových konferenciách, spoločnosť sa obrátila na ich pripomienky. Nemali žiadne! Ani pípnutie! Ani úprimnú sústrasť obetiam!  Otázkou teda je, kde je ICH pokora? Ak Boh v dávnych dobách nenávidel pýchu Jakuba, čo si myslíte, že jeho názor je o organizácii, ktorá hovorí v mene Jehovu Boha a napriek tomu vyžaruje takú drzú aroganciu a pokrytectvo?

Komentáre a otázky posielajte na adresu: joelsky@tutanota.com