Pokračovanie série o Jeremiášovi. 

Bol to dlhý, postupný proces. Za posledný rok karantén Vedúci Orgán pravidelne oznamoval aktualizovaný počet obetí ochorenia na Covid. (Treba poznamenať, že ľudia už zrejme neumierajú na žiadnu inú chorobu. Prakticky všetky úmrtia súvisia s ochorením na Covid!) Pred niekoľkými mesiacmi Vedúci Predstaviteľ uviedol, že očkovanie je záležitosťou svedomia každého svedka. Ale teraz už vôbec nie! Teraz VZ stanovil povinné očkovanie pre všetkých takzvaných pracovníkov na plný úväzok. (Pozri nižšie priložený dokument v PDF forme.) Strážna Veža vždy povzbudzovala službu na plný úväzok. Každý letný Regionálny zjazd vždy zahŕňal špeciálne stretnutie pre ľudí, ktorí uvažovali o tom, že sa stanú dobrovoľníkmi v Bételi. Teraz by si Jehovovi svedkovia museli vziať experimentálnu vakcínu (drogu), aby sa mohli kvalifikovať a slúžiť Jehovovi Bohu na plný úväzok! Verní svedkovia sa, bohužiaľ, neodvážia spochybniť oprávnenosť takejto požiadavky, pretože pochádza od Verného a Múdreho Božieho Otroka! 

Rozpráva sa o tom, že sa sály Kráľovstva čoskoro môžu znova otvoriť. Ak áno, budú otvorené iba pre očkovaných? Zdá sa, že sa Strážna Veža uberá touto cestou! Čo ďalej? Možno dodatok ku krstným otázkam s otázkou: Ste úplne očkovaní? Umelé rozdelenie medzi očkovanými a neočkovanými nemá zmysel. VZ tvrdí, že vakcína je osobná voľba, ale upozorňuje, že naše rozhodnutia často ovplyvňujú ostatných. Chcel by som sa spýtať, akým spôsobom? Ak ste očkovaný, ako vás ovplyvní moje rozhodnutie neočkovať sa? Ak sú očkovaní ľudia chránení pred vírusom, prečo by sa mali obávať, že ostatní nie sú očkovaní? Nepovažuje sa za najzákladnejšiu slobodu, že sa každý rozhodujeme, čo budeme robiť s vlastným telom? Alebo si teraz Strážna Veža nárokuje vlastníctvo-prinajmenšom nad služobníkmi na plný úväzok? Kto si myslia, že sú? Je to tak, ako hovorí Izaiáš:

“Jehova, náš Bože, vládli nad nami aj iní páni, ale my sa zmieňujeme iba o tvojom mene. Sú mŕtvi, už neožijú, sú bezmocní, už nevstanú. Veď si proti nim zasiahol, vyhladil si ich a vymazal si každú spomienku na nich. Rozmnožil si národ, Jehova, rozmnožil si národ a oslávil si sa, ďaleko si posunul všetky hranice krajiny.” – Izaiáš 26:13-15. Strážna Veža tvrdí, že z viac ako 17 000 bételitov, ktorí vakcínu dostali, nikto nezaznamenal vážnu nežiaducu reakciu. To je dobré! Sme radi, že nikto neochorel alebo nezomrel, pretože v USA zomrelo na negatívnu reakciu viac ako 20 000 ľudí! Myslite len na to, že nikto z tých 20 000 ľudí nezomrel na Covid. Pretože boli zabití injekciou. Tvrdiť, že vziať si nevyskúšaný toxický elixír je bez rizika, je jednoducho lož!

Prevezme Vedúci Orgán zodpovednosť, ak niektorý zo svedkov Jehovových zahynie, pretože sa riadili lekárskou radou Strážnej Veže? A čo dlhodobé efekty? Môže Vedúci Orgán zaručiť, že nebudú mať oneskorené nežiaduce reakcie? Samozrejme, že nemôžu! Niektorí ľudia, ktorí sa zdajú byť dobre informovaní, sa domnievajú, že očkované osoby sú v skutočnosti inkubátormi a šíriteľmi variantov vírusu! Ak je to tak, znamenalo by to, že očkovaní sú nebezpečenstvom pre všetkých ostatných, nie naopak! A prečo je Strážna Veža v úzkom spojení s WHO – OSN pri obhajovaní univerzálneho očkovania a potláčaní všetkých účinných alternatív? Jehova hovorí Jeremiášovi, aby povedal:

“Povedz im: ‚Toto hovorí Jehova: „Ak padnú, znamená to, že už nevstanú? Ak sa obráti jeden, neobráti sa aj druhý? Prečo mi je tento ľud, obyvatelia Jeruzalema, tvrdošijne neverný? Držia sa klamu, nechcú sa obrátiť. Pozorne som ich počúval, ale nehovorili pravdivo a čestne. Nikto neľutoval zlo, ktoré spáchal, nikto nepovedal: ‚Čo som to urobil?‘ Ako kôň, ktorý sa rúti do boja, tak sa každý ženie po ceste, ktorou kráča väčšina. I ten bocian na nebi pozná svoje obdobia, hrdlička, lastovička i drozd dodržiavajú čas svojho príletu, ale môj ľud nerozpoznal čas Jehovovho súdu.“‘ – Jeremiáš 8:4-7.

Ako pravdivé je, že moderný Jeruzalem – Kristov Kresťanský Zbor – je neverný s trvalou neverou! Všetko sa to teraz naberá na obrátkach a nie je to veľmi pekné. Svedkovia Jehovovi tvrdia, že sú Božím ľudom. Je to tak a vzhľadom na skutočnosť, že na štyroch miestach Jeremiášovo proroctvo hovorí o „záverečnej časti dní“, keď sa budú vykonávať Božie súdy, znamená to, že Jehovovi svedkovia sú ľudia, ktorí nechápu Jehovov súd! Vzhľadom na to, že Strážna Veža lipne na klame, podľa ktorého Ježiš Kristus prišiel v roku 1914, je to ich výstižný popis: „Držia sa klamu.“ Aký je Jehovov súd? Aký bol pôvodne Jehovov rozsudok? Súviselo to s tým, že umožnil Babylonu rozdrviť Jeruzalem a mnoho ďalších národov. To je ten vzor – nechať satanove pozemské armády fungovať ako Jehovov trestajúci činiteľ. To je zrejmé z knihy Habakuka. 

Britské impérium vždy považovalo svet za preľudnený! V období vlády kráľovnej Viktórie, predtým, ako existovala ešte len jedna miliarda ľudí, sa Britská Aristokracia trápila kvôli preľudneniu. Bertrand Russell ľutoval, že vojna, mor a hladomor nefungujú dostatočne dobre na zníženie poštu ľudstva. Počet obyvateľov stále rastie. Nedávno zosnulý princ Phillip si prial, aby mohol byť reinkarnovaný ako smrteľný vírus, aby sa podieľal na porážke ľudského stáda. Niektorí môžu mať sklon veriť, že genocídnemu princovi sa jeho prianie splnilo! Impérium očividne robí viac, ako si želá. Vedci aktívne pracujú na prostriedkoch na likvidáciu väčšiny ľudí na tejto planéte.

USA prevádzkuje niekoľko desiatok laboratórií biologických zbraní, vrátane jedného v čínskom Wuhane. Zdá sa, že Čína je popredným svetovým vývozcom všetkého vrátane smrteľných mikróbov. Odborníci teraz priznávajú, že Covid bol vytvorený v laboratóriu. Vzhľadom na vražedné úmysly Britskej koruny a ich démonických vládcov nie je dôvod pochybovať o tom, že pandémia bola úmyselná! Čo rôzne vakcíny mRNA? Sú to tiež biologické zbrane, určené ako časovo oneskorená zbraň hromadnej smrti? Rastúci počet ľudí si určite myslí, že je to tak. Je zaujímavé, že Jeremiáš uvádza následovné: “Posielam medzi vás hady, jedovaté hady, na ktoré neúčinkuje zaklínanie, a uštipnú vás,“ vyhlasuje Jehova.” – Jeremiáš 8:17.

Keď sa Izraeliti na púšti vzbúrili proti Bohu, Jehovov anjel poslal do tábora ohnivých jedovatých hadov. Mojžišovi bolo nariadené postaviť signálny stĺp s medeným hadom omotaným okolo neho. Tí, ktorých uhryzli jedovaté zmije, sa museli pozrieť na medeného hada, aby nezomreli! Neskôr sa Ježiš identifikoval ako symbolizovaný had púovesený na kôl. Kontext proroctva súvisí so súžením. V takom prípade Jehova môže narážať na úder – symbolizovaný ako jedovaté hady, ktoré nemožno očariť. Keďže Jehovovým úsudkom je umožniť genocídu v globálnom meradle a stále viac to vyzerá, že sa vo veľkom rozbehne likvidačný program, povinná vakcína, aby mohla plne slúžiť Jehovovi, môže byť konečnou a smrteľnou hlúposťou Strážnej Veže! Viete si predstaviť, aké katastrofálne by bolo, keby milióny SJ museli prosiť Boha, aby ich zachránil pred Strážnou Vežou?

 

Pokračovanie nabudúce… 

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com