Otázka:  Prvá otázka – Existuje nádej, že Strážna Veža zreformuje svoje učenie alebo je v prorokovaní určené, aby bola zničená? Druhá otázka – Považujete určitý zvyšok súčasných Jehovových svedkov zhromaždených s cieľom vykonať skutočnú poslednú kazateľskú prácu? Ako to vidíte?


 

Odpoveď:  Najsamprv, nezaujímam sa o jednotlivých členov vedenia Strážnej Veže. Každý z nás bude stáť alebo padne pred Pánom a Sudcom! Je potrebné odstrániť iba inštitúciu, vládnucu hierarchiu spoločnosti Strážna Veža. Pravý Kristov príchod očividne nenapraviteľne zdiskredituje spoločnosť. Aký úprimný kresťan-svedok by jej niekedy ešte mohol veriť? Aby bolo jasné, hoci vydavateľská spoločnosť Biblie a traktátov prestane fungovať, niektoré zvyšky z nej zostanú, aby slúžili ako lákadlo. Zakladám to na určitých proroctvách, ako napríklad 29. kapitola Izaiáša, v ktorej sa opisuje, že Boží hovorca bude ponížený do prachu a bude vydávať čviríkavý zvuk vtáka alebo ako duchovné médium. Prorok Ozeáš hovorí, že Bethel sa stane niečím príšerným. Tvrdohlavá skupina spojená s mužom bezprávia zrejme zostane na chvíľu v kontrole spoločnosti, ale samozrejme v opozícii ku Kristovi!

Nie, neexistuje šanca, že Strážna Veža niekedy zreformuje svoje učenie. Ako hovorí prorok: môže leopard zmeniť svoje škvrny? (Jeremiáš 13:23) Ich doktrína z roku 1914 je operáciou omylu, ktorá zostane v prevádzke, kým manifestácia Krista nezničí muža bezprávia. Tretia kapitola Ezechiela opisuje prácu hlúpych prorokov ako obielenú stenu, ktorá je neustále omietnutá, aby udržala vzhľad. Toto dokonale popisuje spôsob, akým Bethel neustále interpretuje proroctvo na podporu klamstva z roku 1914. Ale Jehovovo slovo je, že múr je určený na to, aby padol a bol rozbitý. Strážna veža bude slúžiť svojmu účelu a pri príchode Krista už nebude jeho nástrojom. Po určitom čase disciplíny, keď sú podrobení ohňu čističa a lúhu prania, sa tí, ktorí sú Božím ľudom, zapoja do záverečného kazateľského diela, ktoré v podstate dá svetu na vedomie jeho bezprostredný súd! Nemali by sme však predpokladať, že táto záverečná práca sa nejakým spôsobom bude podobať zvestovaniu posolstva, ktoré dnes kázajú Jehovovi svedkovia.

Deviata kapitola Zjavenia zobrazuje anjela priepasti, ktorý uvoľňuje bodavé kobylky na odsúdených. Micheáš predpovedá, že synovia kráľovstva budú ako levy hodujúce sa na jahňatách, a hovoria: Tí, ktorí zostanú z Jakoba, budú uprostred mnohých národov ako rosa od Jehovu, ako dážď zvlažujúci rastlinstvo, ktorý sa nespolieha na človeka, nečaká na ľudských synov. Tí, ktorí zostanú z Jakoba, budú medzi národmi, uprostred mnohých národov, ako lev medzi lesnou zverou, ako mladý lev medzi stádami oviec, ktorý kam príde, vrhá sa na korisť a trhá ju na kusy a nikto ju nezachráni.” – Micheáš 5:7, 8.