Denný text na utorok 22. decembra 2020:

“Na vlastné uši budeš počuť za sebou hlas: „Toto je správna cesta. Choďte po nej!“ – Izaiáš 30:21.

Dnes nepočujeme Boží hlas z neba. No Boh nám dal svoje písané Slovo, Bibliu, v ktorom nám poskytuje rady. Okrem toho vedie svojím duchom „verného správcu“, aby nám dával duchovný pokrm. (Luk. 12:42) Máme ho naozaj hojnosť! Dostávame tlačené a elektronické publikácie, videá a audionahrávky. Vďaka Božím slovám zapísaným v Biblii môžeme mať istotu, že Jehova má všetko pevne v rukách a že odstráni škodu, ktorú nám spôsobil Satan a tento zlý svet. Buďme teda odhodlaní pozorne počúvať Jehovov hlas. Ak to budeme robiť, zvládneme akékoľvek problémy a skúšky, s ktorými sa stretávame alebo ktoré sú možno pred nami. Biblia nám pripomína: „Potrebujete vytrvalosť, aby ste prijali splnenie toho sľubu, keď vykonáte Božiu vôľu.“ (Hebr. 10:36) w19.03 13 ods. 17 – 18

Prajem si, aby učitelia a spisovatelia, ktorí pracujú pre Strážnu Vežu, boli čestní. Nevedomosť je jedna vec. Je to napraviteľné. Úmyselná slepota je niečo vážnejšie! Učitelia nepochybne čítali Izaiáša už mnohokrát. Vydali dokonca dvojzväzkový komentár k Izaiášovi, ktorý zdanlivo vysvetľuje celé proroctvo. To je pravda, ale ako je možné, že naďalej tvrdia, že keď za sebou začujete nejaké slovo, bude to čítanie prorokov z Biblie a z literatúry Strážnej Veže?

V Biblii kontext znamená všetko! A kontext úryvku použitého v dennom texte súvisí s veľkým súžením a viditeľnou prítomnosťou Ježiša Krista. Biblia vlastne hovorí toto: Keď bude ľud bývať na Sione v Jeruzaleme, už nebudeš plakať. Keď k nemu budeš volať o pomoc, určite sa nad tebou zľutuje. Vypočuje ťa, len čo ťa začuje. Hoci vám Jehova dá chlieb úzkosti a vodu trápenia, tvoj Vznešený Učiteľ sa už nebude skrývať. Na vlastné oči uvidíš svojho Vznešeného Učiteľa. Ak odbočíš zo správnej cesty doprava alebo doľava, na vlastné uši budeš počuť za sebou hlas: „Toto je správna cesta. Choďte po nej!“ – Izaiáš 30:19-21.

Tu je otázka, že asi existuje niekoľko mysliacich SJ, ktorí čítajú tento blog: Vzhľadom na to, že sa Strážna Veža chváli tým, že poskytuje svedkom Jehovovým množstvo duchovného pokrmu, a dokonca tvrdia, že konečne obnovili pravé uctievanie, akým spôsobom Jehova kŕmi svoj ľud chlebom núdze a dáva im piť vodu útlaku, pretože to je situácia, v ktorej sa im Jehova zjaví? Je tu ďalšia otázka, ktorú si Strážna Veža veľmi chváli, že Veľký Babylon nemá moc potlačiť Jehovovu mocnú organizáciu, napriek tomu však boli v celej Ruskej federácii prostredníctvom ruskej pravoslávnej cirkvi Jehovovi svedkovia úplne zlikvidovaní!

Reagoval Jehova dramatickým spôsobom na volanie o pomoc od ruských kresťanov? Poskytuje nejaké množstvo čítania Biblie potrebné usmernenie na potlačenie útlaku? Môže tiež nejaké čítanie Biblie alebo čítanie materiálu, ktorý poskytuje takzvaný „verný správca“, spôsobiť zjav, keď vidíme Jehovu na vlastné oči? Samozrejme, učitelia sú povinní vysvetliť, že vidieť Boha na vlastné oči je metaforické, duchovné; Boh používa nadsázku – koniec koncov, nikto nemôže vidieť Boha a žiť. Ibaže tým však prezradia svoju vlastnú slepotu!

Strážna Veža vybudovala rozsiahlu doktrínu a celá organizácia je v skutočnosti založená na klamstve, ktoré je postavené na umelo vykonštruovaných falošných príbehoch o tom, že Ježiš sa stal neviditeľne prítomným Kráľom v roku 1914. Samotný výraz „neviditeľná prítomnosť“ je absurdný! Ježiš bol vždy neviditeľne prítomný. Nesľúbil svojim učeníkom, že bude s nimi po všetky dni až do konca a že tam, kde sa zhromaždia dvaja alebo viacerí v jeho mene, bude v ich strede? Učitelia Jehovových svedkov vykúzli klam a pevne sa ho držia!

Niet divu, že Strážna Veža nemá v podstate čo povedať o epickom zjavení a manifestácii Ježiša. Akékoľvek vážne vyšetrenie odhalí, že prejav, odhalenie a parúzia sú jedno a to isté! A táto pravda bola predstavená všetkým členom Vedúceho zboru a každej pobočke Strážnej Veže pred viac ako 15 rokmi v publikácii Jehova sám sa stal kráľom! Je zrejmé, že žiadny človek nemôže vidieť Boha. Po svojom zmŕtvychvstaní sa však Ježiš prejavil a nielen v tele! Žid menom Saul videl záblesk Krista v jeho sláve a toto stretnutie spôsobilo, že Saul bol na tri dni slepý.

Je pravda, že Jehova je veľký inštruktor. Ale Izaiáš nás predstavil Božiemu Synovi a nazval ho Úžasným radcom. A samozrejme, keď Ježiš kráčal po zemi, bol známy ako Učiteľ. Vzhľadom na to veľký inštruktor, ktorý sa už neskrýva, nemá čo do činenia s prejavom Ježiša Krista ako veľkého Jehovovho inštruktora. Jehovov zámer sa hodil umožniť Strážnej Veži mať klamný vplyv a byť nástrojom pôsobenia Satana, ktorý, ako predpovedal Pavol, činom, ktorý falošne vyhlásil, že prítomnosť začala a je tu Jehovov deň. Ježiš mohol ľahko rozptýliť neviditeľný klam parousia, ale je to prostriedok, pomocou ktorého sa sám skryl. Príchod Krista spôsobí úplný kolaps umelecky vykonštruovaných falošných príbehov Strážnej Veže – a bolo ich nesmierne veľa!

V skutočnosti, pokiaľ ide o kontext, tá istá kapitola Izaiáša hovorí práve o tejto veci a hovorí:  Vidiacim hovoria: ‚Nemajte videnia,‘ a prorokom: ‚Neprorokujte o nás nič pravdivé. Hovorte nám príjemné veci, zavádzajte nás. Odbočte z cesty, zíďte zo správneho chodníka. Už nám nehovorte o Svätom Izraela.‘“ Preto toto hovorí Svätý Izraela: „Pretože zavrhujete moje slovo a dôverujete podvodu a klamu a spoliehate sa na ne, vaša vina sa vám stane prasknutou stenou, trhlinou na vysokom múre, ktorý každú chvíľu spadne. Zrúti sa náhle, v okamihu. Rozbije sa ako hlinený krčah. Rozbije sa tak, že z neho nezostane ani jeden črep, ktorým by sa nahrabali uhlíky z ohniska alebo nabrala voda z mláky.“ – Izaiáš 30:10-14.

Riadiaci Orgán sa nezaujíma o „pravdivé vízie“. Sú to „klamní synovia“. Vyrobili si tam vlastné lichotivé klamlivé ilúzie, ako napríklad spomínané podvody týkajúce sa duchovného raja a obnovenie rúhajúceho sa pravého uctievania! Už teraz je však ich biela omietnutá stena vypuklá a pod váhou storočia podvodov a klamstiev sa vybočuje. Nikto nevie deň ani hodinu, ale v okamihu, keď Kristus vyvráti múr lží, ktoré postavila Strážna Veža a v ktoré verila, sa zrútia!

Potom pozostalí budú počuť hlas Veľkého inštruktora. nie ktorý nevychádza zo stránok Biblie a už vôbec nie z ničoho, čo Strážna Veža vydala. Ako predpovedal aj Izaiáš, v poslednej časti dní sa zdvihne Jehovova hora a zo Siona vyjde zákon. Ak v tom čase vyjde z Jeruzalema zákon a Jehovovo slovo, je to niečo výnimočné. Vždy sme mali Bibliu a zákony v nej obsiahnuté. Slovo a zákon vychádzajúci z Jehovovej hory – teda z Kristovho kráľovstva – budú mimobiblické!

Boh sa neobmedzuje na rozprávanie slovami napísanými v knihe. Je plne schopný priamo komunikovať s ľuďmi, ako to robil v minulosti pri mnohých príležitostiach a rôznymi spôsobmi. Druhý príchod odhalí Ježiša ako veľkého inštruktora, ktorý rozptýli blud, ktorý v súčasnosti ovláda Jehovových svedkov: “V deň, keď Jehova obviaže rany svojho ľudu a vylieči zranenie spôsobené jeho úderom, bude mesiac v splne žiariť ako slnko a svetlo slnka bude sedemkrát jasnejšie, bude ako svetlo siedmich dní.” – Izaiáš 30:26.

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com