Prvý list Ježiša Krista – Efezanom

“Zapíš, čo si videl, čo je teraz a čo sa stane potom. Toto je význam svätého tajomstva siedmich hviezd, ktoré si videl v mojej pravej ruke, a siedmich zlatých svietnikov: Sedem hviezd predstavuje anjelov siedmich zborov a sedem svietnikov predstavuje sedem zborov.” – Zjavenie 1:19, 20.

“Anjelovi zboru v Efeze napíš: Toto hovorí ten, ktorý drží v pravej ruke sedem hviezd a prechádza sa medzi siedmimi zlatými svietnikmi: ‘Poznám tvoje skutky, tvoju namáhavú prácu a vytrvalosť. A viem, že nemôžeš zniesť zlých. Preskúšal si tých, ktorí hovoria, že sú apoštoli, ale nie sú, a zistil si, že sú to klamári. Prejavuješ vytrvalosť, veľa si zniesol pre moje meno a neochabol si. Ale mám proti tebe to, že si stratil lásku, ktorú si mal na začiatku. Preto si pripomeň to, čo si stratil, rob pokánie a konaj skutky, aké si konal na začiatku. Ak nebudeš robiť pokánie, prídem k tebe a odstránim tvoj svietnik z jeho miesta. Ale robíš aj niečo dobré: nenávidíš skutky Mikulášovej sekty, ktoré nenávidím aj ja. Nech každý pozorne počúva, čo hovorí duch zborom: Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji.‘“ – Zjavenie 2:1-6.

Aj keď je to len veľmi krátky list, ale je napísaný pod inšpiráciou (s Božou neomylnosťou), to jest pod vplyvom Božieho svätého ducha a plný predobrazov a vzdelávacích pokynov pre pomazaných bratov Ježiša Krista, ktorí žijú na Zemi v čase konca, a potom učia iné ovce toho istého pastiera, aby získali pevnú pravú vieru vedúcu k záchrane do večného života na rajskej Zemi! V skutočnosti tento krátky list používa vybrané inšpirované výrazy z celého inšpirovaného Slova – Biblie a uplatňuje ich ako praktickú radu pre jeho budúcich nebeských spolukráľov a kňazov, ktorí budú večne slúžiť pre večné dobro poslučnému ľudstvu na Zemi.

Zaujímavá je poznámka Ježiša Krista adresovaná kresťanskému zboru v Efeze slovami: ‘tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji’, ktorá nám pripomína skutočnosť, že okrem stromu ‘poznania dobrého a zlého’ v Edéne na samom začiatku, existoval v tom istom čase aj ‘strom života’, z ktorého Adam a Eva mohli jesť pod podmienkou, že sa nedotýkali zakázaného stromu! Doslovný ’strom života’ v Edénskej záhrade je mnoho storočí potom prirovnaný Izraelským kráľom Šalamúnom k Božej múdrosti, ktorá je v inšpirovanej knihe Príslovia prirovnaná k stromu života:

“Syn môj, neodmietaj výchovu od Jehovu a neopovrhuj jeho karhaním, lebo koho Jehova miluje, toho karhá, tak ako otec karhá milovaného syna. Šťastný je človek, ktorý nachádza múdrosť, a muž, ktorý nadobúda rozumnosť. Veď získať múdrosť je lepšie ako získať striebro a vlastniť ju je lepšie ako vlastniť zlato. Je drahocennejšia ako koraly, nič, po čom túžiš, sa jej nevyrovná. V jej pravici je dlhý život, v ľavici bohatstvo a sláva. Kráčať po jej cestách je príjemné a chodiť po jej chodníkoch prináša pokoj. Je stromom života pre tých, ktorí sa jej držia, a tí, ktorí ju uchopia, sú šťastní.” – Príslovia 3:11-18.