Neviem presne, kedy sa začal používať horeccitovaný výraz, ale pravdepodobne je to niečo pred 40 až 50 rokmi, keď Strážna veža začala používať upravený výraz ‘hlboko v čase konca’. Samostatná veta ‘čas konca’ už vonkoncom stratila akýkoľvek význam. A práve preto aj dnes výraz ‘hlboko v čase konca’ už začína nemať žiadny zmysel!

Faktom však je, že čas konca ešte nezačal. Keď sa začne, Strážna veža bude zničená, rovnako ako strom bez ovocia v Kristovej ilustrácii. Potom budú musieť ohňom prejsť svedkovia Jehovovi. Nakoniec však Kristus vyleje Božieho ducha na svojich veriacich pomazaných bratov ako nikdy predtým. Potom bude posledné svedectvo dané odsúdenému svetu na zánik! 

Ale ako dlho je v skutočnosti čas konca podľa inšpirovaného Slova Jehovu Boha? Proroctvo Daniela nám dáva skutočne pravdivú odpoveď: ‘Od času, keď bola odstránená stála obeť a bola postavená ohavnosť, ktorá po sebe zanecháva spúšť, uplynie 1 290 dní’! – Daniel 12:11.