Denný Text na pondelok 13. októbra 2014:

“Vy i Boh ste svedkami, ako verne, spravodlivo a čestne sme sa správali k vám veriacim.” . 1. Tesaloničanom 2:10.

Čo majú spoločné Delilah, Absalom a Judáš Iškariotský? Všetci sa stali nevernými – Delilah k mužovi, ktorý ju miloval, sudcovi Samsonovi; Absalom k svojmu otcovi kráľovi Dávidovi; Júda k svojmu pánovi Kristovi Ježišovi. V každom prípade ich žalostné činy vyvolali na ostatných chaos! Prečo by nás to však malo znepokojovať? Moderný autor uvádza zradu medzi najbežnejšími zlozvykami. To sa dá očakávať. Keď Ježiš dával znamenie ‘konca systému vecí’, povedal: “Mnohí …  zradia jeden druhého.“ (Mat. 24: 3, 10) „Zradiť“ znamená ‘vydať priateľa alebo ho postaviť do moci nepriateľa zradou alebo nelojálnosťou“. Takýto nedostatok lojality potvrdzuje, že žijeme v ‘posledných dňoch’, keď, ako predpovedal Pavol, ľudia budú ‘neloajálni’. , , zradcovia. ” (2. Tim. 3: 1, 2, 4) Nelojálnosť a zrada spôsobujú bolesť a utrpenie. Naozaj,w12 4/15 2: 1, 2

Komentár:

Len preto, že Pavol a Barnabas boli lojálni a bez viny a bezúhonní, nevyhnutne neznamená, že sú tiež tak isto aj vodcovia Strážnej Veže. Naopak. Niektorí sa už ukázali ako zradcovia! Keď príde deň temnoty, zrazu sa stanú lojálnymi a bezúhonnými a čestnými? Okrem toho, keď Ježiš predpovedal, že mnohí sa navzájom zradia a nenávidia, nehovoril o ľuďoch sveta alebo o ‘synoch tohto systému vecí’, ako ich Ježiš nazýval. Nie je pozoruhodné, že ľudia vo svete sa navzájom nenávidia a zradne jednajú. Ježiš predpovedal rozpad tých, ktorí boli spojení s jeho zhromaždením! Príčinou bude určite zrada určitých mužov vo vedení organizácie. Potom sa naplní proroctvo Micheášovo:

“Ich najlepší je ako šípkový ker, [ich] najpriamejší je horší než tŕnistý plot. Príde deň tvojich strážcov, [keď] sa ti dostane pozornosti. Teraz dôjde k ich zmiatnutiu. Nevkladajte svoju vieru v druha. Nevkladajte svoju dôveru v dôverného priateľa. Chráň sa otvoriť svoje ústa pred tou, ktorá leží v tvojom náručí. Lebo syn pohŕda otcom, dcéra povstáva proti svojej matke, nevesta proti svojej svokre; nepriateľmi muža sú ľudia z jeho domácnosti.” – Micheáš 7:4-6.

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com