OTÁZKA :  Organizácia Strážnej Veže uvádza, že Ježiš zomrel na kole, nie na kríži. Typickým príkladom toho je Strážna Veža s Ježišom na jednom zvislom kole, ruky nad hlavou s jediným klincom v zápästí. Keby bol Ježiš ukrižovaný na kríži, boli by potrebné dva klince, jeden v každej ruke. Ako potom organizácia Strážnej Veže spracuje verš v Biblii, v ktorom sa uvádza, že Ježiš mal v rukách klince (množné číslo): “Preto mu ostatní učeníci povedali: ‘Videli sme Pána’!“ Ale on im povedal: “Pokiaľ v jeho rukách neuvidím diery Klincov a nevložím prst do nich a nevložím ruku do jeho bolu, určite tomu neuverím!“ (Ján 20:25)- NWT). Ježiš mal v každej ruke jeden klinec. To sa objasňuje použitím slova ‘klince’, nie ‘klinec’. Ježiš musel byť ukrižovaný na kríži, a nie na hranici, o ktorej učí organizácia Strážnej Veže. Prečo teda Strážna Veža učí niečo, čo je tak jasne nebiblické?

 

Strážna veža nestanovuje, že Ježiš zomrel na hranici. Biblia hovorí, že Ježiš zomrel na hranici. Pôvodné grécke slovo, ktoré sa používalo na označenie nástroja použitého pri Ježišovej poprave, bolo staurós. Pôvodný význam slova znamenal jednoducho zvislý stĺp alebo tyč. V priebehu storočí sa však táto jednoduchá pravda postupne skrútila, čo znamenalo hranicu s preičnym nosníkom. Očividne sa to urobilo preto, aby sa kríž použil ako symbol uctievania v katolicizme (Wikipedia o význame staurous). Zdravý rozum by však mal diktovať, že najúčinnejším prostriedkom popravy Rimanmi bolo pribitie obete na už stojaci strom alebo pole.

Zdá sa, že zdravý rozum bohužiaľ neovplyvňuje náboženskú vieru. Ale pýtajte sa sami seba: Prečo by ste si mali robiť ťažkosti s vytvorením priečneho nosníka, keď bude robiť svoju prácu jeden stĺp? Majte na pamäti, že elektrické náradie vtedy neexistovalo. Bolo veľa práce a bolo časovo veľmi náročné rezať strom surovými sekerami alebo ručnými pílami. Krížový nosník by vyžadoval dvojnásobnú prácu – v skutočnosti viac než to, pretože zárez by sa musel starostlivo vyrezávať do oboch trámov, aby sa spojili. Zdá sa veľmi nepravdepodobné, že by si Rimania robili všetký tieto problémy. Zdá sa, že katolíci prešli mnohými problémami, aby si vybudovali jeden zo svojich mnohých mýtov.

Pokiaľ ide o umiestnenie Ježišových rúk, nikto nemôže s istotou povedať, ako boli jeho ruky umiestnené. Umelec Strážnej veže môže ilustrovať Ježišove ruky jedným klincom cez obe ruky, ale to nemusí byť tak, ako to bolo v skutočnosti. Je možné, že Ježiš mal klince cez každú ruku pribitú na každú stranu kolíka. To by určite zapadalo do Ježišovho použitia množného čísla – ako v ‘klincoch’. Čo určite vieme je, že variácie kríža boli pohanské symboly uctievania dlho pred príchodom kresťanstva. A vzhľadom na skutočnosť, že kresťanstvo odvodilo prakticky všetky svoje presvedčenia a praktiky od náhodných, môžeme s veľkou mierou istoty povedať, že to isté sa stalo aj s krížom!

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: mildson@gmail.com